reCAPP 2021 geeft een indrukwekkend en compleet overzicht van alle leeractiviteiten en -prestaties van jouw organisatie

Defacto | | Leestijd: ± 2 min.

Hoe hebben we het gedaan het afgelopen jaar? Wat ging goed en wat kan beter? Waar richten we ons het komende jaar op? De jaarwisseling is voor veel organisaties aanleiding om te reflecteren en om nieuwe doelen te formuleren. Dat doe je natuurlijk met behulp van accurate cijfers en relevante feiten. In reCAPP blikt Defacto met interessante learning analytics terug op 2021.

Wat is reCAPP?

CAPP LMS is zo ingericht dat bijna alle acties worden gemeten en data eenvoudig (automatisch) verzameld/gegenereerd worden. Hoe meer data over een langere periode verzameld worden, hoe beter bepaalde trends zichtbaar zijn. reCAPP is een krachtig instrument dat inzicht geeft in alles wat via CAPP LMS heeft plaatsgevonden op het gebied van opleiden en leren. Het geeft een overzichtelijk en compleet beeld van de rechte tellingen met betrekking tot cursussen, content, compliance en leren.

De volgende vragen worden gegarandeerd beantwoord in reCAPP:

  • Wat is het meest populaire leerelement?
  • Hoeveel nieuwe cursussen, artikelen, video's, spaces en paden zijn gemaakt?
  • Op welke dag in de week leren medewerkers het meeste?
  • Welke afdelingen zijn de uitblinkers?
  • Hoeveel certificaten zijn behaald?
  • Hoe vaak is een e-learningmodule gevolgd?

Resultaten uit 2021 staan centraal en worden op hoofdpunten ook vergeleken met resultaten uit het voorliggende jaar. En, hoe deed jij het? Beter, vergelijkbaar of slechter? Dit jaar is reCAPP nog uitgebreider en completer dan de vorige editie. Dat komt onder andere omdat alle nieuwe features en functionaliteiten in CAPP LMS zo worden ontwikkeld, dat (nieuwe) data eenvoudig verzameld/gegenereerd worden. We bieden een uitgebreide, aanvullende analyse aan de klanten die het afgelopen jaar werkten met EPA's.

Waarom reCAPP?

Big data en Learning Analytics worden steeds vaker gebruikt om organisatiedoelstellingen te toetsen en om meerjarenplannen te formuleren. Iedereen die de kwaliteit van opleiden en leren naar een hoger niveau wil tillen, is geïnteresseerd in relevante en accurate data. Omdat reCAPP deze data vertaalt naar concrete, harde feiten, is reCAPP een uniek instrument voor onze klanten. Met reCAPP, in aanvulling op CAPP LMS, voegen we waarde toe voor onze klanten. De volgende stap is om betekenis en waarde te geven door de getallen op een juiste manier te interpreteren.

Wij zien dat organisaties reCAPP vooral gebruiken om de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Wat speelt er?
  2. Waarom speelt dit?
  3. Wat gaat er gebeuren in de toekomst?
  4. Hoe kunnen we het realiseren?

Bovenstaande vertrekpunten voor data analyse zijn gebaseerd op het learning analysis model van Gartner. Enerzijds geeft reCAPP inzicht in het verleden: Wat speelde er? Vervolgens zijn de cijfers aanleiding voor gesprek om te verklaren waarom bepaalde resultaten zijn behaald. Zodra de huidige situatie in beeld is gebracht en er meer inzicht is, is het tijd om vooruit te kijken. Vragen zoals; welke doelen gaan we stellen op het gebied van leren en ontwikkelen en hoe komen we daar, zijn relevant. Datamodellen kunnen hierbij helpen om de toekomst beter te voorspellen.

IJzersterk in Learning Analytics

Wij beseffen hoe belangrijk goede learning analytics zijn en daarom zijn we trots dat CAPP LMS hierin uitblinkt! Er is geen ander LMS dat zoveel acties meet en data verzamelt/genereert, zoals CAPP LMS doet. Ons team heeft veel kennis van big data en learning analytics en we gaan heel graag met jou in gesprek om de cijfers in jouw reCAPP samen te interpreteren. Ook als gegevens ontbreken, denken we graag mee en bieden een passende oplossing.

We wensen jou een fantastisch begin van het nieuwe jaar en kijken uit naar een waardevol partnership in 2022!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.