Laat de babyboomers in elk geval hun kennis inleveren

Ik ben een babyboomer. Daar maak je je niet geliefd mee bij de jongere generaties. Maximaal geprofiteerd van maximaal gunstige omstandigheden. Ze hebben de huizen, de salarissen, de banen en in veel gevallen ook unieke kennis. En wat geven ze terug?

Werkgevers maken zich zorgen over het massaal uittreden van babyboomers. Dat is geen nieuws, maar wat doe je er mee? Die huizen en hun vermogen zullen ze niet inleveren, maar hun banen uiteindelijk wel. En als het aan ons ligt leveren ze hun KENNIS in.

De vraag is natuurlijk hoe je dat voor elkaar krijgt. In de meeste organisaties heerst nog geen cultuur van kennis vastleggen en delen. Daar komt nu wel verandering in omdat het steeds duidelijker wordt dat de meeste kennis verworven wordt op de werkvloer bij collega’s en inderdaad in veel gevallen bij seniore collega’s (behalve natuurlijk als het om ICT gaat ☺). Vaak wordt de term informeel leren hiervoor gebruikt, maar wij hebben het liever over het delen van kennis. Kostbare kennis van de werkvloer, kennis in teams, kennis bij het management.

Dank zij die vermaledijde moderne techniek is het tegenwoordig vrij simpel om het maken en delen van kennis in organisaties eenvoudig en goedkoop te faciliteren.

Wij ondersteunen dat met CAPP Agile Learning, waarmee zelfs babyboomers hun kennis kunnen vastleggen en in de organisatie kunnen delen, maar er zijn zeker ook andere producten die dit kunnen.

De invoering van een dergelijk systeem maakt een einde aan papieren en gedateerde handboeken, aan niet bijgewerkte SharePoint documenten en aan eindeloos gebel naar collega’s om te vragen hoe iets moet/werkt.

Hans Veeger,
Babydoomer

Meer artikelen

  1. Uprise 2017 Dublin

    Uprise 2017 Dublin

    Met een pint kraanwater in mijn hand luisterde ik naar een gesprek over bitcoin. Een complex onderwerp, zelfs voor de mensen die zich daar dagelijks mee bezig houden. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op Uprise 2017 in Dublin was dit het moment... Lees verder

  2. Consultant Bastiaan Barelds: We kijken naar wat er speelt bij de klant
  3. 5 keer Masie over Masie, Learning 2017 is begonnen!
  4. De huidige stand van zaken en de sociaal-cognitieve leertheorie
  5. Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?