Zelfsturende teams, een hot topic in de zorg!

Zelfsturende teams bepalen zelf hun eigen doelen, werkwijze en de bijdragen van de leden. Teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de taken en activiteiten en het coördineren ervan. Een direct leidinggevende staat op afstand. De gemiddelde span of control van een huidige lijnmanager in de zorg is 100 medewerkers!

Waarom kiezen organisaties eigenlijk voor zelfsturende teams?

Organisaties hebben de ambitie om de dienstverlening continu te verbeteren vanuit het cliënt centraal perspectief. Om dat te realiseren is het van belang de denk- en doe-kracht van iedere zorgmedewerker optimaal te gebruiken. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid. De ervaring leert dat er daardoor minder verzuim en minder stress is.

Wat zijn belangrijke succesfactoren?

Zelfsturing betekent niet dat er geen sturing is. Uit ervaring blijkt dat zelfsturing niet kan zonder harde kaders en het bewustzijn van medewerkers wat hun cirkel van invloed is. Daarom is real time sturingsinformatie nodig om zelfsturing optimaal te faciliteren en te ondersteunen. Een succesvolle implementatie van zelfsturende teams begint bij een context waarin er transparantie en inzicht is in de gestelde kaders. De uitdaging voor organisaties is het ontzorgen van de teams om hun core business uit te voeren.

Wat draagt het Kwaliteitspaspoort van Defacto hier aan bij?

Defacto heeft met een aantal zorginstellingen het CAPP Kwaliteitspaspoort ontwikkeld die de benodigde real time data genereert op het gebied van vakbekwaam- en -bevoegdheid. Het inzetten van het Kwaliteitspaspoort geeft de organisatie, het team en de individu de noodzakelijke sturingsinformatie.

Door de gezamenlijke verantwoordelijkheden en de overlap van taken kunnen teamleden functievervaging ervaren. Waar ze voorheen een duidelijke verantwoordelijkheid hadden, krijgen ze nu meer te maken met operationele taken en randzaken die ook binnen het zelfsturende team uitgevoerd moeten worden. Door inzicht in competenties, vakbekwaam- en bevoegdheden in het Kwaliteitspaspoort kan het team er zelf in sturen.

Zelf sturen lukt alleen met inzicht en overzicht binnen heldere kaders!

Meer weten en nieuwsgierig hoe andere organisaties hiermee omgaan, neem contact op met het accountteam Zorg van Defacto via 050 3144832.

Meer artikelen

 1. Wij zijn ISO gecertificeerd!

  Wij zijn ISO gecertificeerd!

  Met gepaste trots kunnen we melden dat Defacto vanaf heden ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd is en aldus voldoet aan de voorschriften op het gebied van kwaliteit, milieumanagement, informatieveiligheid en informatiebeveiliging... Lees verder
 2. Workshop “Hoe je met e-learning je toekomst vorm kunt geven"
 3. ‘Leren is werken, werken is leren’

  ‘Leren is werken, werken is leren’

  De randvoorwaarde voor een lerende organisatie ‘Werken is leren, leren is werken’. Dit is het motto van de academie van het MUMC (Maastricht University Medical Center). Een motto dat, hoe langer ik erover nadenk zich steeds meer bij mij nestelt als... Lees verder
 4. Waardevolle kennis delen met LearningSpaces
 5. LearningSpaces op Websummit 2016

  LearningSpaces op Websummit 2016

  WebSummit, Europa's grootste technologiebeurs, vond plaats van 7 tot en met 11 november in Lissabon Portugal. LearningSpaces was één van de uitgenodigde start-ups om daar met mensen te praten over het product, onze activiteiten en om feedback te krijgen... Lees verder