Talent Management met CAPP Ontwikkelen

Competente medewerkers

Competente medewerkers die het vanzelfsprekend vinden om hun professionaliteit op peil te houden. Deze faciliteert u met CAPP Ontwikkelen. Speciaal voor uw HR-afdeling, bedrijfsacademies of opleidingsafdelingen die zich bezighouden met bevoegdheden en bekwaamheden van medewerkers ontwikkelden wij CAPP. Met de E-Portfolio, Certificering & Compliance, Competentiemanagement en ondersteuning van Jaar- en ontwikkelgesprekken borgt u de competentie van uw medewerkers.

Effectief personeelsmanagement met E-Portfolio

Hoe vakbekwaam zijn uw medewerkers? Heeft u hier inzicht in? In het E-Portfolio legt u onder meer vaardigheden en kennis van uw medewerkers vast. Overzichtelijk, inzichtelijk en gemakkelijk te onderhouden. Uw personeelsmanagement is nog nooit zo effectief geweest!

 • Geef uw medewerkers een eigen E-Portfolio om kennis en kunde vast te leggen:
 • Registreer (extern) gevolgde opleidingen, praktijkervaring, loopbaan, certificaten, PE-Punten, etc.;
 • Koppel eenvoudig met HR systemen of externe registers (NTA 2035);
 • Maak het E-Portfolio onderwerp van gesprek tijdens jaar- en ontwikkelgesprekken.

Certificering & Compliance

Met CAPP bent u altijd volledig op de hoogte van de bevoegd- en bekwaamheden van uw medewerkers. U, uw leidinggevenden en uw medewerkers kunnen tijdig actie ondernemen als kwalificaties dreigen te verlopen. U stelt certificeringseisen op per functieprofiel of takenpakket van uw medewerker. En u ziet in één oogopslag welke medewerkers welke certificaten bezitten.

Competentiemanagement

Met de Competentie Manager kunt u functies, competenties en opleidingen registreren en onderhouden. Een uitstekende manier om het leer- en ontwikkelingsproces te structureren en kennis en competenties binnen uw organisatie in kaart te brengen.

 • Geef scores aan de competenties van uw medewerkers;
 • Richt competenties per medewerker of per afdeling in;
 • Krijg inzicht in de vooruitgang van medewerkers door historische competentiescores in het E-Portfolio;
 • Wees als HR proactief in het vakbevoegd en –bekwaam houden van uw organisatie.

HR gesprekscyclus met o.a. jaargesprekken

CAPP ondersteunt uw organsiatie ook bij jaar- en ontwikkelgesprekken. Leidinggevenden kunnen zelf hun HR-cyclus van ontwikkelgesprekken plannen en volgen.

 • Laat deelnemers zelf agendapunten voorstellen, documenten uitwisselen of inzicht geven in hun Portfolio;
 • Zorg voor een duidelijk gespreksverslag en opvolging van afgesproken actiepunten;
 • Evalueer als HR eenvoudig de kwaliteit van de HR-gesprekken;
 • Krijg inzicht in kwalitatieve en kwantitatieve stuurinformatie rondom uw HR-cyclus;

Meer weten?

Wilt u meer weten over CAPP? Neem dan contact op via info@defacto.nl of 050 3144 832. Wij komen graag bij u langs voor een kennismakingsgesprek of om een volledig vrijblijvende Business Case op te stellen. De beste manier om iets te beoordelen is immers door het zelf te ervaren!

CAPP 11 Opleidingssoftware


Defacto Software BV
Zuiderpark 3
9724 AD Groningen