CZO Flex level opleidingen met CAPP LMS

Joost Bakhuizen Joost Bakhuizen | | Leestijd: ± 4 min.

Om een veranderende zorgvraag, veranderende praktijk, tekort aan personeel en crises zoals COVID-19 beter op te vangen is er een nieuw en flexibel opleidingsstelsel opgezet, gebaseerd op EPA's. Defacto volgt deze ontwikkelingen op de voet en ontwikkelt samen met het UMCG, Zorg voor het Noorden, MUMC+ en RadboudUMC een generieke oplossing om deze nieuwe vorm van EPA-opleiden in CAPP LMS te kunnen vormgeven. In dit blog bespreken we de kenmerken en voordelen van deze nieuwe opleidingsvormen en hoe we dit met CAPP LMS optimaal kunnen ondersteunen.

Vernieuwd opleiden

In opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) ontwikkelt CZO Flex Level – samen met de zorg- en opleidingsinstellingen – een nieuw opleidingsstelsel van flexibele en vernieuwende (vervolg-)opleidingen en leerroutes. Opleidingen komen op maat, op het goede moment, in de juiste omvang en met de gewenst inhoud ter beschikking (Bron: CZO Flex Level).

In de eerste fase van CZO Flex Level zijn op deze manier opleidingen ontwikkeld in vier clusters:

  • acute zorg opleidingen;
  • moeder- en kind-opleidingen;
  • langdurige zorg-opleidingen;
  • medisch ondersteunende opleidingen.

Deze opleidingen (binnen een cluster) bestaan uit leereenheden zoals EPA’s. EPA staat voor Entrustable Professional Activity, in het Nederlands "toe te vertrouwen professionele activiteit". EPA’s zijn kenmerkende professionele activiteiten die het dagelijks werk van een zorgprofessional vormen. Belangrijk hierbij is dat een EPA uitvoerbaar is binnen een bepaalde tijd, de uitvoering meetbaar en betrouwbaar is en dat het een activiteit is die zich ervoor leent om aan de student toe te vertrouwen. Bij opleidingen die gebaseerd zijn op EPA’s krijgt de student bij het formeel bekwaam verklaren, toestemming om deze professionele activiteit zelfstandig uit te voeren. Een student wordt bekwaam verklaard voor een EPA als er sprake is van gegrond vertrouwen (Ten Cate en Wijnen-Meijer, 2018). Defacto heeft als doel om dit hele EPA-proces te willen ondersteunen.

Flexibiliteit

Door het inzetten van EPA’s worden opleidingen flexibeler omdat:

  1. Er een brede basis wordt gecreëerd waarmee het makkelijker wordt om voor meerdere specialismen op te leiden.
  2. De generieke opleiding vervangen kan worden door een leerroute met individuele verschillen om binnen de werkcontext aan de slag te kunnen.
  3. Vrijstellingen gegeven kunnen worden voor EPA's.
  4. Het met deze manier van opleiden beter mogelijk is je te verdiepen of verbreden, maar ook sneller op te leiden.

Bij de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen is reeds gekeken naar overlap van opleidingen binnen een cluster. Zo wordt overstappen naar een nieuwe specialisatie of een extra specialisatie minder tijdrovend. Dit is winst voor zowel de opleiding/medewerker als de werkgever.

Een concreet voorbeeld van een overlappende basis is de Basis Acute Zorg (BAZ) binnen het acute zorg cluster. De BAZ is de gemeenschappelijke deler die iedereen binnen de verpleegkundige vervolgopleidingen acute zorg (volwassenen) moet halen. De BAZ bestaat ook uit EPA's. Wanneer een verpleegkundige de BAZ binnen een opleiding heeft gehaald, kan deze op een later moment ook gebruikt worden voor een andere opleiding. Daardoor hoeven alleen nog de kern en specialistische EPA's behaald worden.

CAPP LMS

Vanwege deze zeer relevante ontwikkelingen werken we samen met het UMCG, Zorg voor het Noorden, het MUMC+ en het Radboudumc, om met CAPP LMS een generieke oplossing te ontwikkelen voor het EPA opleiden. Binnen deze samenwerking kijken we met elkaar naar hoe we de vernieuwde vorm van opleiden het beste vorm kunnen geven met CAPP LMS en hoe de verpleegkundigen en andere beroepen ondersteund kunnen worden met een integraal leerplatform inclusief portfolio (zie afbeelding). Hierdoor hoeft voor deze doelgroep geen apart portfolio aangeschaft te worden, zoals de medisch specialisten en artsen in opleiding vaak hebben. Juist het combineren van het leren/opleiden en het portfolio biedt voor de lerende als de organisatie enorme voordelen in gebruik en is ook een duurzame investering.

EPA portfolio dashboard

Concrete ontwikkelingen waar we op inzoomen zijn onder andere de mogelijkheden van CAPP LMS omtrent het theorie- en praktijkopleiden, reflectie, het ontwikkelportfolio met daarin onder andere de EPA levels, de rol van de supervisor en de praktijkopleiders in het opleidingsproces en een goede monitoringsfunctie. Op dit moment zijn we hiermee volop in ontwikkeling met de hoop in het najaar al de BAZ te kunnen ondersteunen. Deze ontwikkelingen zullen we grotendeels in de nieuwe EPA app binnen CAPP LMS ontsluiten. Zowel het UMCG als het MUMC+ willen in september starten met het opleiden voor de BAZ, dit mede in het licht van een mogelijke 2e COVID-19 uitbraak. Met de BAZ kunnen verpleegkundigen snel worden opgeleid om mee te helpen op de IC bij de COVID-19 zorg.

Blijf op de hoogte

De komende periode zullen wij jullie via dit medium op de hoogte houden van de ontwikkelingen inzake CAPP LMS en EPA’s. Daarnaast hebben we het voornemen om een webinar te organiseren over de betekenis van EPA's voor het leren in de zorg. Opgeven kan via onderstaand formulier. Je wordt dan door ons benaderd als we een concrete datum hebben.

Meer weten over de betekenis van EPA's voor leren in de zorg?

Meld je alvast aan voor ons toekomstige webinar.