Performance Support ondersteunt uw medewerkers tijdens de uitvoering van hun taken. De crux is om kennis dichter bij de werkvloer te brengen. We leren namelijk het meest en het snelst op de werkvloer. Dit kan alleen als medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie, als de situatie erom vraagt.

Direct antwoord op een leervraag

Als onderdeel van werkplekleren, zijn de onderliggende theorie (70-20-10) en de methodiek 5 moments of need inmiddels bekend terrein. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers tijdens hun werk direct antwoord krijgen op hun leervraag? In de praktijk blijkt de toepassing van Performance Support in digitale vorm voor veel organisaties nog een brug te ver.

Eenvoudig te implementeren

Defacto biedt uw organisatie een eenvoudig te implementeren software-oplossing om Performance Support te integreren in de dagelijkse praktijk. Met Performance Support van Defacto hebben uw medewerkers op het juiste moment toegang tot de juiste kennis.

Performance Support

Met Performance Support van Defacto speelt u in op de actuele leervraag en maakt u van ieder geschikt moment een leermoment. Zo stelt u uw medewerkers in staat om in alle relevante praktijksituaties te leren excelleren.

Stap voor stap Performance Support inrichten

1
We bepalen per onderwerp aan de hand van de “impact grid” (frequentie en risico) samen met u welke onderwerpen voor performance support in aanmerking komen.
2
We bekijken welke reeds aanwezige content in microlearning (kleinere brokken met relevante informatie) zijn op te delen.
3
We adviseren u hoe u met de geïntegreerde authoring tool instructiefilmpjes, stappenplannen of andere vormen van ondersteunende content kunt maken.
4
We onderzoeken welke content we via een QR-code of met Beacons op relevante plekken in het werkproces kunnen aanbieden, zodat uw medewerkers zonder drempel toegang hebben tot de content.
5
Onze consultants helpen u graag bij een succesvolle integratie van de 5 moments of need methodiek in uw organisatie

Toepassingen in de praktijk

Icoon Performance Support

Peformance Support

Icoon Microlearning

Microlearning

Icoon sociaal & informeel leren

Sociaal & informeel leren

Voorbeelden uit de praktijk

Hoe zat het ook alweer?

In situaties die niet vaak voorkomen is de vereiste kennis niet altijd paraat bij de professional, ervaring komt immers door te doen. Stel een actielijst beschikbaar als performance support-oplossing, zodat de professional binnen twee klikken en op elk device over de juiste informatie beschikt.

Een cliënt ervaart pijnlijke tenen. De helpende heeft een Cursus Voetzorg gevolgd en wil snel bepalen welke acties nodig zijn bij de aangegeven symptomen. Vanuit de cursus is een actielijst beschikbaar als artikel in CAPP LMS. De professional hoeft de cursus niet opnieuw te doorlopen, maar kan in twee klikken vanaf de smartphone bepalen welke actie vereist is en zo de best mogelijke zorg aan de cliënt bieden.

Goed voorbereid van start

Een Performance Support-oplossing is ook geschikt om professionals snel te voorzien van concrete tips in een specifieke situatie, of deze nu vaak of minder vaak voorkomt. Bied concrete tips aan als microlearning in de vorm van een artikel of korte video. Als de situatie zich aandient, beschikt de professional dankzij de uitgebreide zoekfunctie van CAPP LMS snel over de benodigde informatie.

Een begeleider moet een lastig gesprek voeren met een cliënt nadat hij verwacht dat de geestelijke conditie van een cliënt een risico vormt voor diens kinderen. De begeleider wil zich nog even inlezen, maar heeft geen tijd meer om een werkplek met een vaste computer te zoeken. Hij opent de leeromgeving op zijn smartphone en zoekt vanaf de beginpagina op 'gesprek + tips'. Hij vindt in de bibliotheek een artikel met gesprekstips en voorbeeldvragen en kan zich inlezen voordat het gesprek plaatsvindt.

Een greep uit onze klanten

Timing
Ambulancezorg Groningen

Wilt u ook aan de slag met Performance Support?