Inzetbaarheid in beeld met CAPP EPA Portfolio

Lidia Bonder | | Leestijd: ± 3 min.

Flexibel opleiden van gespecialiseerd verpleegkundigen met behulp van EPA’s is rendabel op zowel individueel en organisatorisch niveau.

Op individueel niveau leidt flexibel opleiden tot een kortere opleidingsduur en inwerkperiode, een betere balans tussen werk en privé door het kunnen volgen van de opleiding in eigen tempo en een verbeterd loopbaan perspectief. Aan de andere kant leidt het flexibel opleiden van PIO’s op organisatorisch niveau tot opleiden voor de context waardoor er een betere aansluiting is tussen de opleiding en de werkpraktijk. Daarnaast worden professionals in opleiding (PIO’s) opgeleid in een cluster waardoor zij breder inzetbaar kunnen zijn. En tot slot zorgt het behalen van EPA’s tot inzetbaarheid voor zorgtaken. Hierdoor zijn PIO’s sneller en breder inzetbaar en daar het halen van losse EPA’s kan gericht worden opgeleid voor bepaalde zorgtaken.

Inzetbaarheid tijdens en na de opleiding

“Je moet weten wie welke EPA heeft behaald. Dat bepaalt de inzetbaarheid. Daar draait het eigenlijk om.” Michel van Zandvoort, directeur van de MUMC+ Academie, benadrukt het belang van inzicht in de behaalde EPA’s.

Al tijdens de opleiding is het relevant om inzichtelijk te maken over welke EPA’s en bijbehorende supervisie niveaus de PIO beschikt. Immers zijn door de invoering van het EPA-gericht opleiden PIO’s ook tijdens de opleiding al inzetbaar omdat zij EPA’s uit de opleiding al gehaald hebben of deze onder begeleiding mogen uitvoeren en hierdoor dus ook zorgtaken op de werkvloer kunnen uitvoeren. Hiermee kunnen zij dus een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van personeelstekorten op de afdelingen.

In EPA-gericht opleiden worden vijf niveaus van supervisie onderscheiden. Op basis van deze vijf niveaus wordt bepaald hoe zelfstandig een PIO de beroepstaak mag uitvoeren.

 1. De student mag observeren, maar de EPA niet uitvoeren.
 2. De student mag de EPA uitvoeren onder directe supervisie, waarbij de werkbegeleider fysiek aanwezig is in dezelfde kamer.
 3. De student mag de EPA uitvoeren onder indirecte supervisie, waarbij supervisor niet fysiek aanwezig is, maar wel snel beschikbaar als dat nodig is.
 4. De student voert een activiteit geheel zelfstandig uit: dit is ‘bekwaam verklaren’.
 5. De student verleent supervisie op deze EPA aan junior studenten.

Ook na de opleiding of het behalen van losse EPA’s is het inzicht in behaalde EPA’s van groot belang. Hiermee is voor de organisatie inzichtelijk welke gespecialiseerde verpleegkundigen voor welke zorgtaken inzetbaar zijn. Tegelijkertijd wordt ook duidelijk welke gespecialiseerde verpleegkundigen supervisie kunnen verlenen aan PIO’s.

Naast inzichten over de inzetbaarheid geeft deze data ook antwoord op vragen als:

 • Welke verpleegkundigen zijn het snelst op te leiden om tekorten op te lossen?
 • Hoe kunnen we door slim overlappend op te leiden voldoende opleiden op binnen een cluster voldoende inzetbaar personeel te hebben?
 • Hoe kunnen we als regio zorgen voor voldoende opgeleide gespecialiseerd verpleegkundigen.

Om als organisatie zicht te krijgen op de inzetbaarheid is het van belang dat er inzicht is in behaalde EPA’s (incl. Supervisie niveaus) op:

 • Organisatieniveau: ondersteuning bij strategische personeelsplanning.
 • Cluster: inzicht in uitwisselbaarheid van verpleegkundigen tussen afdelingen.
 • Afdeling en team: inzetbaarheid voor zorgtaken en inzicht in tekorten.

Om een volledig beeld te krijgen van bovenstaande inzichten is het van belang om ook een oplossing te vinden voor de verpleegkundigen die hun vervolgopleiding nog in het pré-EPA tijdperk hebben gehaald. Hier rijst de vraag of organisaties deze verpleegkundigen de EPA’s kunnen toekennen die bij de gevolgde opleiding horen zodat er een totaalbeeld ontstaat van de volledige inzetbaarheid van verpleegkundigen binnen de organisatie. Als dit juridisch, arbeidsrechtelijk of anderszins niet mogelijk is zal dit leiden tot een situatie waarin er een onvolledig is van de inzetbaarheid van gespecialiseerd verpleegkundigen.

Wat biedt het CAPP EPA Portfolio

In het CAPP EPA Portfolio is op organisatie niveau, cluster niveau, afdelingsniveau, teamniveau en per opleiding en EPA welke PIO’s en gespecialiseerd verpleegkundigen voor welke zorgtaken inzetbaar zijn en hoe zelfstandig zij reeds inzetbaar zijn. Zo beschikken naast de academie of afdeling opleidingen dus ook HR, afdelingshoofden, clustermanagers, zorgmanagers en andere stakeholders over de relevante inzichten op het gebied van behaalde EPA’s.

Koppelen met een roosterapplicatie

Voor organisaties die de behaalde EPA’s ook willen inzetten voor het roosteren van medewerkers in de juiste combinaties voor de zorgtaken binnen het team of op de afdeling kunnen gebruik maken van API’s om de behaalde EPA’s en EPA supervisie niveaus op te halen vanuit een roosterapplicatie. Hierdoor kan roostering worden geoptimaliseerd en kunnen ook PIO’s al tijdens de opleiding optimaal worden ingezet.

Zelf aan de slag?

Wil jij ook aan de slag met het optimaal inzetten van PIO’s en gespecialiseerd verpleegkundigen? Lees dan hoe de Noordwest Ziekenhuisgroep aan de slag is gegaan met de EPA’s of download het EPA Magazine - de impact van EPA’s: wat leveren ze jou op? via onderstaand formulier.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.