Learning Analytics onderstrepen succes LXP aanpak CAPP LMS

Joost Bakhuizen Joost Bakhuizen | | Leestijd: ± 2 min.

In onze vorige nieuwsbrief schreven we over een toename in engagement van 40 procent door nieuwe CAPP-klanten. In dit blog zoomen we verder in op het verschil tussen klanten met de oude (versie 11) en de nieuwe (versie 12) van ons LMS. Ook kijken we naar de ontwikkeling in gebruik van CAPP 12-klanten in een specifieke periode. De Learning Analytics in CAPP LMS onderstrepen het succes van onze focus op het verbeteren van de Learning Experience (LXP).

Verschil tussen CAPP 11 en CAPP 12 klanten

Allereerst kijken we naar het verschil in gebruik van CAPP LMS bij klanten die zowel versie 11 als 12 hebben (gehad). Hierbij maken we een selectie van dezelfde klanten, waarbij we de periode november 2019 vergelijken met dezelfde periode een jaar eerder. We focussen op de volgende leeractiviteiten: leerpogingen, assessments, e-learning gebruik, inschrijvingen en behaalde certificaten.

Leervormen op de werkplek en online beter gevonden

De vergelijking tussen klanten met de oude en nieuwe versie laat een opvallende trend zien: leervormen op de werkplek en online worden beter gevonden. Waar het aantal inschrijvingen ongeveer een kwart hoger ligt (27%), zien we bij de andere activiteiten aanmerkelijk grotere verschillen. Zo neemt het aantal leerpogingen en assessments toe met bijna driekwart en verdubbelt het e-learning gebruik bijna. De grootste stijging zien we bij behaalde certificaten. Het verschil tussen CAPP 11 en CAPP 12 bedraagt hier maar liefst 193 procent!

Online leren en verbeterde assessments

Defacto heeft ten opzichte van CAPP 11 ook stevig ingezet op online leren en het verbeteren van de assessments. Deze ontwikkelingen vallen ook samen met het verder verplaatsen van het leren naar de werkplek en het aanbieden van microlearnings om online content tot je te nemen.

Bij het gebruik door CAPP LMS (versie 12) klanten zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Hierbij hebben we gekeken naar de periode van september tot december bij dezelfde selectie klanten. Ook hier zien we de trend doorzetten dat er steeds meer assessments op de werkvloer gedaan worden (+135%) en online wordt geleerd (leerpogingen +64%; e-learning gebruik +41%). Het aantal inschrijvingen daalde licht, terwijl tegelijkertijd ook bij deze vergelijking het aantal behaalde certificaten met maar liefst 91% toeneemt.

Relevante content en een divers leeraanbod

Gebruikers weten het LMS dus steeds beter te vinden en ook de relevante content wordt steeds beter gevonden. Defacto heeft met CAPP LMS het doel om de gebruikers maximaal te ondersteunen om snel bij de relevante content te komen en een divers aanbod aan leervormen te bieden. Wij blijven onze software doorontwikkelen voor de gebruikers om het voor hen zo makkelijk mogelijk te maken om te leren en hun bekwaamheid aan te tonen.

Meerwaarde van Learning Analytics voor uw organisatie

In een volgend blog gaan we dieper in op de meerwaarde van Learning Analytics voor een organisatie. Wat betekent de informatie en hoe kunt u die gebruiken voor de verbetering van processen in uw organisatie zijn thema's die hierin aan bod zullen komen. Wilt u in de tussentijd meer weten over het specifieke gebruik van CAPP Learning door uw organisatie over de afgelopen periode? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Meer weten?

Meer weten over de toename in engagement in CAPP LMS? Lees dan onze vorige nieuwsbrief terug.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.