Iedere organisatie heeft te maken met compliance. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat uw organisatie voldoet aan de wet- en regelgeving binnen uw sector. Of door specifieke kwaliteitskeurmerken te behalen en te behouden.

De audits die hiermee gepaard gaan vragen voortdurend naar de compliance van uw medewerkers en organisatie. Alle relevante data omtrent deze compliance monitoren en inzichtelijk maken is voor de meeste organisaties een zoektocht; informatie is gefragmenteerd, niet eenduidig door de gehele organisatie vastgelegd en aan verschillende interpretaties onderhevig. De gegevens voor een audit bij elkaar brengen is daarmee een tijdrovende bezigheid. En bovendien een proces dat moeilijk te organiseren en automatiseren is. Juist hierbij kan Defacto u van dienst zijn.

Met onze compliancemanagement-oplossing heeft u altijd inzicht en overzicht in alle relevante data, in een geïntegreerd en gebruiksvriendelijk systeem.

Compliance in de zorg

Compliance is binnen de zorg een belangrijk thema. Wat is het belang hiervan en waarom is het niet alleen noodzakelijk maar ook van meerwaarde voor elke zorgorganisatie? Een goede compliance strategie zorgt er namelijk voor dat zorgprofessionals de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling en uw zorgorganisatie altijd voorop loopt.

Meer informatie

Met de inzet van onze software en ervaring kunt u compliance management operationaliseren en eenduidig uitrollen binnen uw hele organisatie. Auditproof en te allen tijde inzichtelijk!

Stap voor stap begeleid naar een uitvoerbaar Compliance-beleid

1
Breng relevante wet- en regelgeving rondom compliance voor uw branche in kaart
2
Operationaliseer deze wet- en regelgeving in concreet meetbare vereisten voor uw medewerkers
3
Koppel vereisten aan functies, afdelingen en rollen binnen uw organisatie
4
Creëer dashboards en monitor de voortgang
5
Koppel uw data aan relevante systemen

Toepassingen in de praktijk

Icoon Convenant Medische Technologie

Convenant Medische Technologie

Icoon NIAZ-certificering

Certificeringen (NIAZ, JCI, WFT)

Icoon ISO-certificering

ISO-certificering

Icoon 21 CFR Part 11

21 CFR Part 11

Icoon PE Online

PE Online

Onze aanpak is gebaseerd op de inzet van onze software CAPP LMS en de ervaring van tientallen projecten

Operationaliseer wet- en regelgeving in concreet meetbare vereisten

Definieer op basis van de wet- en regelgeving binnen uw organisatie of branche de vereisten waar uw medewerkers aan moeten voldoen. Operationaliseer hoe medewerkers hun compliance kunnen aantonen en koppel hier relevante leerelementen en toetsmethodieken aan.

Operationaliseer wet- en regelgeving
CAPP Compliance Kwaliteitspaspoort

Koppel vereisten automatisch aan de juiste medewerkers

Koppel vereisten aan medewerkers op basis van hun functie/afdeling of rol binnen uw organisatie. Door een koppeling met uw personeelinformatiesysteem heeft iedere medewerker altijd een up-to-date Kwaliteitspaspoort met de geldende vereisten. De medewerker kan zelf zijn of haar compliance bijhouden en aantonen.

Monitor op elk niveau binnen uw organisatie

Onze persoonlijke dashboards geven u een realtime inzicht in de status van de door u vereiste onderwerpen per medewerker, afdeling of cluster binnen uw organisatie. De stuurinformatie die u nodig heeft voor (interne) audits, keuringen of quality control is zo altijd binnen handbereik.

Monitor op elk niveau binnen uw organisatie
Integreer uw data met andere systemen

Integreer uw data met andere systemen

Koppel automatisch relevante gegevens van compliance aan andere systemen binnen uw organisatie met onze Compliance API. Op deze manier kunt u de compliance data nog waardevoller maken voor uw organisatie.

Een greep uit onze klanten

Wilt u ook uw compliance management operationaliseren?