Drie pijlers van effectieve langdurige leertrajecten

Fleur Oostra | | Leestijd: ± 5 min.

Langdurige leertrajecten

Veel klanten van ons zijn bezig met langdurige leertrajecten. Met hen hebben we onderzocht naar wat een langdurig leertraject typeert, waar je rekening mee moet houden en hoe de software hierin ondersteunend kan zijn.

Wat is een langdurig leertraject?

Onder een langdurig leertraject verstaan wij leertrajecten die langer dan een maand duren en waarbij de student ondersteund wordt door een begeleider. Dit kan zijn dat de student begeleiding krijgt vanuit een team van medestudenten of door een supervisor. Voorbeelden van een langdurig leertraject zijn onboardingstrajecten, traineeships en leiderschapstrajecten.

Bij het definiëren van een langdurig leertraject houden we rekening met drie pijlers, namelijk Leren, Communiceren en Documenteren.

Bij het implementeren van een langdurig leertraject, start begin je met het definiëren van een doel. Dit doel is de leidraad voor de verdere implementatie. Aan de hand van de drie pijlers kun je het leertraject vormgeven.

De pijler Leren

Onder de pijler Leren valt alles waar de student iets van leert. Denk hierbij aan het aanbieden van theorie, het aanbieden van e-learningmodules, hoorcolleges, praktijkoefeningen, handelingen, enzovoort.

Dat de student iets gaat leren, is al duidelijk. Maar hoe wordt de leerstof aangeboden? De volgende vragen helpen je om daar meer inzicht in te geven:

Wat is de verhouding tussen werken en leren? In hoeverre wordt er tijdens het werk geleerd, zodat het geleerde direct in de praktijk toegepast kan worden?

Gaat het om online of offline leren? Hoe bied je de leerstof aan? Zijn er bijeenkomsten waar de student wordt verwacht of worden e-learningmodules of andere digitale middelen ingezet om de student te laten leren?

De pijler Communiceren

Onder de pijler Communiceren valt alles omtrent communicatie. Dit hoeft niet alleen tussen de student en de begeleider te zijn, maar kan ook tussen studenten onderling. De volgende vragen helpen jou om inzicht te krijgen in hoe communicatie een onderdeel van jouw leertraject gaat zijn:

  • Is het een solo- of begeleid traject? Leert de student zelfstandig of met begeleiding? Een begeleider kan een docent, een coach, een collega, een leidinggevende of een begeleider tijdens het volledige traject zijn, zoals een praktijkbegeleider.
  • Is het programma synchroon of asynchroon? Leert de student tegelijk samen met anderen of kan de student het programma volledig individueel doorlopen?

De pijler Documenteren

Onder de pijler Documenteren valt alles wat de student moet vastleggen om het leertraject te doorlopen en te behalen. Denk hierbij aan rapportages, maar ook aan het afvinken van taken.

  • Bouwt de student een portfolio op?

Aan de hand van deze vragen kun je bepalen op welke manier je het langdurige leertraject wilt inrichten. Binnen CAPP LMS zijn hiervoor verschillende manieren beschikbaar. Zo kun je het leertraject vormgeven in een cursus of in EPA's. Maar er is ook de mogelijkheid voor Programs. Programs is onderdeel van Agile Air, waar je aan de hand van verschillende secties een leerprogramma kunt samenstellen.

Sessie Langdurige leertrajecten

Naar aanleiding van dit onderwerp hebben we samen met onze klanten een sessie langdurige leertrajecten gehouden. Voorafgaand aan de sessie konden deelnemers een casus van een langdurig leertraject insturen. Aan de hand van deze informatie konden de deelnemers vervolgens zien hoe het leertraject binnen Programs eruit zou komen te zien. Twee voorbeelden bespraken we tijdens de sessie.

Ministeries - Van klassikaal naar blended

Vanuit een huidig leertraject kan de behoefte bestaan om dit opnieuw vorm te geven, bijvoorbeeld om meer online elementen toe te voegen. Bij Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ze ook te maken met het opnieuw vormgeven van een huidig leertraject. Waar het eerder vooral klassikaal was, wil het Ministerie nu veel meer blended leren aanbieden. Met de huidige informatie hebben we gekeken hoe we het programma invulling konden geven.

Van ganzenbord naar online communicatie

Een van de opvallende onderdelen binnen de huidige vorm van het leertraject is interactie tussen de deelnemers aan de hand van een ganzenbord. Deze spelvorm maakt het makkelijk om in teamverband de discussie over bepaalde stellingen aan te gaan. Dit element wilden ze vervangen door iets structureels zodat de kennis ook na het samenzijn te raadplegen is.

Binnen Agile Air is dit stuk in de community van het programma ondergebracht, waar de deelnemers per stelling met elkaar kunnen discussiëren. Zo ontstaat er een forum waar de deelnemers met elkaar in gesprek kunnen gaan.

ResultLaboratorium - Onboarding op een specifieke afdeling

Bij ResultLaboratorium zochten ze hoe de onboarding van een medewerker op een specifieke afdeling kon worden vormgeven. De inhoud was nog niet bekend, maar de structuur wel. Samen met de antwoorden op de vragen hierboven zorgde de structuur al voor een mooi programma binnen Agile Air. ResultLaboratorium heeft het programma zelf ingevuld en aangevuld, waardoor een nieuwe medewerker voor deze specifieke afdeling on board kan worden.

De nadruk van het onboardingsprogramma is dat er inzicht wordt gegeven in wat er van de medewerker wordt verwacht. Dit is opgedeeld in periodes, zoals de periode vooraf aan de start van de carrière bij ResultLaboratorium, de eerste werkdag, de eerste werkweek en de eerste werkmaand. Zo is inzichtelijk gemaakt welke documenten vereist zijn na het arbeidsvoorwaardengesprek, kan de medewerker aan het einde van de eerste werkdag binnen het programma even laten weten hoe de dag is verlopen en staat er een opdracht klaar voor de eerste werkweek die de medewerker in het programma kan afvinken en uploaden.

Voor het ResultLaboratorium is documentatie een belangrijke pijler. Naast de informatie over ResultLaboratorium en de specifieke informatie die past bij de functie en de afdeling, is het voor de medewerker inzichtelijk gemaakt welke documenten geüpload dienen te worden, kan er vastgelegd worden welke taken er zijn afgevinkt, en kan de medewerker bijhouden hoe de inwerking verloopt.

Zelf een leertraject vormgeven?

Heb jij ook een leertraject dat je wilt vormgeven in Programs en wil je dat samen met ons oppakken? Laat het ons weten via [email protected]. We kijken graag met je mee! Of download het productsheet om zelf aan de slag te gaan met Programs.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.