Compliance leeft!

Joost Bakhuizen | | Leestijd: ± 2 min.

Compliance leeft! Het onderwerp compliance is terug (van weggeweest) en krijgt de laatste tijd weer volop de aandacht. In de praktijk betekent dit dat klanten een Kwaliteitspaspoort binnen het LMS voor al hun medewerkers hebben vormgegeven, stuurinformatie beschikbaar hebben en zoeken naar manieren om de toetsdruk te verlagen.

Vorig jaar spraken we daarom ook al over het geautomatiseerde groene bolletje als concrete innovatie om mee aan de slag te gaan. Dit jaar zetten we een vervolgstap met het onderwerp embedded compliance.

Wat is embedded compliance? Dat is compliance beleid en techniek waar je aan de ene kant koppelt met EPD's om de registratiedruk op medewerkers te verminderen, aan de andere kant met Point of Care Technologie, en weer ergens anders met BI-Tools. Waar je eventueel AI op los kunt laten. Maar ook: waar je je compliance embed in je leer- en engagement beleid. Met andere woorden: de Concrete handreikingen presenteren zichzelf.

Tijdens de embedded compliance sessies op de Klantendag zijn twee groepen klanten aan de slag gegaan om voor zichzelf vast te stellen welke vervolgstappen zij kunnen nemen met de data die zij hebben verzameld met het Kwaliteitspaspoort.

Een korte impressie

Als opwarmer hebben alle klanten op een grote slider aangegeven in hoeverre de focus op het onderwerp compliance weer is toegenomen. Dat dit zo is zien we, naast de inschatting van onze klanten, ook terug in de gebruikscijfers van het Kwaliteitspaspoort, de scores en het aantal vragen dat we het afgelopen jaar ontvingen.

Embedded compliance sessie

Vervolgens zijn alle deelnemers aan de slag gegaan met het invullen van een zelftest om te bepalen op welk gebied zij een vervolgstap kunnen zetten. De uitkomst bepaalde ook het vervolg van de sessie. Ook alle mensen die niet hebben deelgenomen in deze sessie hebben de test ontvangen om ook binnen hun eigen organisatie aan de slag te gaan.

Deelnemers kwamen terecht bij onze software architect Maarten om vervolgstappen te bespreken over de UX en engagement van compliance, bij onze relatiebeheerder Joost om te kijken naar het Compliance beleid of bij lead technische support Jan om aan de slag te gaan met de data. Binnen de subgroepen draaide het vooral om interactie, delen van voorbeelden en leren met elkaar.

Aan het einde van elke subgroep hebben we het net opgehaald, konden deelnemers aangeven welke concrete vervolgstap zij willen zetten en zijn deelnemers aan elkaar gekoppeld om verdere uitwisseling te stimuleren. De komende tijd gaan we met de deelnemers aan de slag om hun vervolgstap vorm te geven. Dit kan bijvoorbeeld een persoonlijke ReCAPP zijn, of ondersteuning bij het herzien en herinrichten van het toetsbeleid naar zelfverklaringen, of een proof of concept met data.

Kortom, compliance leeft als onderwerp en het is tijd om er alles uit te halen!

Compliance (opnieuw) vormgeven?

Wil jij ook (hernieuwd) aan de slag met compliance? Download dan de informatie via onderstaand formulier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.