Inzetbaarheid en Compliance: Strategieën voor Succes in Jouw Organisatie

Isabela Wojtowicz | | Leestijd: ± 3 min.

Inzetbaarheid is een groot en belangrijk thema dat bij veel organisaties speelt. Tijdens onze sessie op de klantendag hebben we dit onderwerp onderzocht aan de hand van drie pijlers: snellere inzetbaarheid vanuit initiële opleidingen, bredere inzetbaarheid vanuit functieprofielen en doelgerichte inzetbaarheid gebaseerd op inzichten. We hebben ervaringen gedeeld en gekeken wat tot nu toe goed werkt, wat minder goed werkt en welke rol leren en ontwikkelen hierin zou kunnen hebben.

Actueel Thema: Inzetbaarheid

Inzetbaarheid blijft actueel, zeker in de zorg maar ook in andere branches waar personeel en hun behoeftes veranderen. Medewerkers hebben verschillende werkwijzen of zijn van verschillende generaties. De GenZ-generatie heeft vaak een grotere drang om zich door te ontwikkelen, blijven niet lang (job hoppen) en willen meer flexibiliteit en zeggenschap. Oudere generaties zijn loyaal en gevoelig voor de werkcultuur, hebben deze ook vaak vorm gegeven, blijven vaak lang (soms hun hele leven) en willen duidelijkheid en continuïteit. Allemaal factoren die je mee moet nemen als je het hebt over inzetbaarheid, met als belangrijkste vragen ‘wat kan mijn medewerker? En waarvoor kan ik hem of haar inzetten?’

Het Kwaliteitspaspoort

Het Kwaliteitspaspoort biedt een gedetailleerd overzicht van de vaardigheden en certificeringen van medewerkers, essentieel voor het bevorderen van hun inzetbaarheid binnen de organisatie. In de vorige versie van CAPP LMS lag de focus bijvoorbeeld op het beheren van soft skills via competentiemanagement. Dit systeem hielp organisaties bij het identificeren en ontwikkelen van zachte vaardigheden zoals communicatie, teamwerk en probleemoplossing. Nog eerder, in CAPP10, gebruikten we het kennis- en competentieplein. Dit systeem bood een platform voor het bijhouden en beheren van zowel kennis als competenties van medewerkers, waardoor het een breed overzicht gaf van hun professionele capaciteiten. De ervaring die we met deze systemen hebben opgedaan, heeft ons geholpen bij het verder ontwikkelen van effectieve tools zoals het kwaliteitspaspoort. Door te bouwen op de inzichten en technologieën uit onze eerdere versies, kunnen we nu een nog beter en uitgebreider hulpmiddel aanbieden voor het bevorderen van inzetbaarheid in organisaties.

Snellere Inzetbaarheid vanuit Initiële Opleidingen

Bij de discussies over snellere inzetbaarheid vanuit initiële opleidingen kwamen diverse vragen naar voren. Is snelle inzetbaarheid altijd wenselijk? Studenten en leerlingen moeten immers ook praktijkervaring opdoen om volledig competent te worden. EPA's (Entrustable Professional Activities) bieden hiervoor een gestructureerde aanpak, waarbij specifieke taken worden toegewezen op basis van hun vaardigheden. Modulair opleiden biedt hierbij flexibiliteit, zodat studenten zich kunnen concentreren op specifieke competenties en kennisgebieden die relevant zijn voor hun toekomstige rollen.

initiële opleidingen

Tijdens de discussies bleek dat het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid bij studenten en ruimte bieden voor persoonlijke leerlijnen en maatwerkopleidingen positief bijdraagt aan de inzetbaarheid. Echter, te veel vrijheid kan leiden tot gebrek aan controle en inzicht, en onduidelijke functies kunnen salariseisen verhogen zonder gepaste ervaring.

Bredere Inzetbaarheid vanuit Functieprofielen

Het definiëren van duidelijke competenties en vereisten voor functies is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste vaardigheden worden ingezet. Kennis- en Prestatieprofielen geven inzicht in de capaciteiten van medewerkers, waardoor onze organisatie beter kan inspelen op veranderende behoeften binnen diverse functies.

Doelgerichte Inzetbaarheid vanuit Inzichten

Het gebruik van data-analyse en rapportages levert inzichten op om trends te identificeren en inzetbaarheidsstrategieën te optimaliseren. Door data te koppelen aan actuele behoeften kunnen we onze medewerkers effectief blijven ondersteunen en ontwikkelen.

Uitdagingen en Oplossingen

Tijdens de discussies over snellere inzetbaarheid vanuit initiële opleidingen kwamen verschillende uitdagingen naar voren. Zo blijkt dat meer eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor persoonlijke leerlijnen en maatwerkopleidingen positieve effecten hebben op de inzetbaarheid, vooral voor zijinstromers met diverse achtergronden. Echter, te veel vrijheid zonder adequate praktijkervaring kan ook ontmoedigend werken en leiden tot onduidelijkheid over functiebeschrijvingen en beloningsstructuren.

inzetbaarheid

De Rol van de Academie

De rol van de academie is voornamelijk faciliterend, waarbij ondersteuning wordt geboden zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijke autonomie van studenten en leerlingen.

Conclusie: Optimaliseer de Inzetbaarheid

Inzetbaarheid is een veelzijdig onderwerp dat vraagt om verschillende benaderingen, afhankelijk van de unieke behoeften en uitdagingen van onze organisatie. Door te investeren in EPA's, modulair opleiden, competentieprofielen en data-gedreven inzichten kunnen we niet alleen de huidige uitdagingen overwinnen, maar ook onze veerkracht vergroten voor de toekomst.

Optimaliseer de inzetbaarheid door te focussen op strategische pijlers zoals EPA's en flexibele leertrajecten, en verzeker het succes van jouw organisatie in een snel veranderende wereld. Laten we samen bouwen aan een toekomst waarin leren en ontwikkelen centraal staan in het behalen van onze organisatorische doelen en het bevorderen van individuele prestaties.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.