Defacto Software

Wat voor LMS past bij mij?

Vul de vragenlijst in en krijg inzicht in het soort LMS dat bij jouw organisatie past.

Een Learning Management Systeem (LMS), of een Digitale Leeromgeving, of hoe we het ook noemen, is niet meer uit ons leven weg te denken. We hebben er mee te maken in het onderwijs en natuurlijk in ons werk. Want wie wil niet gecertifieerd zijn, op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen, uitzoeken hoe een apparaat werkt of zich ontwikkelen voor een nieuwe functie?

Er zijn vele digitale leeromgevingen in vele varianten op de markt beschikbaar maar hoe weet je wat bij jouw organisatie past?

Met deze test kun je bepalen welke aspecten van een LMS voor jouw organisatie van belang zijn, zodat je inzicht krijgt in het soort LMS dat bij je organisatie past.

Na het invullen van de test krijg je je resultaten terug in de vorm van het hier afgebeelde spindiagram. Hieruit is af te lezen welke domeinen voor jouw organisatie van belang zijn.

Spindiagram

Vragenlijst

Geef van onderstaande stellingen aan in hoeverre ze belangrijk zijn voor jouw organisatie. Een 1 betekent helemaal niet belangrijk, een 5 betekent zeer belangrijk.

 • In onze organisatie vindt een substantieel deel van de trainingen / scholingen online plaats.

 • In onze organisatie maken we gebruik van allerlei online content, zoals e-learning modules, video’s, artikelen en links.

 • In onze organisatie wordt door onszelf e-learning materiaal ontwikkeld.

 • In onze organisatie is er een toenemende behoefte aan leerplek-onafhankelijk leren (mobiele apparaten).

 • In onze organisatie vindt toetsing digitaal plaats.

 • In onze organisatie wordt door onszelf toetsen ontwikkeld.

 • In onze organisatie vindt een substantieel deel van de trainingen / scholingen niet online plaats.

 • In onze organisatie is de cursusadministratie een belangrijk proces.

 • In onze organisatie worden klassikale trainingen en scholingen intern georganiseerd.

 • In onze organisatie worden cursussen en trainingen aan externen aangeboden.

 • In onze organisatie is de financiële afhandeling van klassikale trainingen en scholingen belangrijk.

 • In onze organisatie maken we gebruik van interne en externe docenten.

 • In onze organisatie moeten we kunnen aantonen dat medewerkers gecertificeerd of aantoonbaar bekwaam zijn.

 • In onze organisatie worden bepaalde opleidingen door een externe partij geaccrediteerd.

 • In onze organisatie is het herhaaldelijk aantonen van vakbekwaamheid op specifieke handelingen noodzakelijk.

 • In onze organisatie is een deel van de aangeboden trainingen en opleidingen verplicht.

 • In onze organisatie is het van belang dat gegevens over bevoegdheden (certificering) beschikbaar zijn in andere systemen zoals roostering, EPD, etc.

 • In onze organisatie zijn eigen/zelfverklaringen belangrijk voor het aantonen van bekwaamheid.

 • In onze organisatie is sociaal leren belangrijk.

 • In onze organisatie maken onze experts zelf leercontent.

 • In onze organisatie is het delen van kennis belangrijk.

 • In onze organisatie speelt informeel leren een steeds belangrijkere rol.

 • In onze organisatie werken we met een aanpak zoals 70:20:10 en ontwerpen we leertrajecten vanuit de 5 moments of need.

 • In onze organisatie delen we kennis met andere organisaties en/of gebruikers buiten onze organisatie.

 • In onze organisatie is ’Performance Support’ een belangrijk thema.

 • In onze organisatie vindt leren vooral plaats op de werkplek en ondersteunen wij dit met digitale middelen.

 • In onze organisatie wordt informatie precies afgestemd op de noodzaak om effectief te kunnen opereren in het proces.

 • In onze organisatie willen we binnen het LMS zowel formele scholing kunnen aanbieden als ondersteunende instructies die een medewerker te allen tijde kan raadplegen (werkinstructies, protocollen, instructievideo’s, etc.).

 • In onze organisatie is het belangrijk dat leercontent overal snel en makkelijk doorzoek- en vindbaar is (2 clicks en 10 seconden).

 • In onze organisatie willen we inzicht in het gebruik van performance support m.b.v. learning analytics.

 • In onze organisatie is het belangrijk dat iedereen een op maat gemaakt leeraanbod krijgt.

 • In onze organisatie bieden we uitgebreide leerpaden aan.

 • In onze organisatie is het evalueren en reviewen van trainingen en e-learning een must.

 • In onze organisatie willen we kunnen controleren of onze trainingen het beoogde effect hebben.

 • In onze organisatie hebben medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan.

 • In onze organisatie willen we dat medewerkers zich abonneren op interessante onderwerpen.

 • In onze organisatie moeten medewerkers voor kostbare scholing een aanvraag indienen.

 • In onze organisatie is het belangrijk dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn.

 • In onze organisatie bieden we langlopende ontwikkelprogramma’s aan.

 • In onze organisatie bieden we trajecten aan leeringen/stagiairs aan.

 • In onze organisatie vinden we het belangrijk dat er gedegen begeleiding is voor de tijdens programma’s.

 • In onze organisatie bieden we gepersonaliseerde EPA-gerichte opleidingen aan.

 • In onze organisatie maken docenten, experts en L&D-ers zelf leercontent.

 • In onze organisatie verbeteren we onze content op basis van learning analytics.

 • In onze organisatie is het belangrijk zicht te hebben op het gebruik van de content.

 • In onze organisatie delen we content met andere organisaties.

 • In onze organisatie willen we integratie van content en performance support.

 • In onze organisatie maken we gebruik van interactieve elementen in onze content zoals video, opdrachten, sliders, vergelijkingen en beslisbomen.

Vul het onderstaande formulier in om de resultaten te bekijken.