Co-makership voor een optimale productontwikkeling

Defacto bestaat al een tijdje (28 jaar maar liefst!) en is in die zin een duurzaam bedrijf. De relaties met onze klanten zijn ook duurzaam. Defacto is loyaal naar haar klanten en omgekeerd. Daar investeren wij in en daarin investeren onze klanten.

In dat kader zijn we begonnen met het organiseren van gebruikersbijeenkomsten met klanten. Dit op nadrukkelijk verzoek van deze klanten. We zien een ontwikkeling dat organisaties duurzaam willen investeren in de relatie met (software) leveranciers. Er is een groeiend besef dat het soms niet aan de verwachtingen voldoen van met name softwaresystemen niet zozeer te wijten is aan het betreffende systeem maar veel meer ligt aan een gebrek aan draagvlak, borging en structurele aandacht binnen de betreffende organisatie.

Naast het ondersteunen van organisaties bij met name deze strategische implementatie naast een technisch-functionele implementatie faciliteren we in dit kader dus ook gebruikersoverleggen. De opbrengst voor de klant is dat ze de gelegenheid krijgen om kennis en ervaringen te delen: Hoe koppel je (leer) strategie en gewenste resultaten aan de inrichting en het gebruik van het systeem?
Hoe krijg je je medewerkers incl. leidinggevenden actief aan het werk in het systeem?

Maar ook het delen van ervaringen rondom de inrichting van werkprocessen in relatie het systeem. Immers, in de regel kan een systeem 80% van de gewenste resultaten ondersteunen. De andere 20% is afhankelijk van de workflow die je "eromheen" organiseert. Interessante ontwikkeling is dat er vanuit deze overleggen een gezamenlijke ontwikkelagenda ontstaat die ons en onze klanten in staat stelt gewenste aanvullingen in het systeem binnen een acceptabele investering en gesteld tijdspad te realiseren. Door deze samenwerking ontstaat een betere samenwerking die de voorwaarde vormt voor een duurzame relatie.

Meer artikelen

  1. Uprise 2017 Dublin

    Uprise 2017 Dublin

    Met een pint kraanwater in mijn hand luisterde ik naar een gesprek over bitcoin. Een complex onderwerp, zelfs voor de mensen die zich daar dagelijks mee bezig houden. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op Uprise 2017 in Dublin was dit het moment... Lees verder

  2. Consultant Bastiaan Barelds: We kijken naar wat er speelt bij de klant
  3. 5 keer Masie over Masie, Learning 2017 is begonnen!
  4. De huidige stand van zaken en de sociaal-cognitieve leertheorie
  5. Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?