Vijf zorginstellingen uit verschillende disciplines praten over grootste uitdagingen op het gebied van een leven lang leren

Emma Kwee | | Leestijd: ± 8 min.

Minder administratieve rompslomp en meer tijd voor zorg, dat is wat iedereen wil! (bij)Scholing, opleiden en toetsen zijn vaak tijdrovende activiteiten en ‘een leven lang leren’ wordt door sommige zorginstellingen gezien als een noodzakelijk kwaad. Wij gingen in gesprek met vijf gespecialiseerde zorginstellingen en spraken over de wijze waarop zij invulling geven aan opleiden en leren. In dit artikel vertellen zij onder andere hoe alle zorgprofessionals, vrijwilligers en BOL/BBL leerlingen efficiënt worden opgeleid en welke rol een Leermanagement Systeem (LMS) hierin speelt.

“De grootste uitdaging op dit moment is het vinden en behouden van gekwalificeerd personeel”

De aanhoudende, hoge werkdruk in de zorg laat zijn sporen na op de werkvloer. Naast de krapte op de arbeidsmarkt, wordt het steeds lastiger om gekwalificeerd personeel te behouden. Niet alleen in ziekenhuizen maar vooral ook in de thuiszorg, zorg in de verpleeghuizen, revalidatiezorg en andere vormen van (langdurige) zorg, wordt de situatie langzaam maar zeker onhoudbaar. Steeds meer werk moet verzet worden door minder mensen, waardoor in de praktijk weinig tijd is voor het opleiden en (bij)scholen van (nieuw) zorgpersoneel. Dit ervaren ook de zorginstellingen waarmee wij in gesprek gingen. Dit zijn hun grootste uitdagingen van het moment:

Amarant Zorggroep:

“Door een groter personeelstekort in de zorg, is het steeds minder vanzelfsprekend dat medewerkers voldoende tijd hebben voor hun ontwikkeling. Onze grootste uitdaging is om (nieuwe) medewerkers toch de ontwikkeling bieden die zij nodig hebben. Zowel beroepsmatig als op het gebied van 21st Century Skills”.

Karakter:

“Binnen de zorg wordt samenwerking in het ondersteunings- en zorgnetwerk vrijwel altijd genoemd als succesfactor. Op het moment dat de samenwerking niet goed loopt, dan is dit een aandachtspunt. Het wordt steeds belangrijker om dit netwerk te versterken door kennisdeling, binnen en buiten onze eigen organisatie."

Lelie Zorggroep:

“Het is een uitdaging om voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel te vinden en te behouden. Daarnaast willen wij ontwikkelen en leren aantrekkelijk maken, ondanks de grote werkdruk in de zorg”.

RAV Brabant:

"Het aanpassen van het bekwaamheidsbeleid binnen onze organisatie en het invoeren van EPA’s is onze grootste uitdaging op dit moment."

ZINN Zorg:

“Het vinden van bekwaam personeel in de zorg is een uitdaging in de toenemende krappe arbeidsmarkt. Het opleiden en ontwikkelen van (nieuwe) medewerkers, is een belangrijk speerpunt binnen ZINN. Het leven lang leren is hierin belangrijk”.

Efficiënt opleiden met behulp van een Leermanagement Systeem (LMS)

De wijze waarop zorginstellingen invulling geven aan een leven lang leren, is verschillend. Sommige zorginstellingen hebben een interne opleidingsacademie ingericht en laten zich ondersteunen door een Leermanagement Systeem. Een Leermanagement Systeem (LMS) is software waarmee organisaties een digitale leeromgeving voor medewerkers inrichten. Het is in de eerste plaats een platform om medewerkers te laten leren, te toetsen en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierdoor zijn medewerkers altijd up-to-date in hun vakgebied en duurzaam inzetbaar.

Ook zonder LMS is het mogelijk om zorgpersoneel op te leiden en te toetsen. Veel zorginstellingen werken al jaren zonder LMS en dat werkt doorgaans goed genoeg. Zorginstellingen die zich wel laten ondersteunen door een LMS, doen dit vaak vanwege:

  • Ondersteuning van werkplekleren. Lesstof en toetsen zijn direct op de werkvloer beschikbaar;
  • Samenwerking met andere zorginstellingen en uitwisseling van kennis, content en informatie;
  • Zo efficiënt mogelijk leren en toetsen. Bijvoorbeeld via deelcertificaten en/of EPA`s;
  • Inrichten van leerpaden per functie/niveau met verplichte en terugkerende lesonderdelen;
  • Organiseren en inrichten van persoonlijke leerdossiers waarin status en voortgang wordt bewaakt;
  • Aantonen van compliancy.

Bij de zorginstellingen die wij spraken, speelt het LMS een belangrijke rol op het gebied van een leven lang leren.

Amarant Zorggroep:

“CAPP LMS is voor onze medewerkers de ingang tot ons digitale leerlandschap. Het biedt gepersonaliseerde leercontent om vanuit eigen regie te werken aan de eigen ontwikkeling. Tevens willen we CAPP LMS ook meer inzetten voor performance support om medewerkers kennis te bieden op het moment van behoefte.”

Karakter:

“CAPP LMS is de plek waar het leren van professionals start. Zo maken wij het via CAPP LMS mogelijk om bijeenkomsten terug te kijken via een video-opname en bieden we vervolgens aanvullende leeronderdelen. Dit maakt het eenvoudig om kennis te delen in de organisatie en om informatie beschikbaar te stellen voor externe professionals. Daarnaast geeft CAPP LMS snel inzicht in vereisten (persoonlijk kwaliteitspaspoort) en biedt het een interessant opleidingsaanbod, afgestemd op de afdeling en/of functie binnen de organisatie.”

