Leren verandert! Elliott Masie's Learning 2018

Arnoud | | Leestijd: ± 6 min.

Als toonaangevend softwarebedrijf op het gebied van het leermanagement systeem (LMS) is het natuurlijk belangrijk om te horen wat de nieuwe trends zijn op het gebied van leren en ontwikkelen. Aan mij dit jaar de eer om af te mogen reizen naar Masie’s Learning 2018 in Orlando, met als thema “Learning Changes!” Op zondagmorgen werd in de openingssessies al door Elliot Masie aangegeven dat het huidige leermanagementsysteem (LMS) “dood” is. Niet een boodschap die je als leverancier van een LMS graag hoort, maar wel een die niet nieuw is en ook begrijpelijk is. Het standaard, oude en traditionele LMS heeft inderdaad zijn beste tijd gehad. Dit hadden we als Defacto al enige jaren geleden voorzien en was ook de reden om een nieuwe versie van ons CAPP LMS te lanceren. Maar wat verandert er dan allemaal en waarom is dit zo? Hier de punten die ik heb meegenomen vanuit Masies Learning 2018.

De vormen van leren veranderen

Blended leren staat niet meer voor een mix van klassikale bijeenkomsten en e-learning, dat is namelijk blended training, maar juist voor een mix van alle vormen van leren. Dit betekent dat een goed LMS alle vormen van leren moet ondersteunen en dat onze laatste versie van CAPP LMS dit ook doet. Leerelementen kunnen dus bestaan uit een artikel, een goed boek, een video, of een stukje eigen gemaakte content in welke vorm dan ook. Ook het reeds bekende begrip mirco-leren krijgt hiermee opnieuw aandacht, aangezien de aangeboden content wel kort moet zijn, zodat de diverse leerelementen snel haalbare doelen vormen.

De user verandert

Volgens Elliot Masie gaat deze verandering zelfs sneller dan we kunnen bijhouden. De laatste trends op het gebied van onze users:

  • Ze kijken liever een (korte) video dan dat ze een stuk moeten lezen;
  • Ze werken en leren in een optimaliserende manier: wat moet ik NU weten;
  • Ze zijn ook kritisch: welk stuk kan ik vertrouwen, welke content is accuraat?
  • Ze willen graag een vorm van feedback op hun prestaties;
  • Ze willen niet terug naar school, ze willen juist vooruit in hun werk en in hun ambities.

De plaats van het leren in de organisatie verandert

Leren is niet meer iets wat alleen bij een academie of een leerhuis hoort. Leren wordt overal gedaan en verbindt vele afdelingen in een organisatie. Er zal samenwerking moeten plaatsvinden om zo de juiste kennis, kunde en kwaliteit op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Dit betekent dat een goed LMS deze samenwerking moet ondersteunen. Door het ondersteunen van meerdere rollen, ieder met zijn eigen rechten, op zijn eigen plaats in de organisatie, kan er veel beter worden samengewerkt. Hierdoor ontstaat een breed gedragen leercultuur, waar iedereen op zijn of haar eigen manier een steentje aan bij kan dragen en de werkvloer kan bepalen welke kennis noodzakelijk is.

De expertise rond het leren verandert

Daar waar vroeger de Subject Matter Expert (SME) oftewel de deskundige op het onderwerp het voortouw en de leiding nam, zijn het tegenwoordig de Business Matter Experts (BME) oftewel de bedrijfskundig experts die hun zegje mogen doen. Dit omdat zij niet alleen het onderwerp, maar het gehele proces bekijken. Daarbij komt nog als extra punt dat de kennis betreffende een onderwerp niet meer alleen bij de gekende experts aanwezig hoeft te zijn maar juist ook op de werkvloer aanwezig is. Dit maakt dat juist het delen van kennis een belangrijk onderdeel vormt van een lerende organisatie.

Het leren zelf verandert

Performance support en de 5 moments of need komen tijdens een congres zoals deze steeds opnieuw naar voren. Welke informatie moet ik eigenlijk echt weten en wat kan ik snel opzoeken?
Een pakkend voorbeeld aangaande performance support wat bij mij is blijven hangen:

“Wil je in een acute situatie voorkomen dat iemand verdrinkt, of wil je hem leren zwemmen?”

