Is jouw L&D beleid toekomstbestendig?

Defacto | | Leestijd: ± 6 min.

Is jouw L&D beleid toekomstbestendig?

Next Learning is de plek waar iedereen die ‘iets met L&D’ doet, elkaar jaarlijks ontmoet. Enerzijds om te netwerken en inspireren, anderzijds om te reflecteren en vooruit te kijken. Sprekers delen hun visie op de toekomst en het publiek vraagt zich ondertussen af: ‘Hoe sta ik ervoor? Lig ik op koers met mijn organisatie? Hoe doen anderen het? Spoken deze vragen nu ook door jouw hoofd, dan is dat niet vreemd. De L&D wereld is volop in beweging. Door de invloed van technologie, lijkt alles in een stroomversnelling te zijn geraakt. Data voorspellen onze toekomst, robots worden nieuwe collega`s en Learning Experience Platforms (LXP) geven 24/7 opleidingsadvies. Zie je door de bomen het bos niet of wil je toetsen of jij up-to-date bent? Lees dan verder want speciaal voor jou verzamelden wij de highlights van Next Learning en nemen we de belangrijkste trends met je door. 

Live Event L&D Trends

Modulair leren: wat, waar en wanneer studenten willen

One size fits all is al lang achterhaald als we het hebben over lesprogramma's en lesmateriaal. Maatwerk wordt gevraagd én verwacht. Studenten zijn kritischer en willen lesmateriaal dat aansluit bij hun niveau, (achtergrond)kennis, ervaring en functie. Organisaties houden hier in hun L&D strategie meer rekening mee en stellen de unieke ´learning journey´ van elke student centraal. In het zorgonderwijs zijn EPA's hier een mooi voorbeeld van. Naast kwalitatief goed lesmateriaal, verwachten studenten dat zij altijd en overal toegang hebben tot lesstof. Zij bepalen immers zelf waar, wanneer en wat ze leren. Opleidingen zijn modulair en blended opgebouwd waardoor het leerrendement wordt gemaximaliseerd. Lesstof blijft beter hangen omdat studenten zich meer betrokken voelen en gemotiveerd zijn om te leren. 

In steeds meer vakgebieden vindt het leermoment/de leerervaring plaats op de werkvloer (werkplekleren)zodat het geleerde direct in praktijk gebracht wordt. Mobile devices zoals een telefoon, tablet of VR-bril, spelen hierin een belangrijke rol en zorgen ervoor dat de informatie, kennis of beleving altijd en overal beschikbaar is. Tegelijkertijd wordt remote begeleiding geboden door praktijkbegeleiders en docenten als de student dit verlangt. Communicatielijnen zijn korter door deze online ondersteuning 'on demand’.

Vraagstukken voor werkgevers: 

 • Hoe flexibel zijn onze huidige lesprogramma`s? 
 • Hoe stimuleer ik werkplekleren? 
 • Welk LMS past bij onze wensen? 
 • Hoe richt ik ondersteuning 'on demand’ in?

Ga hybride leren – virtual meets reality

Kom jij fysiek naar het klaslokaal of volg je de les liever virtueel vanuit jouw (omgebouwde) thuiskantoor? Ook nu bepalen studenten, want onderwijs wordt steeds vaker hybride aangeboden. Deze nieuwe, gemixte leervorm brengt studenten die fysiek een opleiding volgen en studenten die via de digitale weg deelnemen, op hetzelfde moment samen. Dit geeft de student flexibiliteit. Belangrijk criterium bij hybride onderwijs is dat de inhoud van de lesstof leidend is. Als hybride leren geen toegevoegde waarde heeft voor elke student, kies dan voor een niet-hybride variant.   

Opleiders en theorieaanbieders staan voor de uitdaging om elke student een vergelijkbare leerervaring te geven. Zo zien we steeds vaker dat opleiders, naast het inhoudelijke programma, ook faciliteren in de informele ‘koffiemomenten’ voor de 'virtuele' studenten. De inzet van mobile devices die zorgen voor een goede verbinding en beeld- en geluid zijn hierin een must. 

Vraagstukken voor werkgevers: 

 • Welke leertrajecten lenen zich voor hybride leren? 
 • Hoe ontwerp ik een solide hybride lesprogramma? 
 • Hoe faciliteer ik met tablets en smartphones? 
 • Welke tooling/leerplatforms passen bij hybride werken?

Learning Analytics: van dashboard naar werkvloer

Steeds meer organisaties laten zich adviseren door (big) data bij het opstellen van leerbeleid, het samenstellen van leerpaden/leerlijnen of bij leeradvies aan (groepen) medewerkers. Hiervoor gebruikt men slimme en gebruiksvriendelijke Leer Management Systemen (LMS) en Learning Analytics Platforms (LAP) die (automatisch) data verzamelen, meten en analyseren. In de praktijk zien we dat slechts een handvol (L&D) analisten van A tot Z weten hoe deze systemen, modellen en dashboards werken. Een grote groep managers / leidinggevenden heeft (nog te) weinig kennis van of feeling met dashboards, data en voorspellingen waardoor de vertaling naar de praktijk te weinig wordt gemaakt.
 
