Zelfsturende teams, een hot topic in de zorg!

Marian | | Leestijd: ± 1 min.

Zelfsturende teams bepalen zelf hun eigen doelen, werkwijze en de bijdragen van de leden. Teamleden zijn samen verantwoordelijk voor de taken en activiteiten en het coördineren ervan. Een direct leidinggevende staat op afstand. De gemiddelde span of control van een huidige lijnmanager in de zorg is 100 medewerkers!

Waarom kiezen organisaties eigenlijk voor zelfsturende teams?

Organisaties hebben de ambitie om de dienstverlening continu te verbeteren vanuit het cliënt centraal perspectief. Om dat te realiseren is het van belang de denk- en doe-kracht van iedere zorgmedewerker optimaal te gebruiken. Medewerkers hebben binnen zelfsturende teams meer vrijheid en eigen beslissingsbevoegdheid. De ervaring leert dat er daardoor minder verzuim en minder stress is.

Wat zijn belangrijke succesfactoren?

Zelfsturing betekent niet dat er geen sturing is. Uit ervaring blijkt dat zelfsturing niet kan zonder harde kaders en het bewustzijn van medewerkers wat hun cirkel van invloed is. Daarom is real time sturingsinformatie nodig om zelfsturing optimaal te faciliteren en te ondersteunen. Een succesvolle implementatie van zelfsturende teams begint bij een context waarin er transparantie en inzicht is in de gestelde kaders. De uitdaging voor organisaties is het ontzorgen van de teams om hun core business uit te voeren.

Wat draagt het Kwaliteitspaspoort van Defacto hier aan bij?

Defacto heeft met een aantal zorginstellingen het CAPP Kwaliteitspaspoort ontwikkeld die de benodigde real time data genereert op het gebied van vakbekwaam- en -bevoegdheid. Het inzetten van het Kwaliteitspaspoort geeft de organisatie, het team en de individu de noodzakelijke sturingsinformatie.

Door de gezamenlijke verantwoordelijkheden en de overlap van taken kunnen teamleden functievervaging ervaren. Waar ze voorheen een duidelijke verantwoordelijkheid hadden, krijgen ze nu meer te maken met operationele taken en randzaken die ook binnen het zelfsturende team uitgevoerd moeten worden. Door inzicht in competenties, vakbekwaam- en bevoegdheden in het Kwaliteitspaspoort kan het team er zelf in sturen.

Zelf sturen lukt alleen met inzicht en overzicht binnen heldere kaders!

Meer weten en nieuwsgierig hoe andere organisaties hiermee omgaan, neem contact op met het accountteam Zorg van Defacto via 050 3144832.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.