Zelfsturende teams ondersteunen met het CAPP Kwaliteitspaspoort

Gerwin | | Leestijd: ± 2 min.

Mijn collega Marian schreef recent over zelfsturende teams in de zorg en hoe het CAPP Kwaliteitspaspoort daarbij kan ondersteunen.

De grote uitdaging daarvan is om een oplossing te vinden die:

  • werkt voor alle lagen in een organisatie;
  • de verantwoordelijkheid bij de teams zelf neerlegt;
  • inzicht geeft voor de leidinggevende.

Hoe zorg je dat je de samenstelling van teams bijhoudt en dat de juiste mensen inzicht hebben in sturingsinformatie van het gehele team? Vragen waar wij als softwareleverancier een goed, maar eenvoudig te hanteren, antwoord op willen geven.

Hoe worden medewerkers in CAPP LMS geregistreerd?

Een Leer Management Systeem als CAPP wordt in de regel gevoed door het HR systeem dat draait binnen een instelling of organisatie. Met andere woorden: medewerkers en afdelingen worden 'ingelezen' zodat de juiste medewerkers automatisch aan de juiste leidinggevenden gekoppeld zijn.

Maar hoe gaat dat met teams die niet vastliggen in een HR systeem of teamleiders die niet als zodanig zijn aangemerkt? En wisselende samenstellingen van teams, hoe ga je dat vormgeven? Grote uitdagingen voor ons als softwareleverancier.

CAPP Kwaliteitspaspoort 2016

Verantwoordelijkheid bij teams zelf leggen

Bij Defacto proberen we uit het oogpunt van de gebruiker onze software te ontwikkelen. We vragen onszelf af:

Wie weet binnen zelfsturende teams het beste met wie ze samenwerken? Wanneer er teamwisselingen zijn en of er een andere teamleider is?

Een lijnmanager kan niet van alle 100 medewerkers bijhouden wie in welk team zit en welke wisselingen daar plaatsvinden. Een afdeling P&O heeft hier ook niet altijd zicht op. Het bijhouden hiervan in een systeem is daardoor een lastig proces. In de praktijk is het uiteindelijk de medewerker zelf die het beste weet wie er in zijn team werkzaam is, wie teamleider is en wanneer er wijzigingen plaatsvinden. Waarom de verantwoordelijkheid daarvoor dan ook niet bij de teams zelf neerleggen?

Hoe het Kwaliteitspaspoort teams ondersteunt

CAPP Kwaliteitspaspoort voorziet teamleden om zelf te bepalen wie inzicht heeft in zijn of haar bekwaamheden. En we gaan daarin nog een stap verder: wie zijn of haar teamleider is en daardoor ook aanpassingen kan doen in de status van bevoegd- en bekwaamheden.

Denk bijvoorbeeld aan bekwaamheden die 6 personen in een team onder de knie moeten hebben en daardoor voor de overige teamleden niet van toepassing zijn. Hier heeft het team zelf controle over.

Door inzicht in het eigen team kan bekeken worden waar eventuele hiaten zitten in benodigde kennis en vaardigheden en kan iedereen elkaar aanspreken op zijn of haar verantwoordelijkheden.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.