Interview: 'Curation biedt gebruikers meer orde en keuze in het LMS'

Michel | | Leestijd: ± 5 min.

In CAPP LMS introduceren we binnenkort de nieuwe functionaliteit Mijn lijst, waarmee medewerkers meer sturing kunnen geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. De nieuwe functionaliteit is onderdeel van onze visie op curation: wat is dit eigenlijk, hoe verhoudt het zich tot onze software en welke rol vervult Mijn lijst hierin. We spreken hierover met Hugo Veeger, productmanager bij Defacto, en implementatieconsultant Bastiaan Barelds.

Wat is curation?

Hugo Veeger

Hugo (H): "Voor mij heeft curation eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant kan ik, als gebruiker, voor mezelf bepalen in een grote hoeveelheid aanbod welke zaken ik wel en niet interessant vind. Aan de andere kant kan je het zien in de meer traditionele zin: bepaalde personen, curatoren of instanties die in een grote hoeveelheid aanbod orde scheppen. Wat mij betreft zijn beide kanten even belangrijk."

'Curation gaat enerzijds over de gebruiker en anderzijds over de aanbieder. Beide zijn even belangrijk'

Bastiaan Barelds

Bastiaan (B): "Als organisatie kan je bijvoorbeeld op specifieke thema’s focussen. Een voorbeeld hiervan is dat een VVT-organisatie een issue met hygiëne op de werkvloer had en het Kwaliteitspaspoort gebruikte om zo snel mogelijk alles omtrent hygiëne naar medewerkers te kunnen pushen. Dat zie ik als optimale vorm van curatie."

Wat was de reden dat jullie over curation zijn gaan nadenken?

H: "De reden dat we echt over curation zijn gaan nadenken, is omdat we merkten dat ‘omdat je werkt bij’ (CAPP LMS toont basis van bijv. afdeling en functie relevante cursussen aan de gebruiker, red.) een fantastische functie is, maar tegelijkertijd niet flexibeler kan. Je laat mensen automatisch dingen zien op basis van hun plaats in de organisatie, maar we willen mensen juist dingen laten ordenen en dan de keuze bieden of ze het op die manier willen bekijken."

'Curation moet ervoor gaan zorgen dat alles wat een gebruiker in de software ziet relevant is of gaat worden'

"Eén van de meest gehoorde opmerkingen van gebruikers over e-learning en trainingen luidt dat het een gigantische bak is waarin men de weg niet kan vinden. Eén van de doelen die wij met curation in de software hebben is dan ook dat bijna alles wat de gebruiker bij het inloggen ziet relevant voor hem is of waarschijnlijk in de nabije toekomst gaat worden. Dat is wel een interessante uitdaging."

Wat doen we nu al met curation in CAPP LMS?

H: "Een deel van curation en thematiseren boden we dus al, maar we zijn gaandeweg gaan inzien dat we dit veel flexibeler willen maken. We willen zowel de gebruiker zelf als mensen van de bovenkant laten cureren. Totdat beide bij elkaar komen."

B: "Daarnaast boden we gebruikers ook al de mogelijkheid om te cureren in de applicatie. Medewerkers konden bijvoorbeeld extern behaalde zaken toevoegen, zoals een gelezen boek of een gevolgde training. In essentie geldt dat ook de keuze tussen aanbod vrij aanbieden (in de bibliotheek van CAPP LMS) of verplichten een vorm van cureren is."

'Gebruikers die met bestaande functionaliteit dingen doen die we niet zo hadden bedacht; dat is de mooiste reden om aan nieuwe features te werken'

H: "Hetzelfde geldt eigenlijk voor het Kwaliteitspaspoort. Dit werd gebruikt door sommige klanten om aanbod naar medewerkers te cureren. Dat is eigenlijk de mooiste reden om aan nieuwe features te werken: als je ziet dat gebruikers functies anders gebruiken dan vanuit het ontwerp was bedoeld."

Dus zo is Mijn lijst ontstaan?

H: "Mijn lijst is een eerste stap in het faciliteren van curatie van onderaf, vanuit de medewerker. Zie het als een favorieten- of wensenlijstje."

'Mijn lijst fungeert enerzijds als kort extern geheugen en anderzijds als een menu om door te groeien en jezelf te ontwikkelen'

B: "De toepassing heeft eigenlijk twee kanten: enerzijds heb je het korte externe geheugen; ik wil nu iets gaan volgen, maar ik heb er geen tijd voor. Ik wil het niet vergeten, dus sla ik het op in Mijn lijst. Anderzijds kan je het inzetten om door te groeien in een functie of jezelf te ontwikkelen. Dezelfde lijst kan je gebruiken om een menu voor jezelf samen te stellen."

Waarom zou een medewerker het gebruiken?

H: "We hebben Mijn lijst zo ontworpen dat gebruikers zelf de regie houden over hun leerproces en als ze dat willen de functie op hun eigen tempo kunnen ontdekken. We hopen dat mensen het gaandeweg gaan ontdekken en gaan gebruiken. Daarmee proberen we bovendien aan te sluiten op de applicaties die mensen al kennen, zoals Netflix, YouTube en Spotify. We zullen waarschijnlijk nog wel wat andere dingen erbij introduceren die het nog aantrekkelijker maken."

Kun je een voorbeeld geven?

H: "Ik denk dat de eerste vervolgstap is dat je dingen aan elkaar kan suggereren. Mijn lijst is van mij en die hoeft een ander niet te zien – dat gaan we ook zo houden. Maar stel ik zie een interessante video op mijn lijst en ik denk: die is ook interessant voor Bastiaan, dan willen we een mogelijkheid bieden om het aan een van je directe collega’s te suggereren."

B: "Dat is een kleine stap in sociaal leren, leren met elkaar. Jij vindt iets interessant, maar dat zou een collega ook interessant kunnen vinden. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat als een ander jou iets aanbeveelt, het extra motiveert om die kennis tot je te nemen."

Wat kunnen gebruikers nog meer verwachten?

H: "Daarna gaan we verder met publieke lijsten, je zou het kanalen kunnen noemen. Dit gaat ook over hoe je leervraag en leeraanbod bij elkaar brengt. Waar mijn lijst privé is, zou je ook andere lijsten kunnen maken die voor iedereen in de organisatie toegankelijk zijn. Dan kan een ander die hierin geïnteresseerd is deze volgen. Op deze manier brengen we ook vraag en aanbod bij elkaar. Zeker voor grotere organisaties is dit erg interessant."

"Dit biedt tegelijkertijd ook nieuwe mogelijkheden. Stel: er is een medewerker die alles weet over ontwerpen en hierover een lijst aanmaakt. Als blijkt dat veel mensen die lijst gaan volgen, dan zegt dat iets over de leervraag. In die zin is het ook een manier om invloed én inzicht te krijgen in vraag en aanbod op leergebied."

Wat betekent deze benadering voor de consultancy die wij aanbieden?

B: "Ik denk dat mijn consultancy verandert. Nu zijn we bezig met hoe we veel aanbod krijgen. Maar ik denk dat straks de centrale vraag is: hoe zorgen we ervoor dat we dat aanbod bij de juiste doelgroep krijgen? Moeten we daarvoor experts uit de organisatie benaderen en die uitlichten of moeten we op zoek naar andere manieren?"

"Dit maakt ook het creëren van content minder lastig. Een ambitieuze medewerker kan met een cameraatje alle goede voorbeelden heel snel online zetten. De uitdaging zit erin hoe je zorgt dat het relevant blijft voor gebruikers."

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.