Wat is een LXP?

Wat is dat eigenlijk een LXP oftewel Learning Experience Platform? En wat zijn de verschillen tussen een LXP en een LMS oftewel Leer Management Systeem? Op deze pagina vindt u antwoord op deze en meer vragen. Welk e-learning platform u kiest, hangt in grote mate af van de manier waarop u leren vorm wilt geven in uw organisatie. Klik hieronder op een van de thema's om direct naar het onderwerp te gaan waarover u meer wil weten.

1. Wat is een LXP?

Een LXP is een Learning Experience Platform, dat gebruikers gepersonaliseerde leeractiviteiten en een individuele leerervaring biedt. Soms wordt ook de afkorting LEP gebruikt. In een LXP staat de ervaring van de gebruiker centraal. De lerende wordt in een LXP, op basis van verzamelde metadata, als het ware de architect van zijn eigen ontwikkeling en bepaalt in grote mate wat hij leert, wanneer en op welke manier.

Door middel van sociale interactie en curatie krijgt de gebruiker verplichte en aanbevolen content aangeboden, waar hij zelf een keuze in kan maken. Die aanbevelingen kunnen gegenereerd worden uit gebruikersdata, leergedrag en ervaringen van andere gebruikers. Gebruikers kunnen ook content met elkaar delen, vragen stellen en beantwoorden en zelf leercontent maken. Dit sociale aspect van leren in een LXP draagt bij aan engagement en kennisuitwisseling binnen de organisatie.

2. LXP vs. LMS

Er bestaat een zekere begripsverwarring als het gaat om een LXP en een LMS. Daarom leggen we uit wat de verschillen zijn tussen een LMS en een LXP.

Een LMS

Een LMS, oftewel een Learning Management Systeem, is een systeem dat leren binnen een organisatie organiseert en toetst. In het LMS wordt leerstof gestructureerd aangeboden aan medewerkers, afhankelijk van hun functie. De leeropdracht met de daarbij behorende eisen wordt door de organisatie aan de medewerkers opgelegd. Een belangrijk onderdeel daarvan is de verplichte compliance aan de beroepseisen waarover de organisatie moet rapporteren aan accrediterende beroepsverenigingen.

Een ander (en steeds belangrijker) aspect is werkplekleren en performance support. Dit houdt in dat professionals tijdens hun werkzaamheden ondersteund worden door het LMS. De crux is om kennis dichter bij de werkvloer te brengen. We leren namelijk het meest en het snelst op de werkvloer. Dit kan alleen als medewerkers toegang hebben tot de juiste informatie, als de situatie erom vraagt.

Een LXP

Het is als organisatie niet genoeg om alleen te kijken naar de kennis die nodig is op de werkvloer of de kennis die verplicht is bij de uitvoer van een beroep. Naast het traditionele ‘gecatalogiseerde leren’, worden er ook leerinterventies aangeboden gericht op de persoonlijke ontwikkeling conform de gewenste soort leeractiviteiten voor een optimale persoonlijke leerervaring. De focus van een LXP ligt meer op de behoeftes van de medewerker om aan de gestelde eisen van de organisatie te voldoen en zijn eigen ontwikkeling zelf vorm en inhoud te kunnen geven, versus een door de organisatie opgelegde vaste methode.

Een LXP biedt gebruikers geavanceerde mogelijkheden voor het aanbieden van leeractiviteiten/ leerinterventies die passend zijn voor het realiseren van de persoonlijke doelen met content die aansluit bij de favoriete leerstijl van de gebruiker. Voor elke leerbehoefte en op elk leermoment is er content te vinden, van podcasts en vlogs en van microlearnings die werkplekleren ondersteunen tot complete (online) leerpaden. Door de integratie met andere platforms, zoals YouTube en social mediakanalen, zijn de mogelijkheden eindeloos.

Als we een LMS vergelijken met een LXP doen ze niet voor elkaar onder. Eigenlijk groeien het LMS en LXP steeds meer naar elkaar toe, waarbij het beste uit twee werelden samenkomt in één ecosysteem. Een systeem waar zowel de organisatie als de medewerkers de ruimte hebben om leeractiviteiten te kiezen. Waar naast vaste leerpaden ook microlearnings en performance support beschikbaar zijn. En waar compliance en curatie naast elkaar bestaan.

