Product-update januari: uitbreiding events-functionaliteit en veel verbeteringen certificaten

Michel | | Leestijd: ± 2 min.

In deze eerste productupdate van het nieuwe jaar besteden we aandacht aan een uitbreiding van de events-functionaliteit en verschillende verbeteringen voor certificaten, zoals handmatig uitreiken en nieuwe inzichten voor certificaatmanagers en HR-managers.

Events met meerdere onderdelen maken

We trappen het jaar af met een grote uitbreiding van de events-functionaliteit in CAPP LMS. Het is nu mogelijk om events te maken die uit meerdere onderdelen bestaan. Zo schrijven medewerkers zich met één inschrijving eenvoudig in voor alle onderdelen. Onze klanten hebben hierover een aparte aankondiging ontvangen met uitgebreide informatie over de nieuwe functionaliteit.

Event met meerdere onderdelen

Certificaten handmatig uitreiken

Ook introduceren we een nieuwe manier voor het behalen van certificaten in CAPP LMS. Deze kunnen nu door certificaatmanagers en -admins handmatig worden uitgereikt. Dit is bijvoorbeeld handig voor het vaststellen en registreren van eerder verworven competenties bij het inwerken van nieuwe medewerkers.

Interface voor uitreiken certificaten

Door het uitreiken van een certificaat kan een bolletje in het Kwaliteitspaspoort van de medewerker heel eenvoudig 'op groen' worden gezet. Bij het uitreiken kun je aangeven tot wanneer het uitgereikte certificaat geldig moet zijn of wanneer het verloopt. Ook kunnen certificaatmanagers en -admins zien of een certificaat behaald, uitgereikt of geïmporteerd is.

Compliance-inzichten per certificaatcategorie

Organisaties die categorieën hebben gekoppeld aan hun certificaten kunnen nu voor elke categorie een totaaloverzicht inzien en tevens per afdeling, functie en rol de status van vereiste certificaten bekijken. Uitgebreidere gegevens kunnen als csv-bestand worden gedownload. Deze nieuwe realtime inzichten maken intern en extern verantwoorden, bijvoorbeeld voor accreditaties, nog eenvoudiger.

Inzicht in de compliance per certificaatcategorie

Vereistenmatrix voor HR-managers

Tenslotte hebben we nog een extra overzicht voor HR-managers, dat in één oogopslag de vereistenstatus voor alle medewerkers op zijn of haar afdeling toont. In deze vereistenmatrix ziet de HR-manager voor elke medewerker of hij of zij al of niet gecertificeerd is voor (niet-)vereiste certificaten. Onze klanten ontvangen hierover binnenkort een aparte aankondiging met uitgebreide informatie over de werking van de vereistenmatrix.

De nieuwe vereistenmatrix voor HR-managers

Meer weten?

We blijven uiteraard verder bouwen aan nieuwe features en verbeteringen in onze software. Dit doen we volgens het principe van continuous delivery, dat wil zeggen dat we voortdurend updates uitbrengen waarvan al onze klanten meteen kunnen profiteren. Wilt u weten hoe dit precies werkt, download dan hieronder ons whitepaper.

Meer weten over de voordelen van Software-as-a-Service?

Laat uw gegevens achter en download ons whitepaper met daarin alle informatie.