Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuizen (KiPZ) met CAPP LMS

Joost Bakhuizen Joost Bakhuizen | | Leestijd: ± 1 min.

Met de speciale subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuizen (KiPZ) investeert u in het strategisch opleiden van uw personeel. CAPP LMS van Defacto kan organisaties hierin op verschillende manieren ondersteunen. In dit artikel leest u alles wat voor CAPP-gebruikers van belang is.

Wat is KiPZ?

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) investeren UMC's, algemene ziekenhuizen en categorale instellingen in het strategisch opleiden van hun personeel. Dat gebeurt onder meer door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan met een bijbehorende begroting.

KiPZ activiteiten

De KiPZ gelden kunnen voor diverse doeleinden worden aangewend, bijvoorbeeld:

  • in- en externe opleidingen;
  • begeleiding;
  • verletkosten;
  • in stand houden van opleidingsfaciliteiten.

Via CAPP LMS worden opleidingen aangeboden en verletkosten inzichtelijk gemaakt op basis van norm studielast uren.

Voor het aantal uren per deelnemer (en docent/adviseur) wordt het aantal uren genomen zoals vastgelegd in het LMS o.b.v. gevolgde uren en/of normstelling zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 (tabel 2 methode 1) uit het accountsprotocol behorend bij KIPZ.

Verantwoording

Vanuit CAPP LMS kan worden verantwoord over de volgende onderdelen van de KiPZ verantwoording:

  • Type leeractiviteiten;
  • Kosten per cursus/cursist;
  • Deelnemers per functie(familie);
  • Totaal aantal deelnemers;
  • Tijdsbesteding op klassikale bijeenkomsten.

Norm studielast is op dit moment nog niet beschikbaar. Dit is een ontwikkeling waar we binnen Defacto naar kijken zodat een cursist een beeld krijgt bij de studiebelasting van een leeronderdeel. Dit zal echter mede gebruikt kunnen worden als norm voor de KIPZ verantwoording.

Verantwoordingslast verlagen

Wegens de specifieke eisen aan de verantwoording levert Defacto data om de verantwoording te doen. Deze data kan worden aangevuld met data uit bijvoorbeeld het ERP-/financieel-/personeelinformatie-systeem om de verantwoording volgens voorgeschreven protocol op te leveren. Door het leveren van deze data wil Defacto de verantwoordingslast verlagen.

Heeft uw organisatie ook te maken met KIPZ subsidies en wilt u het verantwoordingsproces vereenvoudigen, vul dan onderstaand formulier in.

Wilt u ook het verantwoordingsproces van KiPZ vereenvoudigen?

Laat uw gegevens achter. Wij nemen contact met u op.