3. Wat kunnen organisaties met een Learning Experience Platform?

1. Curatie

Curatie is het gestructureerd verzamelen, filteren, beoordelen, organiseren en delen van informatie (content) voor een bepaald doel, behoefte of doelgroep. AI identificeert de favoriete leeractiviteiten en welke bronnen de cursist gebruikt. Gebaseerd op deze verzamelde data krijgt de cursist relevante suggesties aangeboden. Maar gebruikers hebben zelf ook een belangrijke rol als contentcurator. Ze kunnen bijvoorbeeld interesses aangeven, op basis waarvan het LXP relevante suggesties doet. Ook kunnen gebruikers zelf content beoordelen. Gebruikers houden op die manier zelf de regie over hun leerproces, door interessante bronnen en leermiddelen te ontdekken en te delen met anderen.

2. Performance support

‘Learning on demand’ wordt steeds belangrijker. Dat betekent dat professionals willen leren waar en wanneer het hen uitkomt wanneer zij dat nodig hebben. Bijvoorbeeld op de werkvloer, door middel van taakondersteuning. Deze ‘performance support’ wordt vaak in korte (micro)learnings aangeboden. Dit kunnen artikelen, vlogs of video’s zijn. Een professional kan bijvoorbeeld een tutorial voor een bepaald apparaat bekijken, of een lijst met tips ter voorbereiding op een gesprek met een cliënt. Afhankelijk van de kennisbehoefte op dat moment, maakt de gebruiker zelf een keuze. Omdat een LXP een lerend systeem is, sluit de informatie steeds beter aan bij de kennisvraag en -behoefte.

3. Social learning

Het sociale aspect van leren wordt in een Learning Experience Platform ten volste benut. De kennis in een LXP kan bijvoorbeeld eenvoudig worden gedeeld met collega’s. Hiermee stimuleert een LXP dat medewerkers op de werkvloer van en met elkaar leren. Doordat de content gericht is op interactie, wordt kennisuitwisseling in de community gefaciliteerd. Medewerkers kunnen elkaar via een discussieforum eenvoudig hulpvragen stellen. Gebruikers en teams kunnen ook samen content maken en delen. Deze sociale aspecten vergroten het engagement en betrokkenheid van medewerkers bij hun werkzaamheden en de organisatie. Het LXP speelt op die manier een verbindende rol binnen de organisatie en wordt de centrale plek waar professionals kennis opdoen en van elkaar leren.

4. Gamification

Gamificatie is het gebruiken van spelelementen in een niet-spel context, zoals bijvoorbeeld tijdens het leren. Door interactie (tussen het systeem en gebruikers onderling) worden gebruikers gestimuleerd sneller, beter en verder te leren en steeds terug te keren. Denk bijvoorbeeld aan scores, leaderboards, beloningen, levels en likes. Allemaal krachtige triggers die gebruikers motiveren en stimuleren tijdens het leerproces. In een LXP is interactie een belangrijk onderdeel van het leerproces.

4. Welke organisaties zijn gebaat bij een Learning Experience Platform?

Afhankelijk van organisatiedoelstellingen en de eisen die in de markt of branche gesteld worden, kun je leren in een organisatie op diverse mogelijkheden vormgeven.

Organisaties waar compliance een grote rol speelt, zijn gebaat bij leeromgevingen met LMS functionaliteiten. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsinstellingen, zorg en overheid en high risk organisaties. Het is voor deze organisaties essentieel dat medewerkers aantoonbaar voldoen aan de interne en externe eisen, omdat primaire processen anders stagneren. Een LMS ondersteunt hierin door bijvoorbeeld een kwaliteitspaspoort te bieden waar medewerkers en leidinggevenden inzicht hebben in (voortgang van) alle verplichte certificeringen.

