Zorg dat leren voor je werkt!

Een intrigerende slogan die de MUMC+ Academie gebruikt als leidraad voor haar leer- en ontwikkelbeleid. Tijdens een klantbijeenkomst begin dit jaar heeft Michel van Zandvoort, directeur van de Academie zijn visie en de gekozen aanpak toegelicht. In onderstaande fragmenten vatten we zijn inspirerende verhaal samen.

De aanleiding en de visie van de MUMC+ Academie.

Twee belangrijke onderdelen van deze visie op leren is het leren reflecteren van de professional en het creëren van een contextrijke en inspirerende werk/leeromgeving.

In dit fragment licht Michel van Zandvoort toe hoe het werkplekleren en het leren reflecteren binnen MUMC vorm krijgt. Ze noemen het klinisch redeneren, een term in de taal van de werkvloer.

Een passende leeromgeving is ook een zeer belangrijke voorwaarde om de visie te vertalen naar de praktijk. Deze leeromgeving ondersteunt dan het verwerven van competenties, het aantoonbaar bekwaam zijn en de leerondersteuning op de werkplek. En zo’n leeromgeving is in de visie van MUMC meer dan een LMS alleen. In dit fragment worden de keuzes die het MUMC heeft gemaakt toegelicht.

Vragen hierover of meer informatie? Neem contact op met Joep (consultant) of Marian (accountmanager) of bel met 050 3144832.

Meer artikelen

  1. Uprise 2017 Dublin

    Uprise 2017 Dublin

    Met een pint kraanwater in mijn hand luisterde ik naar een gesprek over bitcoin. Een complex onderwerp, zelfs voor de mensen die zich daar dagelijks mee bezig houden. Tijdens de afsluitende netwerkborrel op Uprise 2017 in Dublin was dit het moment... Lees verder

  2. Consultant Bastiaan Barelds: We kijken naar wat er speelt bij de klant
  3. 5 keer Masie over Masie, Learning 2017 is begonnen!
  4. De huidige stand van zaken en de sociaal-cognitieve leertheorie
  5. Wordt teamwork opnieuw gedefinieerd?