Alweer een systeem?!

We zijn ons ervan bewust dat de aanschaf van een Leer Managementsysteem (LMS) veel gevolgen heeft voor een organisatie. Zo’n systeem heeft op zich al een behoorlijke impact, maar ook komt er simpelweg nog een nieuw ‘computersysteem’ bij.

We horen dan ook vaak: ‘Gaat dit niet ten koste van de aandacht voor de patiënt aan het bed?’, ‘We werken al met zoveel systemen!’ en: ‘Hoezo moet ik alles registreren, ik weet zo ook wel dat ik het kan!’ Met de implementatie van ons CAPP LMS, houden we rekening met al deze vragen. Zowel vooraf als tijdens de implementatie, maar ook daarna.

Een juiste implementatie
Met de software alleen kom je er niet, zonder een juiste implementatie werken dit soort systemen niet goed. Het model dat Defacto hanteert om medewerkers het nieuwe systeem te laten gebruiken is het Technology Acceptance Model (TAMII). De toepassing van dit model hebben wij vertaald en draagt ook bij aan de doorlopende ontwikkeling van ons CAPP-systeem. Het TAMII-model helpt om een goede analyse te maken. In het model hebben we aangegeven op welke manier Defacto ondersteunt in het implementatieproces en de acceptatiefase. Hieronder vind je een infographic met een versimpelde weergave, hierin hebben we ook enkele voorbeelden opgenomen.

Inwerken nieuw systeem infographic

Ondersteuning
Ook na een implementatie ondersteunen we bij de borging, toepassing en gebruik van het LMS. We hebben bijvoorbeeld onder andere bij het Máxima Medisch Centrum ervaring opgedaan in het ontwikkelen en geven van key user trainingen, procesoptimalisatie, managementpresentaties en het ondersteunen van de helpdesk. Concrete voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld digitale instructies, met behulp van screenshots. Maar we letten achteraf ook op de toon van de communicatie en we hebben de servicedesk ondersteund met het opstellen van een FAQ, waarin medewerkers antwoorden op veel gestelde vragen vinden.

Ervaring, advies en actieve bijdrage
Defacto implementeert al vele jaren software die leren, ontwikkelen en kwaliteitszorg in organisaties ondersteunt. Wij worden regelmatig door organisaties gevraagd hierover te adviseren en actief bij te dragen. Soms al voorafgaand aan de beslissing om een LMS aan te schaffen. We kunnen dan bijvoorbeeld een draagvlakonderzoek uitvoeren.


Wil je meer weten over het verantwoord en succesvol implementeren van software-systemen? Neem dan contact op met Bastiaan of Marian. Of bel met Defacto op 050-3144832.

Meer artikelen

  1. Uprise 2017 Dublin

    Uprise 2017 Dublin

    Met een pint kraanwater in mijn hand luisterde ik naar een gesprek over bitcoin. Een complex onderwerp, zelfs voor de mensen die zich daar dagelijks mee bezig houden. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op Uprise 2017 in Dublin was dit het moment... Lees verder

  2. Consultant Bastiaan Barelds: We kijken naar wat er speelt bij de klant
  3. 5 keer Masie over Masie, Learning 2017 is begonnen!
  4. De huidige stand van zaken en de sociaal-cognitieve leertheorie
  5. Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?