Organisaties die veel te maken hebben met veranderende omstandigheden, waar regelmatig andere eisen aan medewerkers gesteld worden, waar aan medewerkers gevraagd wordt zich te blijven ontwikkelen, samenwerken en kennis te delen, zijn gebaat bij een leeromgeving met LXP functionaliteiten. Op basis van persoonlijke interesses, leergedrag, thema`s of functies, biedt het LXP relevante leercontent aan. In het LXP stellen gebruikers zelf hun leerpad samen en kiezen hoe, waar en wanneer zij willen leren. Ook wordt leren met en van elkaar gefaciliteerd, waarbij gebruikers niet aan kaders gebonden zijn.

Een hybride leeromgeving is ook een optie, waarbij vaste leerpaden, beheer en compliance gecombineerd worden met een vrije invulling en een persoonlijk leeraanbod in één ecosysteem.

5. Integratie met bestaande systemen

Het open karakter van een LXP, vraagt om verregaande integratie met andere systemen. Denk hierbij aan platforms zoals YouTube, social media kanalen, communicatietools en interne en externe kennisbronnen, zoals kennisbanken en kennismanagementsystemen. Externe MOOC’s zoals Coursera, edX en LinkedIn Learning zijn kwalitatief hoogwaardige kennisbronnen waar je gebruik van kunt maken.

Een bredere verscheidenheid aan bronnen en media geeft gebruikers keuzevrijheid en stimuleert het zelf ontdekken van alle mogelijkheden die er zijn. Door het leeraanbod van externe providers en door gebruikers gegenereerde content te integreren ben je bovendien niet meer afhankelijk van de eigen capaciteit om leerinhoud te genereren.

Daarnaast hebben medewerkers en organisaties inzicht in de voortgang, resultaten en de nog te starten leeractiviteiten. Een LXP biedt gelukkig uitgebreide analytische mogelijkheden om leer- en gebruikersgedrag in kaart te brengen en steeds verder te ontwikkelen. Voorbeeld hiervan zijn op AI gebaseerde functionaliteiten, zoals chatbots en AI-gegenereerde aanbevelingen voor gebruikers. Door deze verzamelde metadata kan een LXP proactief lacunes en leerbehoeften opsporen en leerstrategieën inzetten waardoor het leeraanbod steeds beter aansluit bij de gebruiker.

6. Welk learning experience platform past bij mijn organisatie?

Om te bepalen aan welke eisen een leerplatform of E-Learning platform moet voldoen, is het belangrijk om de leerdoelen en eisen van jouw organisatie in kaart te brengen. Belangrijke vragen zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe belangrijk is het dat uw professionals keuzemogelijkheden hebben bij het behalen van hun accreditaties en leeractiviteiten?
  • Speelt compliance een rol en heeft u te maken met (externe) accrediterende organisaties?
  • Ligt de nadruk in uw organisatie op continue veranderingen, ontwikkeling van medewerkers en samenwerking of op meer op vaststaande leerpaden en vak-/ taakbevoegdheid?

Met onze gratis test komt u erachter waar het zwaartepunt ligt voor uw organisatie.

7. Hoe werkt de implementatie van een LXP?

Als uw organisatie al over een LMS of E-Learning platform beschikt, is het goed om te weten dat de overstap naar een LXP zeker tot de mogelijkheden behoort. Het is niet nodig om weer vanaf nul te beginnen. De opgebouwde data en leerinhoud zijn immers zeer waardevol. Het verdient dan ook aanbeveling op het migratieproces iteratief vorm te geven en voort te borduren op de bestaande inhoud. Tijdens de LXP implementatie wordt de historische data en beschikbare content zonder data verlies naar het nieuwe LXP gemigreerd.

Gelukkig is het namelijk niet een kwestie van kiezen tussen een LMS of een LXP. Juist in de combinatie ligt de kracht. Door de beheer- en compliance mogelijkheden van een LMS te combineren met de innovatieve en flexibele op gebruikers gerichte mogelijkheden van een LXP. Dit zorgt uiteindelijk voor de beste en meest effectieve leerervaring voor gebruikers en optimale prestaties voor organisaties.

Meer lezen:

Lees meer over onze LXP overstapservice