Stadjer zoekt UMC, UMC zoekt LMS

Tim | | Leestijd: ± 2 min.

In de stad Groningen ben ik geboren en getogen. Stadjer noemen we dat hier. Zowel ik als vrijwel al mijn collega’s hebben een directe, dan wel indirecte historie met wat ooit het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) heette en nu alweer sinds 2005 bekend staat als het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Vanuit deze persoonlijke verbondenheid zijn we dan ook erg trots en blij dat we vorige maand de Europese aanbesteding van het UMCG voor een nieuw Leer Management Systeem (LMS) hebben gewonnen en met het gezamenlijke projectteam deze maand de kick-off van het project gaan houden.

De aanleiding voor het UMCG voor het uitschrijven van een Europese aanbesteding was de volgende: kwaliteit, veiligheid en excelleren in alle kerntaken. Dit is vanwege de aard van de kerntaken voor een zeer groot deel afhankelijk van de kwaliteiten en de ontwikkelingsgraad van het personeel. Kortom de bevoegd- en bekwaamheden.

Alle personeelsleden worden geacht hun kennis en bekwaamheden, vaak wettelijk verplicht, aantoonbaar op peil te houden. Dit is niet alleen iets wat het UMCG zelf voorstaat, maar ook iets wat externe partijen zoals IGZ, zorgverzekeraars, VWS en OC&W van het UMCG eisen. Tot op heden was er echter nog geen LMS organisatiebreed geïmplementeerd in het UMCG. Aan dit feit zou de Europese aanbesteding verandering moeten brengen.

Het al dan niet meedoen aan een Europese aanbesteding is voor Defacto altijd een zwaarwegende overweging. Als softwareontwikkelaar en dienstverlener moet je er namelijk met de juiste mensen intern veel tijd en energie in stoppen. Het is een intensief proces waarin zelfs een vormfout, zoals het vergeten van een handtekening onder een document, je de kop kan kosten. Spannend? Jazeker! Gelukkig hebben we de laatste 5 jaar veel ervaring met aanbestedingen kunnen opdoen en een goed trackrecord van >70% gewonnen aanbestedingen neergezet.

Voor Defacto was dus de beslissing om mee te doen met deze aanbesteding snel gemaakt. Naast de persoonlijke verbondenheid, hebben we al 4 UMC’s als klant: Leiden, Maastricht, Nijmegen en Hannover. We kennen de complexiteit en de specifieke centrale en decentrale processen binnen een UMC. Het UMCG werkte al met CAPP Agile op de afdeling nucleaire geneeskunde en was daar tevreden over. Defacto’s Kwaliteitspaspoort™, waar we de eerste mee waren in Nederland in 2012, is na 6 jaar doorontwikkeling als geen ander geschikt voor grote, complexe organisaties als UMC’s. Daarnaast, het was niet de belangrijkste reden, leek het ons ook wel eens leuk om amper reistijd te hebben en op de fiets naar een klant te gaan.

Het UMCG heeft onze beantwoording zeer hoog beoordeeld en gaven aan dat onze expertise erboven uit stak. Iets om trots op te zijn. We zien uit naar de samenwerking en het partnership met het UMCG, dat zal als Stadjers en nuchtere Noorderlingen onder elkaar vast helemaal goed komen.

UMCG tekent contract

UMCG heeft contract getekend

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.