Jij bent eindverantwoordelijk voor de strategische personeelsplanning, budgetten en de dagelijkse bedrijfsvoering. Als een personeelstekort dreigt te ontstaan, dan schakel je bij. Verder zorg je ervoor dat de juiste zorgprofessional op de juiste plek werkt en de bedrijfsvoering als een geoliede machine functioneert. Inzicht in behaalde EPA`s en niveaus per zorgprofessional (in opleiding) is essentieel.

Om dit duidelijk te maken, werken verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen sinds kort met EPA`s (Entrusted Professional Activities), aangestuurd door CZO Flex Level. Via EPA`s heb jij als afdelingshoofd snel een compleet beeld van inzetbaarheid, opleidingsmogelijkheden en bezetting van zorgprofessionals (in opleiding).

Voordelen:

Icon Efficient
Snelle en efficiënte inzetbaarheid van zorgprofessionals (in opleiding);
Icon Laagdrempelig
Eenvoudige uitwisseling en/of roulatie van bekwaam zorgpersoneel tussen afdelingen en/of ziekenhuizen;
Icon Tijdig
Tijdig kunnen inspelen op toekomstige (onder)bezetting in personeelsplanning;
Icon Gericht
Aanbieden van gerichte bij- of omscholing.
Illustratie Uitdagingen

Uitdagingen

  • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn zorgprofessionals inzet voor de juiste taken?
  • Hoe krijg ik inzicht in de zelfstandigheidsniveaus van mijn zorgprofessionals?
  • Hoe vang ik een tekort aan personeel snel en flexibel op?
  • Hoe zet ik de (opleidings)budgetten zo efficiënt mogelijk in?
  • Hoe houd ik mijn zorgprofessionals gemotiveerd en aangesloten?