Een veranderende zorgvraag en -praktijk, tekort aan personeel, en crises zoals COVID-19 vragen om een vernieuwde manier van opleiden. Samen met zorg- en opleidingsinstellingen wordt gewerkt aan een nieuw opleidingsstelsel dat bestaat uit flexibele en vernieuwende (vervolg)opleidingen en leerroutes, op basis van Entrustable Professional Activities (EPA’s).

Met CAPP EPA Portfolio geeft u de verpleegkundige (vervolg)opleidingen gebaseerd op EPA’s vorm en ondersteunt u het volledige CZO Flex level-programma in uw organisatie. Bouw EPA’s gemakkelijk op met (reeds bestaande) leeronderdelen uit CAPP LMS en bundel ze in een curriculum met alle theorie- en praktijkonderdelen.

Persoonlijk dashboard voor student

Mijn rol binnen het zorgonderwijs is:

Dankzij EPA’s kunnen mensen die nog niet volledig zijn opgeleid (versneld) aan het werk door hen bevoegd te verklaren voor de dingen die ze al kunnen. Zo vangt u bijvoorbeeld een tekort aan personeel op. Daarnaast zorgt het voor meer flexibiliteit door het stapelen van EPA’s, waardoor u medewerkers sneller opleidt en omschoolt.

Wat biedt het u en uw medewerkers?

Persoonlijk dashboard voor student

De student heeft een persoonlijk dashboard met daarin een overzicht van (ingeschreven) opleidingen met bijbehorende EPA’s (theorie en praktijk) en inzicht in de vereiste bewijslast voor het behalen hiervan.

Persoonlijk dashboard voor student
Leeronderdelen van CAPP LMS

Leeronderdelen van CAPP LMS

Door de koppeling met bestaande leeronderdelen in CAPP LMS hoeft de student geen dubbele activiteiten te verrichten voor het verzamelen van zijn bewijslast; reeds behaalde leeronderdelen zijn al afgevinkt.

Opdracht per EPA-niveau

Naast de bestaande leeronderdelen van CAPP LMS, kunnen opdrachten en praktijkbeoordelingen worden toegevoegd aan de verschillende EPA-niveaus, waarin de student zelf bewijslast kan uploaden. De supervisor of beoordelaar kan deze bewijslast goedkeuren.

Assignments per EPA-niveau
Monitoring & inzicht

Monitoring & inzicht

Elke student die in een curriculum is ingeschreven heeft een supervisor die inzicht heeft in de ontwikkeling van de professional. De supervisor monitort de voortgang van aan hem gekoppelde professionals en kan hen beoordelen.

Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden van CAPP EPA Portfolio? Download het productsheet!