Rijnstate, Beweging 3.0 en Noordwest live met CAPP LMS

Michel | | Leestijd: ± 2 min.

De afgelopen periode hebben verschillende organisaties CAPP LMS in gebruik genomen. Hoewel we normaal gesproken ook bij onze klanten op locatie komen om alles goed af te stemmen, hebben deze succesvolle implementaties volledig op afstand (remote) plaatsgevonden. In dit blog een kort overzicht van de klanten die live zijn gegaan.

Rijnstate: voorhoedepositie in de markt uitbouwen met CAPP LMS

Begin september mochten we Rijnstate verwelkomen als nieuwe klant van CAPP LMS. Het STZ-ziekenhuis uit Arnhem heeft bewust gekozen voor Defacto om haar voorhoedepositie op thema’s als topklinische zorg, opleiding en onderzoek verder uit te bouwen. Zo draagt CAPP LMS bij aan verschillende doelstellingen, waaronder regie bij de medewerker; ondersteunen van aantoonbaar bekwaam en nieuwe vormen van leren/toetsen; medewerkers uitnodigen en verleiden zich te ontwikkelen; en faciliteren in leren en ontwikkelen.

Intensief samenwerken

CAPP LMS is bij medewerkers niet alleen zeer goed ontvangen, maar ook het aantal leerinterventies is zichtbaar toegenomen. In de volgende fase zullen Defacto en Rijnstate intensief samenwerken om verschillende lange-termijn-doelstellingen te realiseren, zoals het leveren van een bijdrage aan ‘een leven lang leren’, werkplekleren, interne monitoring en uitbreiding naar nieuwe medewerkersdoelgroepen.

Over Rijnstate
Rijnstate behoort tot de 26 grote opleidende ziekenhuizen in Nederland die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen. Deze ziekenhuizen werken samen in de vereniging Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ). Rijnstate heeft als STZ-ziekenhuis met haar drie vestigingen en circa 5.000 medewerkers een belangrijke regiofunctie en onderscheidt zich in de markt als STZ-ziekenhuis door steeds de voorhoedepositie te kiezen op de thema's topklinische zorg, opleiding en onderzoek. Naast deze thema’s zijn voor een STZ-ziekenhuis als Rijnstate ook compliance en kwaliteit en veiligheid belangrijke onderwerpen.

Beweging 3.0: kwaliteitsverbetering en een betere leerervaring bieden

Half juli heeft Beweging 3.0 de overstap gemaakt naar de nieuwe versie van CAPP LMS. De organisatie heeft de upgrade aangegrepen om een kwaliteitsverbetering te realiseren. Zo is het aantal vereisten waaraan medewerkers moeten voldoen gereduceerd en de standaardaanlevering voor functies in het primaire proces verder geoptimaliseerd. Tevens is meteen gebruikgemaakt van de nieuwe mogelijkheden van CAPP LMS, zoals zelf maken van leerinhoud. Dit alles met als doel om de medewerker een betere leerervaring te bieden.

Over Beweging 3.0
Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland. Daarnaast biedt zij wijk- en gespecialiseerde verpleging bij patiënten thuis, (tijdelijk) verblijf en zorg met en zonder behandeling in hun woonzorgcentra en verpleeghuizen, en revalidatiezorg. Beweging 3.0 telt ongeveer 3.000 medewerkers.

Noordwest Ziekenhuis: herinrichten Kwaliteitspaspoort

De afgelopen maanden is er bij Noordwest Ziekenhuis – een STZ-ziekenhuis uit Alkmaar en omstreken met zo’n 4.400 medewerkers — hard gewerkt aan de upgrade naar CAPP LMS. Vanwege het coronavirus zijn ook hier alle werkzaamheden op afstand uitgevoerd. Er was wekelijks één of meerdere dagen contact met het voltallige projectteam waarin niet alleen uitleg is gegeven of ondersteuning waar nodig, maar waar we ook de belangrijkste stakeholders hebben laten meekijken in de voortgang van het project.

Nieuwe toetsmethodiek ondersteunen

Naast de reguliere upgrade is ook het volledige Kwaliteitspaspoort opnieuw ingericht om de nieuwe toetsmethodiek te ondersteunen. Dit kon mede gerealiseerd worden dankzij de flexibiliteit van het Kwaliteitspaspoort in het nieuwe CAPP LMS.

De upgrade mag dan nu wel afgerond zijn, de inrichting wordt nog aangevuld. Zo worden resterende afdelingen die nog niet met CAPP werkzaam zijn inmiddels benaderd om ook hun Kwaliteitspaspoorten in CAPP LMS in te richten.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.