Lelie Zorggroep:

“CAPP LMS is een erg belangrijke tool in het leer- en ontwikkelproces van onze medewerkers. Het is een overzichtelijk systeem waarin medewerkers gemakkelijk terugzien welke mogelijkheden er zijn om zich verder te ontwikkelen. Aan de hand van de kwaliteitspaspoorten, wordt het gesprek aangegaan over deskundigheidsbevordering en bevoegd- en bekwaamheid.”

RAV Brabant:

"CAPP LMS is belangrijk voor onze organisatie, zeker op het gebied van toetsing en het opleiden van nieuwe medewerkers. Met de introductie van CAPP LMS is inzicht gekomen in bekwaam- en bevoegdheid van medewerkers, ook voor de medewerker zelf. Daarnaast geeft deze applicatie veel inzicht in voortgang en resultaten aan de lijnmanagers."

ZINN Zorg:

“CAPP LMS speelt een belangrijke rol op het op het gebied van toetsing en het opleiden van medewerkers.”

Defacto draagt bij aan een leven lang leren

Wij zijn Defacto, een solide organisatie (familiebedrijf) met een grote betrokkenheid bij de zorg. Al vele jaren ondersteunen we verschillende zorginstellingen op het gebied van leren en ontwikkelen. Dit doen wij met ons CAPP Leermanagement Systeem (LMS). Daarnaast zetten wij onze jarenlange kennis en expertise in om zorginstellingen te begeleiden bij het formuleren en concretiseren van hun leerbeleid. Tot ons klantenbestand behoren zorginstellingen die werken in verschillende branches, variërend van VVT, thuiszorg, revalidatiezorg, gehandicaptenzorg, GGZ en ziekenhuiszorg in Nederland en Duitsland. Ruim 400.000 zorgprofessionals maken dagelijks gebruik van CAPP LMS.

Dit is hoe klanten de samenwerking met Defacto ervaren:

Amarant Zorggroep:

“Defacto is een fijne samenwerkingspartner waarin zij flexibel en creatief zijn in hun manier werken. Dit is in deze tijd cruciaal. Niet alleen vanwege corona, maar vooral vanwege de grote uitdagingen in de zorg. Nu en in de toekomst.”

Karakter:

“Defacto werkt met een bevlogen team dat staat voor hun product en werkt vanuit een heldere visie op leren. Wat betreft aanvullende wensen, denkt Defacto mee in mogelijkheden. Tijdens de implementatie van CAPP LMS hebben we veel gehad aan de begeleiding ten aanzien van het gebruik van het kwaliteitspaspoort. Hierdoor kregen we scherp wat we hiermee willen bereiken in onze organisatie.”

Lelie Zorggroep:

“Een plezierige en professionele samenwerking, waarbij Defacto altijd bereid is om mee te denken met onze situatie en uitdagingen. Ze zijn altijd goed bereikbaar en helder in de communicatie.”

RAV Brabant:

"Er is sprake van een gelijkwaardig partnership waarin we met elkaar concrete en praktische oplossingen inzetten om opleiden en leren naar de werkvloer te brengen. De helpdeskmedewerkers bieden goede en snelle ondersteuning."

ZINN Zorg:

“Er is sprake van een gelijkwaardig partnership waarin we met elkaar concrete en praktische oplossingen inzetten om opleiden en leren in onze werkpraktijk te bevorderen.”

Tenslotte vroegen wij onze klanten of zij CAPP LMS en Defacto zouden aanbevelen in hun netwerk en bij andere zorginstellingen.

Amarant Zorggroep:

“Jazeker. Zoals aangegeven is Defacto een wendbare en creatieve organisatie, die als samenwerkingspartner meedenkt en meedoet in de uitdagingen die we hebben. CAPP LMS is daarbij een effectieve tool om het leren efficiënter in te richten.”

Karakter:

“Ik zou CAPP LMS zeker ook buiten mijn eigen organisatie aanbevelen. De software is makkelijk in gebruik, geeft de mogelijkheid om diverse vormen van (online) leren aan te bieden en is eenvoudig te koppelen met andere systemen.”

Lelie Zorggroep:

“Jazeker. Het is een gebruiksvriendelijk systeem en Defacto is altijd bereid om mee te denken over doorontwikkeling van CAPP LMS zodat het blijft voldoen aan de behoefte van onze organisatie.”

RAV Brabant:

"Ja, ik beveel CAPP LMS aan in mijn netwerk. CAPP LMS is modern en sluit prima aan bij onze behoeften en ik verwacht dat dit ook zo is voor andere zorgorganisaties."

ZINN Zorg:

“Ja, ik beveel CAPP LMS aan in mijn netwerk. CAPP LMS is up-to-date en flexibel en sluit goed aan bij onze behoeften. Defacto denkt mee en ik verwacht dat dit ook zo is voor andere zorgorganisaties.”


Wil jij verder in gesprek met één van deze zorginstellingen? Of wil je weten hoe CAPP LMS ook jouw organisatie ondersteunt bij een leven lang leren? CAPP is hét LMS voor en door de zorg. Neem gerust contact op via info@defacto.nl of vul het onderstaande contactformulier in.

Meer informatie over de zorginstellingen


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.