CAPP LMS biedt een op de individuele medewerker afgestemd persoonlijk leeraanbod gerelateerd aan functie, rol en/of afdeling. Zo wordt compliance en vakbevoegdheid van medewerkers en organisatie geborgd. Daarnaast biedt CAPP LMS ondersteuning in het doorgroeien, ontwikkelen en omscholen van medewerkers. Dit leidt tot kwalitatief goed en duurzaam inzetbaar personeel dat gemotiveerd is de organisatiedoelstellingen te helpen realiseren.

Organisaties hebben voortdurend te maken met maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, nieuwe inzichten binnen vakgebieden en nieuwe wet- en regelgeving. Deze veranderingen volgen elkaar steeds sneller op en hebben consequenties voor zowel medewerker als organisatie. Van medewerkers wordt verwacht dat ze permanent (bij-)leren, bekwaam blijven en voldoen aan nieuwe eisen en standaarden. Dat is een continu proces.

Juist dat proces ondersteunt CAPP LMS, Learning & Talent Management Software, op een moderne, eenvoudige en persoonlijke wijze, zodat medewerkers gecertificeerd zijn en de organisatie compliant is. Op basis van de eisen die de organisatie aan de medewerkers stelt krijgt iedere medewerker een persoonlijk dashboard, met doorlopend alle relevante (leer-)activiteiten. Er ontstaat een transparante en inzichtelijke leeromgeving, die iedere medewerker stimuleert en inspireert om door te blijven leren. Elke medewerker kan verantwoordelijkheid nemen om up-to-date te blijven. Bij- en nascholing is daarmee een geautomatiseerd onderdeel van het primaire werkproces.

CAPP LMS zorgt ervoor dat elke medewerker compliant is: gecertificeerd en vakbevoegd. Accreditaties, visitaties en toetsingen kunnen moeiteloos worden geregeld. Ook zorgt CAPP LMS ervoor dat medewerkers kunnen doorgroeien en daarmee duurzaam inzetbaar zijn, belangrijk in een periode van een tekort aan vakbevoegd personeel.

Dashboard

Wat doet CAPP LMS voor u?

Moderne look & feel en groot gebruiksgemak

In het persoonlijke dashboard van CAPP LMS staat de gebruiker centraal. CAPP LMS is snel, intuïtief en voldoet in alle opzichten aan de verwachtingen van moderne applicaties.

Cursuscatalogus
Cursus

Ondersteunt alle vormen van leren

Alle denkbare vormen van leren worden ondersteund. Hierdoor is CAPP LMS bij uitstek in staat om leerconcepten en -methodieken als Five moments of need en Performance Support zeer goed te ondersteunen.

Compliance & vakbevoegdheid

CAPP LMS geeft medewerkers inzicht in de zaken waarin ze voor hun werk bekwaam moeten zijn en biedt vervolgens passende leerondersteuning om dit aan te tonen. Zo word je goed in je vak en blijf je automatisch compliant.

Kwaliteitspaspoort

CAPP LMS helpt bij het opstellen van de vereisten die horen bij functies, rollen en afdelingen. Door de vereisten aan leerelementen te koppelen ontstaat een transparant en overzichtelijk systeem van leeractiviteiten waaraan moet worden voldaan om vakbevoegd te zijn.

Voor elke team-, afdelings- of divisiemanager is er op elk niveau permanent inzicht in de kwaliteit en de vakbevoegdheid van de medewerkers. Dat inzicht complementeren we met CAPP Compliance, dat geaggregeerd inzicht geeft in de performance van de organisatie en die bij uitstek de resultaten biedt die aan de raad van bestuur of directie gerapporteerd kunnen worden. Zo worden accreditaties gemakkelijk en voldoet de organisatie altijd aan de wet- en regelgeving en wordt compliant zijn en blijven onderdeel van het primaire proces.

Kwaliteitspaspoort

Nieuwsgierig naar de uitgebreide mogelijkheden van CAPP LMS? Maak nu een afspraak!