Wetswijziging meldplicht datalekken

Per 1 januari 2016 heeft een wetswijziging de meldplicht datalekken strenger gemaakt. In het kort houdt het in dat u verplicht bent om bij inbreuk op de beveiliging (de zogeheten datalekken) deze te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (tot vorig jaar nog College Bescherming Persoonsgegevens geheten). Het gaat hier bijvoorbeeld om diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het niet melden van deze ‘lekken’ kan leiden tot hoge boetes.

Om hierover goede aanvullende afspraken te maken dient u als onze opdrachtgever een zogeheten bewerkersovereenkomst met ons overeen te komen. Defacto zou Defacto niet zijn als zij niet zelf een dergelijke overeenkomst voor haar opdrachtgevers heeft opgesteld. Het is voor u als verantwoordelijke van de persoonsgegevens wettelijk verplicht om deze te sluiten met uw opdrachtnemer. Deze overeenkomst is op eerste verzoek bij uw accountmanager verkrijgbaar.

Meer artikelen

  1. Uprise 2017 Dublin

    Uprise 2017 Dublin

    Met een pint kraanwater in mijn hand luisterde ik naar een gesprek over bitcoin. Een complex onderwerp, zelfs voor de mensen die zich daar dagelijks mee bezig houden. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op Uprise 2017 in Dublin was dit het moment... Lees verder

  2. Consultant Bastiaan Barelds: We kijken naar wat er speelt bij de klant
  3. 5 keer Masie over Masie, Learning 2017 is begonnen!
  4. De huidige stand van zaken en de sociaal-cognitieve leertheorie
  5. Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?