70:20:10 in de praktijk

Leren is veel meer dan het zenden van informatie

Neem contact op

Mensen leren continu in jouw organisatie. Logisch, want door technologische vooruitgang, economische ontwikkelingen en globalisering worden mensen en organisaties uitgedaagd zichzelf te blijven vernieuwen. Deze ontwikkelingen gaan in een razend tempo. Het 70:20:10 leermodel kan eraan bijdragen de ontwikkelingen bij te houden, gericht op het behalen van doelen en verbeteren van prestaties.

Het 70:20:10 leermodel

Het 70:20:10 leermodel is een idee van Charles Jennings en gaat ervan uit dat we het meeste leren door te doen. Jennings geeft aan dat niet voor elke situatie dezelfde verhoudingen gelden, maar dat de principes wel steeds op dezelfde wijze toepasbaar zijn.

We leren als volgt:

  • 70% door te werken;
  • 20% door (online) samenwerken en kennis delen en maken;
  • 10% door formele kennisbronnen (e-learning, internet, training etc.)

70%: Werkplekleren

In 70:20:10 is informeel leren door en tijdens het werk het belangrijkst. Dat komt omdat prestatieverbeteringen binnen organisaties vooral op de werkvloer worden gerealiseerd. Er wordt, vaak onbewust, geleerd wat nodig is en dat is direct in de praktijk toepasbaar.

20%: Sociaal leren

Sociaal leren is, net als werkplekleren, informeel leren, maar dan gericht op samenwerking, coaching en het krijgen van feedback.

10%: Formeel leren

Formeel leren is het leren binnen een georganiseerde en gestructureerde context. Denk aan klassikale trainingen en e-learning.

Het 70:20:10 leermodel van Charles Jennings

De uitgangspunten van 70:20:10 zijn niet nieuw. Neem software developers. Ze leren vaak tijdens een studie de basis, maar op de werkvloer leren ze pas echt de kneepjes van het vak, noodzakelijk voor de specifieke werksituatie. Dit principe gaat op voor veel meer (kennisintensieve) beroepen. In veel van deze beroepen wordt men niet goed in het werk door formeel leren, maar door wat tijdens het werk wordt ervaren en geleerd.

Als we 70:20:10 als referentiemodel nemen, dan leert een gemiddelde medewerker dus 'maar' 10% door gestructureerd, formeel leren, bijvoorbeeld door klassikale trainingen of e-learning. De overige 90% vindt plaats tijdens het werken en door (online) samenwerking, met presteren als voornaamste doel.

Het ideale leerscenario

Een ideaal opleidingstraject bestaat uit een combinatie van formeel en informeel leren. Formeel leren, zodat alle benodigde theorie is behandeld en informeel leren, zodat kennis direct in de praktijk gebracht wordt en organisatiespecifieke kennis opgedaan wordt.

Performance Support faciliteren met CAPP Agile Learning

Ons sociaal-leerplatform CAPP Agile Learning ondersteunt informeel leren en Performance Support.

CAPP Agile Learning zorgt dat kennis moeiteloos en professioneel met medewerkers wordt gedeeld. Die kennis is on demand beschikbaar op alle devices. Zo wordt iedere medewerker ‘just in time’ aan de informatie geholpen die op dat moment nodig is.

Met CAPP Agile Learning creeër je een platform specifiek gericht op de kennis die jouw organisatie in huis heeft. Performance Support made Agile; snel, effectief en specifiek voor jouw situatie.

Meer informatie over 70:20:10 in de praktijk?

Wil je meer weten over de implementatie van 70:20:10 en Performance Support?
Laat je e-mailadres achter, dan nemen onze specialisten zo snel mogelijk contact met je op.