Automatiseer het vinken

Kwaliteitsmonitor

Altijd en overal de mogelijkheid hebben om de kwaliteit en bevoegdheid binnen de organisatie te monitoren? En deze gegevens kunnen aanleveren aan accrediterende instanties? De Kwaliteitsmonitor maakt het mogelijk.

Inzichtelijkheid

Hoe zit het met de kwaliteit, de borging ervan en de vakbevoegdheid van je organisatie? Deze vraag lost het Kwaliteitspaspoort voor veel organisaties al op. Nu komt daar een extra informatielaag bovenop met de Kwaliteitsmonitor. Daarmee is het mogelijk al deze informatie organisatiebreed te bekijken. Met de Kwaliteitsmonitor zijn organisaties in staat om te zien hoe de verschillende functies of afdelingen ervoor staan.

Deze gegevens kunnen vervolgens ingezet worden om er achter te komen waar de lacunes in je organisatie zitten. Met dit inzicht is het gemakkelijk te bepalen waar extra op ingestoken moet worden op het gebied van opleiden en ontwikkelen van medewerkers.

Gerichter opleiden

Kwaliteitseisen zijn altijd onderhevig aan veranderingen. Daardoor kan het zijn dat medewerkers niet meer voldoen aan de gestelde eisen. Vaak wordt hier op ingespeeld door een scala aan opleidingen aan te bieden om de medewerkers te helpen zichzelf te scholen. Met de Kwaliteitsmonitor is het mogelijk om op basis van deze nieuwe eisen te zien waar de grootste opleidingsbehoefte zit. Vervolgens kan het scholingsaanbod op de juiste manier aangepast worden.

Altijd en overal

Informatie die vaak verborgen blijft op de afdeling wordt met de Kwaliteitsmonitor inzichtelijk gemaakt. Niet door middel van een enorme exercitie waarbij gegevens overal vandaan gehaald worden, maar direct in één helder overzicht - altijd en overal.

CAPP Kwaliteitsmonitor op een tablet

Mobiliteit

Multi-inzetbaarheid speelt een steeds grotere rol op de werkvloer. Daarvoor is het belangrijk inzicht te hebben in welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen. Het Kwaliteitspaspoort gaf hier al inzicht in en met de Kwaliteitsmonitor kun je nu ook op vereisten sorteren. Als organisatie kun je snel zien waar de kennis en vaardigheden zich bevinden in geval van afwezigheid. Zo weet je altijd zeker dat er medewerkers zijn met de juiste kwalificaties om in te vallen.

Zo werkt het

  • Implementeer de Kwaliteitsmonitor​ samen met CAPP LMS. Na de livegang is deze direct te gebruiken.
  • Bepaal welke vereisten er per functie noodzakelijk zijn en leg deze vast in vereistenprofielen.
  • Genereer automatisch een overzicht van de bevoegd- en bekwaamheid van elke medewerker met het Kwaliteitspaspoort.
  • Creë​er een overzicht op afdelingsniveau met de Kwaliteitsmonitor​ op basis van de informatie uit het Kwaliteitspaspoort.

Voordelen

  • De Kwaliteitsmonitor biedt inzicht en transparantie naar externe stakeholders, zoals o.a. inspecties, VWS, NIAZ en overheden.
  • De Kwaliteitsmonitor is een stuurinstrument voor de organisatie. Het maakt de scholingsbehoefte per afdeling inzichtelijk en geeft de mogelijkheid om gericht actie te ondernemen.
  • De Kwaliteitsmonitor biedt een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier om te investeren in human capital.
  • De Kwaliteitsmonitor bespaart kosten door alles in één overzicht te houden. Houd inzicht in de multi-inzetbaarheid van alle medewerkers.

Download de Kwaliteitsmonitor productsheet

Onze klanten

MUMC+
LUMC
Sint Franciscus Gasthuis & Vlietland
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Phoenix Opleidingen
TUI
Sogeti
Meer over onze klanten