Compliance in de zorg: van noodzaak naar meerwaarde

Hoe uw organisatie altijd voorop loopt

Compliance is binnen de zorg een belangrijk thema. Wat is compliance en waarom is dit zo belangrijk? In dit artikel gaan we hier dieper op in. Daarnaast laten we zien dat compliance niet alleen noodzakelijk is, maar ook van meerwaarde voor elke zorgorganisatie. Een goede compliance strategie zorgt er namelijk voor dat zorgprofessionals de regie krijgen over hun eigen ontwikkeling en uw zorgorganisatie altijd voorop loopt.

Wat betekent compliance in de zorg?

Compliance is een Engelse term die letterlijk ‘voldoen’ of ‘naleven’ betekent. We bedoelen daarmee binnen de zorg in de eerste plaats dat zorginstellingen voldoen aan wettelijke en branche-specifieke regelgeving en accreditaties. Denk bijvoorbeeld aan het Convenant Medische Technologie of bepaalde ISO-certificeringen. Niet alleen als zorginstelling, maar ook alle individuele medewerkers moeten aantoonbaar bekwaam zijn om hun beroep uit te kunnen oefenen. Zij moeten bijvoorbeeld over de juiste vaardigheden beschikken om bepaalde handelingen uit te kunnen voeren of medische apparatuur te gebruiken.

Operatiekamer

Compliance strategie in de zorg

Compliance management is binnen een zorgorganisatie een hele operatie. Medische zorg en alle protocollen en wet- en regelgeving die ermee te maken hebben, zijn namelijk voortdurend in ontwikkeling. Medische professionals dus ook. Een compliance strategie is dan ook geen overbodige luxe. Immers, je wil van elke professional de behaalde vaardigheden toetsen, bijhouden en beheren. En dan nog het liefst real time, waarbij zowel de verantwoordelijke teamleider, als de individuele medewerker hier inzage in heeft. Veel grotere zorginstellingen zoals ziekenhuizen richten hun compliance strategie dan ook in met een LMS, een learning management systeem waarbinnen vaardigheden geleerd, getoetst en geaccrediteerd kunnen worden.

Verpleegkundige

Compliance in de zorgsector en accreditatie

Compliance in de zorgsector is een waarborg voor de kwaliteit en het kennisniveau van de professionals en de instelling waar zij werkzaam zijn. Om die vaardigheden aantoonbaar te maken, toetsen externe accrediterende organisaties zorginstellingen op deze vaardigheden. Dit gebeurt vaak door middel van audits, waarbij alle relevante data omtrent deze compliance worden gedeeld en beoordeeld.

Dit kan een hele uitdaging zijn als informatie gefragmenteerd en niet eenduidig door de gehele organisatie vastgelegd wordt en aan verschillende interpretaties onderhevig is. De gegevens voor een audit bij elkaar brengen is daarmee een tijdrovende bezigheid, die men het beste kan automatiseren. Dat vereist een breed draagvlak en veel inzet, maar is het uiteindelijk zeker waard. En niet alleen met het doel om ‘te voldoen aan’, maar zeker ook om medewerkers de eigen regie te geven op hun ontwikkeling en gericht te kunnen sturen op kwaliteit.

Compliance en het gemak van het Kwaliteitspaspoort

Om compliance eenvoudig, inzichtelijk en meetbaar te maken, ontwikkelde Defacto het Kwaliteitspaspoort. Dit is een digitale omgeving waar iedere zorgprofessional op individueel niveau inzicht heeft in zijn of haar voortgang, behaalde certificaten en openstaande vereisten.

Kwaliteitspaspoort

Door het Kwaliteitspaspoort te integreren binnen het LMS kan de medewerker snel en gemakkelijk werken aan vaardigheden en deze toetsen om compliant te blijven. Als zorginstelling krijgt u inzicht in het kennisniveau binnen uw organisatie en de mogelijkheid om hier gericht mee aan de slag te gaan. Met het Kwaliteitspaspoort zet u kwaliteit en ontwikkeling centraal. Hierdoor voldoen uw medewerkers niet alleen aan de gestelde eisen, maar loopt uw organisatie altijd voorop.

Compliance is meer dan noodzaak

Hoewel compliance voor veel zorginstellingen en hun medewerkers een verplichting is, heeft een goede inbedding van compliance binnen de organisatie ook veel meerwaarde. In de eerste plaats hebben zowel medewerkers als organisatie inzicht in het kennisniveau op de werkvloer. Voor de organisatie ontstaan daardoor handvatten om gericht te sturen op kwaliteit.

Medewerkers krijgen dankzij compliance de regie over hun eigen ontwikkeling. De organisatie kan vereisten individueel toewijzen aan een afdeling, functie en rol, of automatisch toekennen op basis van koppeling met uw HR-systeem. Hierdoor krijgen mensen alleen lesstof aangeboden die relevant is voor hun functie. Medewerkers weten van zichzelf aan welke vaardigheden ze nog moeten of willen werken en kunnen dit op hun eigen manier doen. Als kennis binnen een LMS in diverse vormen wordt aangeboden, kunnen medewerkers dit ook nog eens op hun eigen manier doen.

Compliance in control

Compliance management lijkt op het eerste gezicht een enorme uitdaging, zeker voor een zorginstelling met meerdere functieprofielen en een veelheid aan vereisten. Dat dit zo is, valt niet te ontkennen. Maar compliance in de zorg is meer dan een noodzaak. Het is voorwaarde voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wat dat betreft biedt de integratie van compliance binnen een LMS zorgorganisaties de kans om de deur naar continue ontwikkeling wagenwijd open te zetten. Meer weten over compliance management? Lees alles over onze oplossing voor compliance binnen uw organisatie.

Meer over Compliance Management