Partnerships

Develhub

Defacto heeft een partnership met Develhub, hét onafhankelijke platform dat zich richt op het verbinden en professionaliseren van iedereen die zich structureel bezighoudt met leren en ontwikkelen van individuen, teams en organisaties.

Smart VR Lab

Defacto werkt samen met de Amsterdamse startup Smart VR Lab aan een naadloze integratie van Interactieve Video en Virtual Reality in CAPP LMS. Door deze integratie kunnen gebruikers van ons LMS ook op een volledig aansluitende wijze Virtual Reality en Interactieve Video toevoegen binnen de gekozen leermethodes. Lees het gezamenlijke persbericht.

KEI 2019 Organisatie Innovatie

Met de lancering van het nieuwe product CAPP LMS van Defacto Software is een andere werkvisie omarmd binnen de organisatie, die nu doorvertaald wordt in het contact met de klant. Waar eerder vooral projectmatig gehandeld werd, moet er nu meer productgericht gehandeld worden, waarbij de klant centraal wordt gezet. Het doel is dat er een volledig klantgerichte organisatie ontstaat met nieuwe interne werkprocessen. Met de komst van CAPP LMS zijn over het gebruik ervan de eerste geluiden zeer positief. Nu het product vanzelfsprekend werkt en toegankelijk is, zal er ook een vertaalslag in de communicatie met de klant gemaakt moeten worden. Defacto Software pakt de klantbeleving grondig aan door de werkprocessen te optimaliseren, waarbij de klant het uitgangspunt is.