In één oogopslag zicht op bevoegd- en bekwaamheid

Kwaliteitspaspoort

Voor elke organisatie is de kwaliteit van medewerkers natuurlijk belangrijk, maar soms lastig meetbaar. Met het CAPP Kwaliteitspaspoort™ van Defacto meet, borg en stuur je de kwaliteit eenvoudig, herkenbaar en aantoonbaar. Het opstellen en implementeren van het Kwaliteitspaspoort is een relatief eenvoudig proces.

Het CAPP Kwaliteitspaspoort geeft medewerkers een persoonlijk instrument om hun eigen vakbevoegdheid te managen.

Voor het management, de teamleiders en de HR-professionals geeft het Kwaliteitspaspoort een permanent actueel en real-time inzicht in de vakbevoegdheid van alle medewerkers! Certificering, accreditatie (NIAZ, AFM, etc.) en andere externe verantwoording kan op deze wijze direct opgeleverd worden.

CAPP Kwaliteitspaspoort voor managers
CAPP Kwaliteitspaspoort voor managers

Nieuwe eisen en certificeringscriteria kunnen simpel aan het Kwaliteitspaspoort worden toegevoegd. Bovendien stelt het Kwaliteitspaspoort je in staat te overzien welke specialismen in de organisatie aanwezig zijn. Ook om- en bijscholingstrajecten worden op deze wijze eenvoudiger.

Het Kwaliteitspaspoort in het kort

  • Jouw organisatie stelt profielen vast met daarin functie- en organisatie-eisen of de beroepsprofielen in de sector.
  • Deze vormen de basis van het Kwaliteitspaspoort van de medewerker, met alle interne en externe vereisten waaraan voldaan moet worden.
  • Het individuele paspoort is een monitor voor de medewerker en helpt de medewerker zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden op peil te houden.
  • Een leidinggevende kan op individueel én op teamniveau tijdig problemen signaleren en vertalen naar individuele of teamontwikkelplannen.
  • HR beschikt over actuele en accurate stuurinformatie met betrekking tot aanwezige bevoegd- en bekwaamheden op elk organisatieniveau.
  • De Raad van Bestuur kan hun bestuurlijke verantwoordelijkheid aantonen richting toezichthouders en accrediterende instanties.
  • Het Kwaliteitspaspoort geeft ook de autorisaties af voor het gebruik van specialistische apparatuur, de toegangsniveaus binnen de IT-systemen of voor een koppeling met externe kwaliteitsregisters.
  • Zie hoe het Kwaliteitspaspoort in het Convenant Veilig Toepassing Medische Technologie kan worden toegepast.

Nu beginnen met het behalen van je accreditaties met het CAPP Kwaliteitspaspoort?

Onze klanten

MUMC+
LUMC
Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Phoenix Opleidingen
TUI
Sogeti
Meer over onze klanten