Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?

Milda | | Leestijd: ± 7 min.

We moeten toegeven dat het steeds moeilijker wordt om teamwork tussen verschillende generaties te verbeteren, omdat iedere generatie een andere perceptie heeft van communicatie. Toch is het juist de communicatie die essentieel is voor goed teamwork. Onlangs hadden we een gesprek met teamworkgoeroe Anne Loehr. We spraken haar over de vraag of teamwork door elke generatie opnieuw wordt gedefinieerd.

Eenheid is macht. En als teamwerk en samenwerking plaatsvinden, kunnen er prachtige dingen gebeuren.

Milda: Hey Anne, kun je onze lezers iets over jezelf vertellen?

Anne: Ik ben opgegroeid in Ithaca in New York, als de jongste van acht kinderen. Na mijn studie aan de Hogere Hotelschool van Cornell University (met een kort intermezzo voor de koksschool) verhuisde ik naar Kenia. Daar ben ik meer dan 15 jaar eigenaar en beheerder geweest van milieuvriendelijke hotels en safaribedrijven. Dankzij mijn werk in Kenia heb ik diepgaand inzicht gekregen in het feit dat authentieke relaties gevormd worden door moed en respect. (Mijn antwoord op de volgende vraag laat zien hoe ik tot dat inzicht ben gekomen!)

Na de verkoop van mijn horecabedrijven keerde ik terug naar de Verenigde Staten, waar ik me heb gecertificeerd als executive coach, bemiddelaar en managementadviseur. Ik mocht werken met veel verschillende organisaties, waaronder Facebook, de Amerikaanse luchtmacht, Morgan Stanley Smith Barney, het Amerikaanse Rode Kruis, Booz Allen Hamilton, John Hancock, Coca-Cola en Instagram, om de communicatie binnen teams te verbeteren en werkrelaties te verdiepen.

Ik treed ook op als spreker en ik heb twee boeken geschreven: ‘A Manager's Guide to Coaching: Simple and Effective Ways to Get the Best Out of Your Employees’ en ‘Managing the Unmanageable: How to Motivate Even the Most Unruly Employee’.

Leuk weetje: De Washington Post noemde mij de ‘generatiegoeroe’.

M: Hoe kwam je op het idee om trainingen te geven? En waarom?

A: Ik had er eigenlijk nooit aan gedacht om me bezig te houden met talentontwikkeling. Ik heb me er uit absolute noodzaak in moeten verdiepen! Toen ik in Afrika was om het Keniaanse hotel weer op de rails te krijgen, ben ik een kei geworden in crisismanagement. Ik heb letterlijk leeuwen, tsunami's, rivieren die kampgeneratoren meevoerden en veel interpersoonlijke en gemeenschapsconflicten het hoofd geboden.

Ik had 500 medewerkers uit verschillende stammen en geloof me, deze stammen werken niet makkelijk samen. Ik heb geprobeerd om de beste leiders, coaches en bemiddelaars voor teameffectiviteit te vinden voor mijn Keniaanse werknemers. Ik wist dat dit zou helpen bij het overbruggen van stamverschillen en het neerzetten van succesvolle resultaten, maar ik kon geen enkel programma vinden. Uiteindelijk kwam het er op neer dat ik mezelf moest trainen in leiderschap en talentontwikkeling. Ik wilde immers dat mijn team zou slagen en ik kon nergens anders terecht.

Tegen de tijd dat ik terugging naar de Verenigde Staten, had ik een echte passie ontwikkeld voor leiderschapsontwikkeling en coaching. Toen ik voor de keuze stond wat ik daarna wilde doen, lag talentontwikkeling voor de hand.

M: Kun je jouw definitie van teamwork geven? En de reden waarom je deze definitie hebt gekozen?

A: De officiële definitie van teamwork is: de gezamenlijke actie van een groep mensen om een doel te bereiken. Maar in mijn ogen is teamwork nog zoveel meer. Het gaat om luisteren naar anderen, waarden en doelen van anderen begrijpen, ruimte creëren om goed samen te werken, duidelijke doelen stellen, rollen en processen definiëren en resultaatmetingen doen… en dan natuurlijk het succes vieren!

M: Denk jij dat teamwork opnieuw wordt gedefinieerd (wordt het concept vaak vernieuwd)? Of loopt het achter?

A: De definitie van teamwork blijft hetzelfde. Mensen van verschillende generaties hebben echter een eigen bril waardoor ze de wereld bekijken en dit heeft invloed op hun interactie binnen een team. Omdat 40% van de babyboomgeneratie de komende 10 jaar met pensioen zal gaan, zal de teamdynamiek meer richting de communicatie- en relatievormingsstijl van generatie X en generatie Y gaan.

M: Hebben verschillende generaties verschillende soorten teamwork?

A: De generaties hebben verschillende voorkeuren wat betreft interactie en de manier waarop gedelegeerd moet worden. Interactie en delegeren zijn kernelementen van teamwork, dus ja, teamwork verschilt van generatie tot generatie.

Er zijn nu echter drie generaties aan het werk, dus teams zullen hoogstwaarschijnlijk uit leden van meer dan één generatie bestaan. Ze zouden zich behoorlijk aan elkaar kunnen ergeren als ze niet de tijd nemen om de generatieverschillen te begrijpen.

