‘Een leven lang leren, op basis van EPA-bekwaamheden, dat is de toekomst’

Bert Bukman | | Leestijd: ± 3 min.

Modulair, flexibel en stapelbaar zorgonderwijs met behulp van EPA’s vermindert de personeelstekorten in de zorg. De totaaloplossing CAPP EPA Portfolio, die volledig uitgaat van deze nieuwe manier van opleiden, levert hier een belangrijke bijdrage aan.

De afgelopen periode maakte opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om snel verpleegkundigen en professionals in medisch-ondersteunende beroepen in te kunnen zetten in de acute zorg. Iedereen herinnert zich nog de dreigende tekorten op de ic-afdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen tijdens verschillende perioden van de coronacrisis.

Maar niet alleen daar was het nodig om snel en flexibel zorgprofessionals in te zetten, vertelt Triny van der Ploeg (UMCG). Zij is hoofd Zorgopleidingen van het Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleidingen, ‘De zorg verandert in een hoog tempo en wordt steeds complexer,’ aldus Triny. ‘Zorgprofessionals moeten overal steeds sneller schakelen, wendbaar zijn en op verschillende plekken kunnen worden ingezet.’

Dit vraagt iets van de opleidingen, vult Michel van Zandvoort aan. Hij is directeur van de Maastricht UMC+ Academie. ‘Het systeem van eenmaal een vervolgopleiding volgen en dat is het dan, is uit de tijd. Zorgprofessionals hoeven niet altijd meer een volledige opleiding te volgen. Je kunt bekwaam worden op bepaalde deelgebieden, wat betekent dat je sneller kunt schakelen. Maar dan moet je er natuurlijk wel op kunnen vertrouwen dat die bekwaamheden ook echt worden beheerst. En het opleidingssysteem moet transparant zijn, zodat je zeker weet wie wat kan.’

Dat betekent sneller opleiden binnen de context van het beroep met behulp van EPA’s (Entrusted Professional Activities). Vernieuwd opleiden is het trefwoord, op basis van het programma CZO Flex Level. In dit programma zijn in opdracht van koepelorganisaties NFU en NVZ diverse EPA’s ontwikkeld, onder meer voor de acute zorg. Deze opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend en flexibel stelsel.

Workshop: Hoe implementeer ik EPA's in mijn organistie?

Softwareleverancier Defacto, maker van leer- en ontwikkeltools, ontwikkelde, in nauwe samenwerking met onder anderen Triny van der Ploeg en Michel van Zandvoort de totaaloplossing CAPP EPA Portfolio, die volledig uitgaat van deze nieuwe manier van opleiden. Het CAPP EPA Portfolio van Defacto combineert een digitale leeromgeving met een gebruiksvriendelijk digitaal portfolio voor de student en zijn of haar supervisor. Defacto levert het EPA Portfolio inclusief de complete set van beschikbare EPA’s en zorgt voor de mogelijkheid tot uitwisseling met andere systemen.

‘Wij werkten graag mee aan de ontwikkeling van CAPP EPA Portfolio,’ aldus Triny van der Ploeg. ‘We zetten binnen dat systeem grote stappen van algemene opleidingen naar maatwerk. Niet meer denken in kolommen, maar in termen van continu opleiden. Een leven lang leren, op basis van EPA-bekwaamheden, dat is de toekomst.’

‘We willen naar maatwerk en dat kan met CAPP EPA Portfolio,’ vult Michel van Zandvoort aan. ‘Loskomen van het one size fits all, en alleen opleiden wat je nodig hebt, dat is de grote uitdaging, en die uitdaging gaan we gezamenlijk aan. Defacto loopt daarin voorop, en we zijn blij dat een ontwikkelaar hierin wil investeren. De opleidingen worden er beter van en de zorg dus ook.’ Inmiddels zijn er honderden zorgprofessionals in opleiding die nu met dit systeem werken.

De totaaloplossing CAPP EPA Portfolio van Defacto combineert de veelzijdigheid van de digitale leeromgeving CAPP LMS met een gebruiksvriendelijk digitaal portfolio dat de student en diens begeleider centraal stelt. EPA Portfolio ondersteunt de volledige workflow van theoretisch en praktijkleren, toetsing, (voortgangs)rapportage, het toevertrouwen van zelfstandigheidsniveaus tot en met de certificering van de student aan toe.

‘Het systeem is dus niet alleen interessant voor de zorginstelling als geheel maar ook voor de individuele student en begeleider,’ zegt business development manager Joost Bakhuizen. ‘De student ziet precies hoe zijn of haar opleiding eruitziet, uit welke EPA’s deze bestaat met de daar bijhorende leeronderdelen. Je hebt zo zicht op de voortgang van je opleiding, en ziet bij de start van de opleiding al welke onderdelen je eerder al hebt afgerond binnen de leeromgeving. Als student sta je centraal en kun je communiceren met je begeleiders, leren vanuit je portfolio en zo soepel door je opleiding lopen. En dat blijkt aan te slaan, merken we uit de positieve reacties de we terugkrijgen.’

Verzoek om meer informatie over EPA's.

Vul het formulier in en we nemen contact met je op.