Samenwerking op basis van co-creatie en duurzaamheid

We zien een ontwikkeling in de manier waarop organisaties denken over duurzaam investeren in de relatie met hun (software)leveranciers. Er is een groeiend besef dat het succesvol gebruik maken van softwaresystemen minder te maken heeft met tekortkomingen in het systeem.

Gebruikersoverleg

Het ligt volgens de nieuwe denkwijze aan een gebrek aan draagvlak, borging en structurele aandacht binnen de betreffende organisatie. Naast het ondersteunen van organisaties bij deze strategische implementatie en gedegen technisch-functionele ondersteuning, faciliteren we in dit kader ook zogenaamde gebruikersoverleggen.

De opbrengst voor de klant is dat ze de gelegenheid krijgt om kennis en ervaring te delen. Hoe koppel je een (leer)strategie en gewenste resultaten aan de inrichting en het gebruik van het systeem? Maar ook: Hoe krijg je medewerkers inclusief leidinggevenden actief aan het werk in het systeem? En, hoe richt je werkprocessen in, in relatie met het systeem? Immers, in de regel kan een systeem 80% van de gewenste opbrengsten ondersteunen. De andere 20% is afhankelijk van de workflow die je eromheen organiseert.

Gezamenlijke ontwikkelagenda

Uit de eerder genoemde gebruikersoverleggen is een gezamenlijke ontwikkelagenda ontstaan, die ons en onze klanten in staat stelt gewenste aanvullingen in het systeem binnen een acceptabele investering en het gestelde tijdspad te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het verder verfijnen van het Kwaliteitspaspoort. Door deze samenwerking ontstaat een betere samenwerking die de voorwaarde vormt voor een duurzame relatie.

Gebruikersoverleg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onlangs, op 2 juni, hebben we weer een gebruikersoverleg gehad bij één van onze klanten: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op basis van hun casus en die van de Gemeente Den Haag, hebben we met elkaar gesproken over onder andere de mogelijkheden voor strategische samenwerking met kennispartners binnen CAPP LMS en talentmanagement. De hamvraag was: hoe ondersteunt CAPP de ontwikkeling van medewerkers en de rol van de leidinggevende daarin?

Tijdens een aantal rondetafelgesprekken hebben we gesproken over de uitdagingen voor Academies die al volop werken met het Kwaliteitspaspoort in CAPP. Het voordeel van het kunnen registreren en real-time bijhouden van alle verplichte scholing rondom bevoegd- en bekwaamheden roept ook een tegenbeweging op. Want, waar leg je de grens tussen het vastleggen van het 'moeten' en het 'mogen'? Dit is, op verzoek van een achttal ziekenhuizen die ons LMS gebruikt, één van de thema's op ons volgende gebruikersoverleg in september.


Wil je meer weten over deze vorm van samenwerken? Neem dan contact op met Marian (accountmanager) of bel naar 050-3144832.

Meer artikelen

 1. Wij zijn ISO gecertificeerd!

  Wij zijn ISO gecertificeerd!

  Met gepaste trots kunnen we melden dat Defacto vanaf heden ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd is en aldus voldoet aan de voorschriften op het gebied van kwaliteit, milieumanagement, informatieveiligheid en informatiebeveiliging... Lees verder
 2. Workshop “Hoe je met e-learning je toekomst vorm kunt geven"
 3. ‘Leren is werken, werken is leren’

  ‘Leren is werken, werken is leren’

  De randvoorwaarde voor een lerende organisatie ‘Werken is leren, leren is werken’. Dit is het motto van de academie van het MUMC (Maastricht University Medical Center). Een motto dat, hoe langer ik erover nadenk zich steeds meer bij mij nestelt als... Lees verder
 4. Waardevolle kennis delen met LearningSpaces
 5. LearningSpaces op Websummit 2016

  LearningSpaces op Websummit 2016

  WebSummit, Europa's grootste technologiebeurs, vond plaats van 7 tot en met 11 november in Lissabon Portugal. LearningSpaces was één van de uitgenodigde start-ups om daar met mensen te praten over het product, onze activiteiten en om feedback te krijgen... Lees verder