Een terugblik op de eerste coronagolf met twee Nederlandse ziekenhuizen

Michel | | Leestijd: ± 5 min.

Nu het stof na de eerste coronagolf die ons overviel langzaam neerdwarrelt, is het tijd om terug en voorzichtig vooruit te kijken. Als softwarebedrijf met veel klanten in de zorg zijn wij benieuwd hoe het hen vergaan is de afgelopen maanden. Hoe hebben ziekenhuizen ons LMS ingezet in coronatijd? Een periode waar in hoog tempo kennis moest worden opgefrist, aangeleerd en gedeeld.

We vroegen twee opleidingsexperts, werkzaam bij ziekenhuizen die klant zijn bij Defacto, hoe zij de coronaperiode ervaren hebben en hoe zij in staat waren om in korte tijd en onder hoge druk voldoende mensen op te leiden.

In korte tijd kennis delen

Nog nooit werd er zo veel en zo snel geleerd, beaamt Ruud Gaasbeek van het Spaarne Gasthuis, een topklinisch ziekenhuis met vestigingen in Hoofddorp en Haarlem. Als contentmanager digitale leeromgeving zag Ruud in coronatijd een verzevenvoudiging van activiteit in het LMS:

"Gemiddeld vinden er in de leeromgeving van het Spaarne Gasthuis tussen de 50 en 100 activiteiten per dag plaats en dat lag in coronatijd tussen de 400 en 700."

Ook Trudie de Vrij, opdrachtgever van het project 'Upgrade CAPP' bij het LUMC in Leiden heeft CAPP LMS ten volste benut. Het LUMC is al vanaf het eerste uur klant bij Defacto en is in meer dan 19 jaar partnerschap meegegroeid met alle ontwikkelingen op het gebied van leren. In februari 2020 is de upgrade naar het nieuwe CAPP LMS afgerond, net op tijd voor de coronacrisis. De Vrij:

"We hebben al heel veel aan ons LMS gehad. We hebben heel veel scholing rondom corona en corona gerelateerde handelingen voor verschillende professionals in het LMS kunnen organiseren. Zowel artsen als verpleegkundigen en zorgondersteuners, hebben we in zeer korte tijd opgeleid."

Wendbaar met CAPP LMS

Corona bracht een nieuwe situatie met zich mee, waarin personeel moest worden geleerd hoe om te gaan met het besmettingsgevaar van dit nieuwe virus en hoe te zorgen voor de patiënten die vaak een grillig ziekteverloop doormaakten. CAPP LMS en CAPP Agile (zie afbeelding) stelde ziekenhuizen in staat om deze kennis snel te delen en indien nodig, aan te passen aan de steeds veranderende situatie.

Ruud Gaasbeek licht toe:

"We hebben heel veel nieuwe modules en filmmateriaal ingezet. De beschermende kleding was bijvoorbeeld een topic. In coronatijd konden de voorschriften soms wel drie keer per dag veranderen, maar dat konden we dus goed bijhouden. We pasten instructies en filmpjes aan en publiceerden ze weer. Dus we konden met het LMS heel snel inspelen op de actuele situatie."

Instructies COVID-19 zorg met CAPP Agile

Instructies in CAPP Agile om COVID-19-zorg te leveren

Bijscholen, omscholen en niet stil blijven staan

Voor het zittende personeel ging het vooral om het opfrissen van de kennis en bijscholen van mensen die normaliter op een andere afdeling werkzaam zijn. De Vrij licht toe: "Toen het echt druk werd hebben we veel afdelingen gesloten en al het personeel ingezet voor de zorg voor coronapatiënten."

Daarnaast werd er ook veel nieuw personeel geworven en die moesten ook allemaal geschoold worden. Dit zijn bijvoorbeeld professionals die al met pensioen waren of een andere baan hadden. "Op een gegeven moment was het alle hens aan dek en we waren bij het LUMC blij dat zoveel mensen wilden inspringen. Die hebben we in een zogenaamde flex pool samengevoegd."

Er waren ook mensen die juist minder te doen hadden, bijvoorbeeld personeel dat niet direct in de zorg werkt. Ook zij hadden veel aan het LMS: "Als je maar een deel van je tijd kon vullen met werk op afstand, konden ze de overige tijd aan scholing besteden."

Eerlijk zullen we alles delen

Als er een ding duidelijk werd tijdens de coronatijd is het wel dat kennis, capaciteit en informatie delen essentieel is om een crisis van deze omvang het hoofd te bieden. Er werden bijvoorbeeld e-learning modules uitgewisseld met andere ziekenhuizen en zorginstellingen.

Ruud Gaasbeek beaamt: "We hebben veel e-learning aangeboden gekregen van andere organisaties en die konden we heel snel koppelen aan ons eigen systeem. Ook wij deelden waar mogelijk informatie binnen ons netwerk waar andere ziekenhuizen mogelijk wat aan hadden."

Extern leerportaal van het LUMC

Het externe leerportaal van het LUMC tijdens de coronacrisis

Ook het LUMC deelde waar mogelijk kennis en informatie. "Met Open Courses, het externe leerportaal van het LMS, konden we ons aanbod ook openstellen voor onze partners in de regio, de ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ook het personeel in de flexpool werd op meerdere plekken ingezet."

Leren van corona

En dat delen van kennis en van elkaar leren is een waardevolle ontwikkeling, die Ruud Gaasbeek onderschrijft:

"Als je alles in geld gaat uitdrukken, gaat iedereen alles zelf doen en dat is eigenlijk zonde van de tijd en energie. Wij vinden het leuk om een e-learning met een andere instelling te delen. Die kijken dan ook kritisch mee en stellen vragen en dat is voor je eigen kwaliteit alleen maar goed. Ziekenhuizen onderling moeten die kansen om informatie en kennis te delen blijven benutten."

De Vrij voegt toe:

"Soms gaan dingen in de zorg best stroperig, zowel binnen als tussen organisaties. Maar tijdens corona zagen we in de praktijk dat onder druk veel dingen vloeibaar worden. Samenwerken aan hetzelfde doel ging ineens een stuk makkelijker."

De vroegere stugheid van protocollen, die nog steeds wel belangrijk zijn, hebben nu gedeeltelijk plaatsgemaakt voor het innovatieve vermogen en de creativiteit van mensen op de werkvloer om snel te schakelen.

Defacto is trots op de manier waarop ziekenhuizen en andere zorginstellingen de handen ineen hebben geslagen. Door samen te werken, kennis te delen en wendbaar te blijven kreeg iedereen de zorg die nodig was. Ook zijn we blij dat CAPP LMS deze manier van werken en leren faciliteert. We hopen we deze waardevolle ontwikkelingen te behouden en met elkaar verder te brengen.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.