Performance Support

Wat is performance support?

Performance support geeft professionals ondersteuning tijdens hun werk op het moment dat ze het nodig hebben. Performance support is onderdeel van werkplekleren. Belangrijk is om in te spelen op de momenten dat een medewerker een informatiebehoefte heeft. In dit artikel vertellen we je alles over de mogelijkheden van performance support en wanneer en hoe je het toepast.

1. Wat is performance support?

Performance support ondersteunt medewerkers bij de uitvoering van hun werk op het moment dat zij het nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan instructies die een medewerker op kan roepen om een ingewikkeld medisch apparaat te bedienen. In plaats van wachten op hulp van een collega, kan de medewerker via zijn mobiel de benodigde kennis opfrissen en zijn taak verder uitvoeren. Goede performance support maakt relevante informatie op het juiste moment toegankelijk. Het brengt kennis dichter bij de werkvloer. We leren namelijk het meest en het snelst als we aan het werk zijn. Dit kan alleen als medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie, als de situatie erom vraagt.

2. Performance support in het kader van werkplekleren

Performance support is onderdeel van werkplekleren. Dit concept houdt in dat medewerkers het meeste en het beste leren tijdens de uitvoering van hun werk. Theorie en praktijk komen samen op de werkvloer, waardoor medewerkers zich vaardigheden eigen maken. Door het geleerde meteen in de praktijk te brengen, onthouden mensen het geleerde beter. Leren wordt vast onderdeel van werken, in plaats van iets dat je buiten je werk om doet.

Lees meer over werkplekleren

3. Het 70-20-10 model

Het 70-20-10 model van Charles Jennings vormt een belangrijke theoretisch kader voor werkplekleren en performance support. Dit model stelt dat je slechts 10% van je kennis en vaardigheden tijdens een studie of formele training opdoet. Complexere kennis en vaardigheden (20%) leer je van feedback van collega’s en begeleiders. Het grootste deel van je vaardigheden, maar liefst 70%, leer je op de werkplek. Door te doen, mee te kijken met collega’s en door praktijklessen en instructies.

70-20-10 Leermodel Jennings

Volgens dit model wijken de traditionele leervormen, met een sterke nadruk op formeel en klassikaal leren, af van de manier waarop we kennis tot ons nemen. Dit principe gaat op voor veel meer (kennisintensieve) beroepen. In veel van deze beroepen wordt men niet goed in het werk door formeel leren, maar door wat tijdens het werk wordt ervaren en geleerd.

Lees meer over het 70-20-10 model

4. The 5 moments of need

Een ander belangrijk theoretisch model is 5 moments of need van Mosher en Gottfredson (2012). Dit model onderscheidt 5 leermomenten met bijbehorende informatiebehoefte. Er liggen 5 verschillende situaties ten grondslag aan deze leermomenten:

  1. Iets nieuws leren – de behoefte van medewerkers om iets nieuws te leren of nieuwe vaardigheden op te doen.
  2. Verdiepen – meer leren over een thema, kennis van een onderwerp verbreden en verdiepen.
  3. Toepassen – de wens om bepaalde informatie, vaardigheden of werkwijzen in de praktijk toe te passen.
  4. Verandering – nieuwe kennis toevoegen aan bestaande kennis om op de hoogte te blijven van veranderingen.
  5. Oplossen – heeft betrekking op het oplossen van problemen.

Belangrijk om mee te nemen in het kader van performance support is dat er voor elk leermoment een andere leerinterventie wenselijk is. Deze hangen af van de leervragen die er zijn op verschillende momenten van een leerproces.

Lees meer over 5 moments of need

5. Microlearning en blended learning

Omdat performance support plaatsvindt in de dagelijkse praktijk, is het belangrijk dat de informatie beknopt, praktisch en direct toepasbaar is. Er is geen tijd en capaciteit om grote brokken informatie te verwerken. Kies daarom bij voorkeur voor microlearning: korte, hapklare brokjes informatie die een onderwerp beknopt uitleggen. Door te kiezen voor deze vorm van informatieoverdracht kunnen medewerkers snel de benodigde informatie tot zich nemen.

Maak ook gebruik van blended learning en denk na over de meest nuttige vorm van de informatie. Zegt een afbeelding misschien meer dan een stappenplan? Of is een video de meest duidelijke manier om iets uit te leggen?

Lees meer over microlearning
Lees meer over blended learning

6. Wanneer gebruik je performance support?

Performance support is niet altijd en overal de beste oplossing. Het verdient aanbeveling om goed in kaart te brengen welke situaties gebaat zijn bij performance support, om het maximale uit deze vorm van leerondersteuning te halen.