Learning Analytics geven inzicht en kennis. Voor sommige organisaties is dit een doel, voor anderen een middel. Wat de meeste organisaties met elkaar gemeen hebben is dat een ‘gap’ wordt ervaren tussen ‘dashboard’ en werkvloer. Adviezen en aanbevelingen die uit dashboards komen rollen, leiden nog onvoldoende tot concrete vervolgacties in de praktijk. In de ideale situatie zijn Learning Analytics volledig ingebed en geborgd in de bestaande processen en vullen mens en systeem elkaar naadloos aan bij leren en ontwikkelen. Een concrete follow-up en praktische doorvertaling van Learning Analytics staan de komende tijd hoger op de agenda. Enerzijds vraagt dit om verduidelijking/versimpeling van dashboards en rapportages. Anderzijds is doorontwikkeling van persoonlijke skills wenselijk als het gaat om interpretatie van dashboards, besluitvorming en het concretiseren van (creatieve) vervolgacties. Uiteindelijk staan mensen nog altijd centraal en niet de (data) dashboards.
 
Vraagstukken voor werkgevers:

 • Wat is het achterliggende doel van data-analyse?
 • Hoe maak ik datamodellen begrijpelijk voor de juiste doelgroep?
 • Wat automatiseer ik wel en wat niet?
 • Hoe groot is de ‘gap’ tussen dashboard en werkvloer?
 • Wie neemt besluiten rondom opleidingsbeleid?

Verminder ziekteverzuim met  ‘doe het zelf’ vitaliteitsprogramma's

COVID-19 had en heeft impact op onze fysieke en mentale gezondheid. De gevolgen zijn voor iedereen anders. Voor sommige medewerkers betekent thuiswerken bijvoorbeeld vereenzaming aan de keukentafel, voor anderen nam de werkdruk exponentieel toe. Met name zorgprofessionals draaiden overuren en toonden hun veerkracht. Onderzoek laat zien dat het ziekteverzuim in organisaties uit alle branches nog steeds hoog is. Een belangrijke oorzaak van dit verzuim is mentale overbelasting. Werkgevers zien mogelijkheden om het verzuimpercentage te verlagen en grijpen steeds vaker naar flexibele ‘doe het zelf’ vitaliteitsprogramma`s.
 
Vitaliteitsprogramma's zijn niet nieuw op de werkvloer. Wat verandert, mede door COVID-19 en de gevolgen hiervan, is dat medewerkers het middelpunt zijn. Niet de werkgever bepaalt waar en wanneer medewerkers werken aan hun gezondheid, dat doen medewerkers zelf! Werkgevers zien in dat proactief en preventief inspelen op persoonlijke behoeften rondom gezondheid en vitaliteit, essentieel is voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Een mooie ontwikkeling is dat de mentale gezondheid van werknemers meer prioriteit krijgt. Dit zien we terug in het gevarieerde vitaliteitsaanbod op het gebied van mentaal welzijn. 

Binnen succesvolle vitaliteitsprogramma's werken werkgever, leidinggevende en medewerker samen. De werkgever zorgt voor ‘ademruimte’ en neemt verantwoordelijkheid voor een goed gevulde 'vitaliteits-etalage' met een gevarieerd assortiment. Leidinggevenden reserveren een vast ‘vitaliteitsblok’ in de planning waar medewerkers niet ingeroosterd worden of declarabel moeten zijn. Vervolgens gaat de medewerker zelf aan de slag met de les of activiteit die precies past!

Vraagstukken voor werkgevers:

- Hoe beperk ik (langdurige) uitval?

 • Wat kan ik doen om werkstress te verminderen?
 • Hoe stel ik een inspirerend vitaliteitsaanbod samen?
 • Hoe organiseer ik ‘vitaliteit-tijd’ voor mijn medewerkers?

Wil je samenwerken?

Dagelijks levert het team van Defacto met veel passie een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van onze opdrachtgevers en medewerkers. Dit doen we bijvoorbeeld door mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van een leerstrategie of visie op leren. Naast de implementatie en optimalisatie van ons Leer Management Systeem CAPP, helpen onze consultants ook bij het stroomlijnen van processen in de organisatie. Enerzijds om het rendement van leren te vergroten, anderzijds om de leerbeleving leuk en toegankelijk te maken voor iedereen.

Wil jij naar aanleiding van deze L&D trends met ons in gesprek en kunnen wij je ondersteunen bij jouw leerbeleid? Laat het ons weten via info@defacto.nl of laat je gegevens achter en we nemen contact met je op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.