Gaan EPA's de acute zorgproblematiek van Diederik Gommers oplossen?

Michel | | Leestijd: ± 2 min.

Nu de daling van het aantal coronapatiënten op de intensive cares gestaag doorzet, is het tijd om vooruit te kijken: hoe bereidt de zorg zich voor op een mogelijke tweede golf besmettingen? Dit vraagt niet alleen om samenwerking, maar ook om nieuwe manieren van opleiden. EPA’s kunnen de acute problematiek waar Diederik Gommers en zijn collega’s voor staan mogelijk helpen oplossen.

Wekenlang was het de vraag of Nederland genoeg Intensive Care (IC)-bedden zou hebben om coronapatiënten te kunnen behandelen. Ziekenhuizen hebben in hoog tempo de standaardcapaciteit opgeschaald door ingebruikname van operatiekamers en gesloten afdelingen, en de aanschaf van beademingsapparatuur. Maar uiteindelijk was de beschikbare capaciteit vooral een kwestie van beschikbare IC-verpleegkundigen.

Bijscholing voor IC-werkzaamheden

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) pleitte onlangs voor een structurele opschaling van het aantal IC-bedden in Nederlandse ziekenhuizen. Bij het tv-programma Op1 vertelde hij dat gewone verpleegkundigen – nu het wat rustiger wordt — bijgeschoold moeten worden voor die specifieke vaardigheden die voor de IC vereist zijn. Daarmee zijn zij sneller inzetbaar als er een nieuwe opschaling nodig is.

CZO Flex Level

Volgens Gommers zouden de verpleegkundigen door het volgen van een aantal modules kunnen beschikken over dezelfde vaardigheden als reguliere IC-verpleegkundigen. Deze nieuwe manier van opleiden op basis van een flexibel en modulair opleidingsaanbod is al in 2018 ingezet onder de noemer CZO Flex Level, een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Makkelijker en sneller opleiden

Het programma moderniseert het opleidingsaanbod voor verpleegkundigen en medisch ondersteuners, zoals anesthesiemedewerkers. Door een modularisering van het huidige opleidingsaanbod wordt beter aangesloten bij de dagelijkse praktijk en de veranderingen in de zorgsector. Studenten kunnen makkelijker en sneller worden opgeleid en ook gemakkelijker de overstap maken van de ene naar de andere specialisatie.

Competentie versus EPA

Deze opleidingen nieuwe vorm zijn gebaseerd op zogeheten Entrustable Professional Activities (EPA’s): professionele activiteiten die je iemand toevertrouwt als hij/zij bekwaam is om deze uit te voeren. Anders dan competenties van de verpleegkundige gaan EPA’s over het werk en de taak die moet worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het verplegen van een patiënt aan de beademingsmachine.

Belang van samenwerken

Het project voor CZO Flex Level is destijds ingezet om een bijdrage te leveren aan het tekort aan medisch personeel. De coronacrisis onderstreept niet alleen het belang van deze nieuwe manier van opleiden van zorgprofessionals maar ook de noodzaak tot samenwerking tussen zorgorganisaties bij het opleiden van personeel. Een mooi voorbeeld hiervan is Zorg voor het Noorden, waarin negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten de krachten bundelen om zorgprofessionals te werven en op te leiden.

Ondersteuning vanuit Defacto

Een van deze ambulancediensten is onze klant Ambulancezorg Groningen, dat het leren op basis van EPA’s al toepast. Hierbij wordt zij ondersteund door CAPP LMS. Daarnaast werken wij met onze UMC-klanten om het nieuwe opleidingsmodel zo goed mogelijk te ondersteunen in onze software. Wilt u meer weten over hoe wij organisaties kunnen ondersteunen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten over de informatie in dit blog?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.