De behoefte en motivatie om in een praktijksituatie te leren, zal het grootst zijn:

  1. Bij een taak of handeling die we niet vaak uitvoeren, bijvoorbeeld een ingewikkelde technische handeling die veel stappen vereist, of een situatie die niet vaak voorkomt.
  2. Bij een werkwijze die verandert, bijvoorbeeld een update in protocol, richtlijnen, systeem of software.
  3. Om een acute situatie of een probleem op te lossen, bijvoorbeeld een storing in het systeem of een onvoorziene ontwikkeling.

Samenvattend is performance support het nuttigst in situaties die direct te maken hebben met de dagelijkse praktijk, waar medewerker zonder die ondersteuning niet uitkomen. Dit zijn situaties waarbij medewerkers actief op zoek gaan naar ondersteuning van collega’s, of (digitale) kennisbronnen (tutorials, gebruiksaanwijzingen, intranet, YouTube, Google Maps of Google Translate). Door hierop in te spelen met performance support help je medewerkers snel weer op weg, waardoor het werkproces niet verstoord wordt en de taak uitgevoerd kan worden.

7. Voorbeelden uit de praktijk

Nu we het begrip performance support goed in beeld hebben, is het zaak om eens te kijken naar praktische voorbeelden van performance support. De medische wereld is een goed voorbeeld van een sector waarbinnen performance support van veel meerwaarde is. Vooral in situaties die niet vaak voorkomen:

Een cliënt ervaart pijnlijke tenen. De helpende heeft een Cursus Voetzorg gevolgd en wil snel bepalen welke acties nodig zijn bij de aangegeven symptomen. Vanuit de cursus is een actielijst beschikbaar als artikel. De professional hoeft de cursus niet opnieuw te doorlopen, maar kan in twee klikken vanaf de smartphone bepalen welke actie vereist is en zo de best mogelijke zorg aan de cliënt bieden.

Een Performance Support-oplossing is ook geschikt om professionals snel te voorzien van concrete tips in een specifieke situatie. Bied concrete tips aan als microlearning in de vorm van een artikel of korte video. Als de situatie zich aandient, beschikt de professional snel over de benodigde informatie.

Een begeleider moet een lastig gesprek voeren met een cliënt. Hij wil zich nog even inlezen, maar heeft geen tijd meer om een werkplek met een vaste computer te zoeken. Hij opent de leeromgeving op zijn smartphone en zoekt vanaf de beginpagina op 'gesprektips'. Hij vindt in de bibliotheek een artikel met gesprekstips en voorbeeldvragen en kan zich zo voorbereiden voordat het gesprek plaatsvindt.

8. Voordelen van performance support

Performance management kan uiterst waardevol zijn voor professionals en de organisatie waar zij voor werken.

Werk efficiënt
Zelfs de meest ervaren professional heeft geen onbeperkt geheugen. Vooral als het gaat om taken die we niet regelmatig uitvoeren, slaan we informatie niet op. Een groot gedeelte van de kennis die we opdoen uit een boek, zakt mits ongebruikt, binnen enkele weken weg. Goede performance support maakt het mogelijk om efficiënt informatie op te halen en te gebruiken op het moment dat een bepaalde situatie zich voordoet. Bovendien zorgt goede performance support ervoor dat geleerde informatie wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen in plaats van in het werkgeheugen. Door de juiste informatie toegankelijk te maken op het moment dat het nodig is, zorg je ervoor dat medewerkers snel weer verder kunnen. Hierdoor worden werkprocessen niet of maar kort onderbroken en bespaar je tijd.

Leer wanneer het ertoe doet
Performance support is een ideaal hulpmiddel om het kennisniveau van medewerkers up-to-date te houden. Performance support zorgt ervoor dat medewerkers leren op de tijdstippen dat de motivatie om te leren maximaal is. Performance support is ontzettend functioneel. Je leert vaardigheden namelijk op het moment dat je ze ook daadwerkelijk in de praktijk gaat inzetten. Op dat moment ben je het meest gemotiveerd. Je hebt namelijk een probleem en gaat vanuit daar leren hoe je dit kunt oplossen. Door dit principe van ‘al doende leert men’ blijft kennis beter hangen en wordt het geleerde gelijk in praktische werksituaties ingezet. Dit is hoe we van nature ook te werk gaan. Ga bij jezelf maar na – wat doe jij als je een lastig klusje in huis wilt doen, maar niet precies weet hoe het werkt? De kans is groot dat je internet raadpleegt en bijvoorbeeld een tutorial op YouTube zoekt. De ultieme vorm van performance support!

9. Performance support in een LMS

Werk je in jouw organisatie met een LMS? Dan is het mogelijk om performance support aan te bieden met dit systeem. Defacto biedt je organisatie een eenvoudig te implementeren software-oplossing om Performance Support te integreren in de dagelijkse praktijk. Met Performance Support van Defacto hebben medewerkers op het juiste moment toegang tot de juiste kennis. Speelt in op de actuele leervraag en maak van ieder geschikt moment een leermoment. Zo stel je je medewerkers in staat om in alle relevante praktijksituaties te leren excelleren.

Lees meer over Performance support