Defacto implementeert haar oplossingen middels een zelfontwikkelde vier-fasen-projectmethodiek. Hiermee realiseren we gezamenlijk de afgesproken doelstellingen en resultaten, zowel op locatie als remote (via videobellen bijvoorbeeld). Daarbij kunt u altijd rekenen op onze persoonlijke betrokkenheid, kennis van de branche en uitvoerige ervaringspraktijk.

Inventarisatiefase: voorbereiding op de implementatie

De eerste fase van het project, de inventarisatiefase, vormt de voorbereiding op de implementatie van de oplossingen die horen bij CAPP LMS. Deze fase start met een (remote) kick-off als aftrap van een uitgebreide vooranalyse. Per oplossing wordt een werkgroep geformeerd met daarin uw eigen experts onder leiding van consultants van Defacto. Een greep uit de activiteiten die in de vooranalyse plaatsvinden:

  • een beheer-, risico-, content-, technische- en inrichtingsanalyse;
  • opstellen communicatiedraaiboek;
  • opstellen draaiboek voor livegang
  • en het opstellen van het projectplan en -planning.

Vanuit elke werkgroep wordt op deze wijze input geleverd voor het op te stellen inrichtingsdocument dat een samenvatting is van de inrichting van alle oplossingen. Zo heeft u voorafgaande aan de functionele implementatie van onze software al een duidelijk beeld van het eindresultaat en komt u tijdens het project niet meer voor verrassingen te staan.

Kernpunten

Icoon (Remote) kick-off

(Remote) kick-off

Icoon uitgebreide vooranalyse

Uitgebreide vooranalyse

Icoon Formering werkgroepen

Formering werkgroepen

Icoon Opstellen inrichtingsdocument

Opstellen inrichtingsdocument

Techniekfase: verankering in het applicatielandschap

Om CAPP LMS in het applicatielandschap te verankeren wordt tijdens de techniekfase een aantal koppelingen met derde systemen gelegd. Dit heeft onder meer betrekking op een Single Sign On (SSO) koppeling, een HR-koppeling met het bronsysteem en een beveiligde sFTP-verbinding voor het uitwisselen van bestanden met persoonsgegevens. Afhankelijk van de te implementeren oplossing(en) worden eventueel extra koppelingen gerealiseerd.

Kernpunten

Icoon Signle Sign On (SSO)

Single Sign On (SSO)

Icoon HR-koppeling

HR-koppeling

Icoon Beveiligde sFTP-verbinding

Beveiligde sFTP-verbinding

Icoon Aanvullende koppelingen

Aanvullende koppelingen

Inrichtingsfase: oplossingen volledig ingericht in CAPP LMS

Wanneer alle technische randvoorwaarden zijn gerealiseerd, kan de inrichtingsfase beginnen, waarbij het inrichtingsdocument van de te implementeren oplossing(en) de leidraad is voor de inrichting van het LMS. De werkzaamheden voor de inrichting worden verdeeld over de verschillende werkgroepen.

Aan het einde van de inrichtingsfase zijn de projectdoelstellingen gerealiseerd middels de geïmplementeerde oplossingen. Voorafgaand aan de livegangfase wordt de inrichting uitvoerig getest en worden belangrijke stakeholders uitgenodigd om het resultaat te komen doornemen. Hiermee wordt extra draagvlak gecreëerd binnen de organisatie.

Kernpunten

Icoon Leidraad

Inrichtingsdocument als leidraad

Icoon Werkzaamheden

Werkzaamheden per werkgroep

Icoon realiseren projectdoelstellingen

Realiseren projectdoelstellingen

Icoon Uitvoerig testen

Uitvoerig testen

Livegangfase: livegang binnen de organisatie

Na de inrichtingsfase vindt de livegangfase plaats. Deze fase staat volledig in het teken van de livegang, het uitrollen van de oplossingen van CAPP LMS binnen uw organisatie. Vanzelfsprekend kunt u ook tijdens en na de livegang op onze intensieve hulp rekenen, waarbij wij samen met u de eerste kennismaking van de eindgebruiker met CAPP LMS begeleiden en in goede banen leiden. Ook houden wij u proactief op de hoogte van het gebruik van CAPP LMS en de nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn voor de geïmplementeerde oplossing(en).

Kernpunten

Icoon Uitrollen binnen de organisatie

Uitrollen binnen de organisatie

Icoon begeleiding eindgebruiker

Begeleiding eerste kennismaking eindgebruiker

Icoon Statistieken

Statistieken delen

Icoon Nieuwe ontwikkelingen

Informeren over nieuwe ontwikkelingen

Wilt u meer weten over de implementatie van onze oplossingen?

Laat hier uw gegevens achter en onze projectmanager Marleen Renshoff neemt contact met u op.

Ruim 400.000 tevreden gebruikers

UMCG logo
LUMC logo
De Jong & Laan logo
Spaarne Gasthuis logo
Timing logo
Lelie zorggroep logo
SANA Kliniken logo
ZINN logo
Meer over onze klanten