Wat anderen over ons zeggen

 • In 2019 hebben wij de overstap gemaakt naar CAPP LMS van Defacto. Dit was een heftige periode, omdat het contract met onze huidige leverancier afliep en wij tijdig aan de slag moesten met het nieuwe LMS. Dankzij de inzet van onze eigen mensen en de deskundige ondersteuning van Defacto hebben wij naadloos de overstap kunnen maken.

  Wij gebruiken het LMS in combinatie met het Kwaliteitspaspoort om de kwaliteit van zorg te borgen en de vakbekwaamheid van onze medewerkers aan te tonen. Alle verplichte scholingsactiviteiten zijn opgenomen in het Kwaliteitspaspoort, zodat iedere individuele medewerker kan zien wat hij of zij moet doen. Het is heel prettig dat zowel medewerkers als leidinggevenden in één oogopslag de status kunnen zien en dat we dit ook eenvoudig op alle niveaus aan accrediterende instanties kunnen aantonen.

  Een belangrijke reden waarom we voor CAPP LMS hebben gekozen is de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Dit is wel een cultuuromslag, omdat het medewerkers op een andere manier naar hun scholingsverplichtingen laat kijken. Doordat medewerkers zelf de regie kunnen nemen over hun ontwikkeling, biedt het voor ons een oplossing voor verschillende uitdagingen, zoals duurzame inzetbaarheid maar ook het behoud van personeel.

  CAPP LMS ziet er modern en aantrekkelijk uit en werkt intuïtief, zoals je verwacht van hedendaagse SaaS-software. Voor de gebruiker is CAPP LMS een enorme verbetering. Je vindt, mede dankzij de goede zoekfuncties, gemakkelijk en snel waar je naar op zoek bent. Ook is het erg fijn dat we vanuit de software rechtstreeks met de Service & Support van Defacto kunnen chatten. Door deze korte lijnen kunnen vragen snel afgehandeld worden.

  Desiree Hintzen
  Desiree Hintzen
  Teamleider HRD, Laurentius Ziekenhuis Roermond
 • Aan het begin van 2016 zijn wij ons DLO implementatietraject gestart en hiermee ook onze samenwerking met Defacto. In november 2016 zijn we gestart met de ingebruikname van het Kwaliteitspaspoort voor verpleegkundigen. De afgelopen periode hebben we ervaren als een zeer intensieve maar leerzame periode waarbij wij door de goede samenwerking met Defacto mooie stappen hebben kunnen maken. De behulpzaamheid, het meedenken en de kundigheid van de consultants heeft ertoe geleid dat er vanuit ons een visie op leren is ontstaan.

  Wij zijn als Leerhuis (prettig) gedwongen/gestimuleerd om na te gaan denken over een systematiek passende bij het gebruik van het Kwaliteitspaspoort waarmee we de bekwaamheid van onze medewerkers op een pragmatische wijze kunnen gaan waarborgen en monitoren.

  Op dit moment zitten we nog middenin de implementatie van het Kwaliteitspaspoort, omdat we er voor hebben gekozen doelgroepen in fasen uit te rollen. De eerste ervaringen zijn positief, de medewerkers zijn het meest te spreken over het gebruikersgemak en de organisatie is geholpen met de administratieve verantwoording richting wetgevende en certificerende instanties.

  Isabel Juliana
  Isabel Juliana
  Afdelingshoofd (Centraal Bureau) Leerhuis, Albert Schweitzer Ziekenhuis
 • Binnen Máxima Medisch Centrum (MMC) was behoefte aan een systeem waarin de MMC-(zorg)professional gestimuleerd wordt om continu zijn of haar bevoegd- en bekwaamheden bij te houden, zodat de beste zorg met een herkenbaar profiel kan worden geboden. Samen met Defacto is hiervoor het Kwaliteitspaspoort geïmplementeerd.

  Vooraf aan de implementatie van het Kwaliteitspaspoort is door verschillende afdelingen, waaronder Afdeling HRM en afdeling Kwaliteit & Veiligheid, hard gewerkt om de basis op orde te krijgen. We hebben gekozen voor een duurzame oplossing waarin realtime de actuele personeelsgegevens en het daaraan gekoppelde profiel beschikbaar is. Daarnaast vraagt het Kwaliteitspaspoort een cultuur met als uitgangspunt dat de medewerker zelf de regie neemt over de eigen deskundigheid. Van belang is dat managers en afdelingshoofden een cultuur bekrachtigen waarin men elkaar kan aanspreken en ook aanspreekbaar is op het volgen van protocollen zodat men met elkaar zorg van topkwaliteit biedt.

  Tijdens de implementatie van het Kwaliteitspaspoort merk je dat Defacto een hechte samenwerkingsrelatie aangaat. Zij willen weten wat er speelt in de organisatie en kunnen daardoor constructief met ons meedenken. Het samenwerken met de mensen van Defacto heeft ons geholpen om de basis op orde te krijgen. Samen met Defacto werken we aan continue verbetering van het Kwaliteitspaspoort, zowel technisch als functioneel.

  Zo zijn onze medewerkers nu aantoonbaar bekwaam. Voorbehouden- en risicovolle handelingen worden nu door assessoren op de werkvloer getoetst. Dit is efficiënt en biedt enorm veel inzicht. Met behulp van Defacto beschikken leidinggevenden over (stuur)informatie en zijn onze (zorg)professionals bewust bezig met hun eigen ontwikkeling en nemen zij hierin nu zelf de verantwoordelijkheid.

  Kristel Vissers
  Kristel Vissers
  Projectleider Kwaliteitspaspoort, Máxima Medisch Centrum
 • Het fijnste aan de samenwerking met de mensen van Defacto is dat we al zo lang zulk intensief contact hebben, dat je weet dat je van elkaar op aan kunt. Door dit vertrouwen is er ook ruimte voor een kritische noot. In de loop van de jaren hebben we zo’n goed contact opgebouwd dat je dat niet zomaar even aan de kant zet.

  Heel prettig is het ook dat de mensen aan de toon van een mailtje of telefoontje al aanvoelen of iets dringend is of niet en ze staan daarmee altijd voor je klaar. Kortom: een hele plezierige samenwerking.

  Marieke van Kernebeek
  Marieke van Kernebeek
  Office manager, Phoenix Opleidingen