M: Wat zijn de belangrijkste verschillen in de manier waarop teamwork 'werkt' in de verschillende generaties (babyboomers, generatie X en generatie Y)?

A: Een overzicht:

De babyboomers houden van persoonlijke en face-to-face interactie. Ze bloeien op in massale protesten, op grote rockconcerten en in grotere gezinnen. Ze vinden het uitermate vreemd om tekstberichten, e-mails of chats te gebruiken, als je ook persoonlijk met elkaar kunt praten. Deze generatie zag de kracht van het als groep je stem laten horen om zo het verschil te maken, zowel op hoog niveau als wanneer het om details gaat.

Het is ze niet alleen gelukt om op hoog niveau met succes te protesteren tegen het gebrek aan vrouwenrechten, het lukte ze ook om de details van het beleid en de wetgeving uit te werken en hiermee de wetten erdoor te krijgen die nodig waren voor het realiseren van hun visie. Dit is het geweldige aan babyboomers. Ze zien zowel de visie als de details en stellen prioriteren om uiteindelijk de strijd te winnen. Babyboomerteams hebben vaak de volgende eigenschappen: veel persoonlijke bijeenkomsten, duidelijke prioriteiten (zowel op hoog niveau als bij de minder belangrijke zaken) en een sterke focus op tijdmanagement. Omdat ze op de groep georiënteerd zijn, kunnen babyboomers goed in grote teams werken.

Generatie X kan worden beschouwd als te onafhankelijk, te zeer op zichzelf gericht en te individualistisch. Zelf noem ik ze liever realistisch en oplossingsgericht. Generatie X kiest er vaak voor om alleen te werken, haar tijd zelf in te delen, snelle beslissingen te nemen en snel resultaten te behalen. Ze werken graag in hun eigen stijl en als ze hiervoor de ruimte hebben, krijgen ze veel gedaan. Generatie X-teams zijn het meest productief wanneer ze niet te groot zijn of wanneer ze de mogelijkheid krijgen om zelfstandig of in paren te werken. Vanwege de stagflatie, de hoge echtscheidingspercentages en de schaamte over zowel het Iraanse Contra-schandaal als de explosie van de Challenger, hebben ze al vroeg geleerd om vindingrijk en pragmatisch te zijn als ze iets willen bereiken. Hierdoor hebben ze scherp gerichte delegeervaardigheden, die handig zijn voor teams die veel produceren.

Generatie Y is geboren met de muis in de hand en het is dus geen verrassing dat leden van deze generatie een voorkeur hebben voor virtuele interactie. In hun ogen staat een chat of tekstbericht gelijk aan een persoonlijke ontmoeting. Een bijkomend voordeel van die virtuele samenwerking is dat ze een betere balans tussen werk en privé hebben. Deze balans is een van hun kernwaarden. Een generatie Y-team heeft weinig face-to-face bijeenkomsten. In plaats daarvan kun je groepschats, videovergaderingen, workflow-apps en andere technologieën gericht op samenwerking verwachten. Ze zijn er ook aan gewend dat ze tijdens familiebijeenkomsten een stem hebben. Teamleden moeten daarom allemaal goed samenwerken, zodat het onderzoek en de meningen van alle leden worden meegenomen (ze houden ervan om alle details over een onderwerp mee te krijgen).

M: Is het moeilijk om leden van verschillende generaties binnen één team te laten samenwerken? En zo ja, waarom?

A: Elke persoon is een individu, ongeacht zijn of haar generatie, dus niet alle gemengde teams zullen moeilijkheden tegenkomen. Ik zie vaak bepaalde terugkerende communicatieproblemen, maar die kun je met wat training corrigeren. De babyboomers kunnen bijvoorbeeld de hardnekkige voorkeur van generatie Y om virtuele communicatie te gebruiken als lastig ervaren en vice versa.

Generatie X kan moeite hebben met de voorliefde van babyboomers voor groepen en die van generatie Y om deel uit te maken van een gemeenschap, terwijl zij juist met rust gelaten willen worden om hun werk te doen. Het is belangrijk dat alle teamleden beseffen dat elke generatie unieke bijdragen kan leveren en dat gevarieerde teams innovatiever zijn. Hun verschillen zijn een aanwinst.

M: Hoe verbeter je teamwork in verschillende generaties? Zijn er speciale oefeningen of hulpmiddelen om teamleden te helpen bij de samenwerking?

A: Het beste hulpmiddel voor het verbeteren van teamwork over verschillende generaties is kennis. Het leren over generatieverschillen heeft grote impact op werknemers. Zodra teamleden zich bewust zijn van de verschillende manieren waarop elke generatie de voorkeur geeft aan interactie, zien ze het gedrag van de ander niet als vervelend of stug. Zij zullen in plaats daarvan een betere manier vinden om met elkaar te communiceren om hun doelen te bereiken.

M: Kun je ons een geheime tip geven over hoe je de samenwerking tussen mensen in teams kunt verbeteren?

A: Mijn geheime tip lijkt misschien eenvoudig, maar het is een grotere uitdaging dan je misschien denkt: luister en stel vragen.


We willen Anne hartelijk bedanken voor haar briljante ideeën en uitleg over de verschillen in communicatie tussen babyboomers en degenen die tot generatie X en Y behoren. We zijn allemaal anders, maar met een beetje begrip en een luisterend oor kan iedereen goede resultaten behalen als team.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.