Bij performance support zijn onderstaande uitganspunten daarbij van belang:

  1. Geïntegreerd in de werkzaamheden en direct beschikbaar op het moment van de noodzaak;
  2. Context volgens specifieke rollen en verschillende toegankelijkheid behoeften;
  3. Precies genoeg informatie die nodig is om effectief binnen het bedrijfsproces te presteren;
  4. Vertrouwde inhoud die actueel en actiegericht is.

Training Project cartoon

Dat de user daarbij verandert, was al duidelijk. Het leren op een optimaliserende manier met “wat moet ik NU weten“ speelt hierbij een belangrijke rol. De Google generatie met hun “Curiosity machine”, zoals Elliot Masie de smartphone noemt, kijkt hier dus anders tegen aan dan voorheen. Maar wat moet je dan wel en niet uit je hoofd leren is dan de vraag. Bob Mosher heeft hier ruim een jaar geleden al de Kritische Vaardigheden Analyse als idee voor opgezet:

Kritische Vaardigheden Analyse

Op basis van deze analyse zou men inderdaad kunnen gaan afvragen wat men nu echt moet leren en welke informatie binnen 3 klikken en 10 seconden ter beschikking moet staan. Het aantal vereisten dat sommige medewerkers moeten leren is bij sommige organisaties tot ruim boven de 100 gestegen. Zijn deze allen daadwerkelijk noodzakelijk? Ja, zal het antwoord zijn als je dit aan de SME vraagt, maar als je het aan de BME vraagt kan die daar nog wel eens een hele andere mening over hebben.

Ook bij het gedachtengoed van de “5 moments of need” speelt dit natuurlijk een belangrijke rol. Wat moet ik echt leren en wanneer is performance support eigenlijk aan de orde? Hierbij kun je wel een kanttekening maken, namelijk dat een echt veranderproces vaak niet met performance support afgedekt kan worden.

Five moments of Need

Workshops

Een van de workshops die ik volgde tijdens Masies Learning 2018 had als titel “Learning in the past, today and in the future”. Het ging over het LEARN principe voor de toekomst:

Linking – door een brug te bouwen tussen wat andere mensen reeds weten
Emotion – door enthousiasme of drama in het leren te stoppen
Attention – breng het onder de aandacht
Repetition – zorg voor herhaling en oefening
Narrative – Vertel een verhaal tijdens het creëren van content

Hier werden we in 5 werkgroepen verdeeld om aan ideeën te werken hoe dit LEARN principe ondersteund zou kunnen worden. Tijdens deze workshop heb ik ons product CAPP Agile Learning, wat al in 2014 door Defacto onder de naam Learning Spaces op de markt is gebracht, uitgelegd en gepresenteerd. Uit de 5 ideeën werd door de zaal vervolgens het beste idee gekozen. Het was toch leuk om te zien dat dit idee door de zaal als beste idee werd gekozen.

Five moments of Need

Tenslotte:

De reis naar Masies Learning in Orlando was naast de gezelligheid van de groep medereizigers ook erg leerzaam. Ik heb gedurende de reis nieuwe leuke vakprofessionals leren kennen die allen op de een of andere manier bevlogen zijn van Learning en Development. Het leverde mooie gesprekken en leuke contacten op. Het was bovendien een congres waar bevestigd werd dat we als Defacto met ons CAPP LMS de goede weg hebben ingeslagen en alle genoemde trends volgen. Alles wat ik daar zelf aan workshops heb gevolgd wordt door de laatste versie van ons CAPP LMS ondersteund. Dit stemt me vooral erg optimistisch en maakt me nog enthousiaster dan ik al was. Leren en ontwikkelen blijft een boeiend onderwerp waar nog veel beweging in zit. Ik kijk er dan ook naar uit om hier de komende tijd met mijn medereisgenoten over na te praten en de opgedane ervaringen met anderen te delen. Wie mee wil sparren over deze onderwerpen kan natuurlijk altijd contact met mij opnemen via [email protected].

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.