reCAPP 2020: Leren & Compliance

Isabela Wojtowicz Isabela Wojtowicz | | Leestijd: ± 2 min.

In 2020 werd er ontzettend veel geleerd. Van e-learning modules, artikelen en video’s tot praktijktoetsingen en klassikale bijeenkomsten. Zoals we al in ons vorige blog hebben benoemd, zijn er in totaal bijna 800.000 leerpogingen geweest, met een gemiddelde succes rate van 92%! Dit geeft aan dat het LMS doelgericht opgezocht wordt en de gebruikers niet alleen kijken en klikken maar leerpogingen ook succesvol afronden. In dit blog zoomen we hier verder op in en delen onze klantenbrede Learning Analytics met jullie.

reCAPP boekje voor klanten

Klassikaal leren

Het populairste leermiddel dat binnen het LMS gebruikt wordt zijn beoordelingen, met meer dan 400.000 registraties! Hieronder vallen zowel zelfbeoordelingen, peer reviews door een collega als geverifieerde beoordelingen. Dit leermiddel wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld praktijktoetsingen af te nemen of om te checken of je de risicovolle en voorbehouden handelingen beheerst.

Bijzonder maar niet onverwacht waren ook de cijfers rond events, dus fysieke bijeenkomsten, die je in CAPP LMS kan plannen. Er werden in 2020 wel meer events gepland met ook meer deelnemers dan in het jaar ervoor, maar uiteindelijk waren er aanzienlijk minder (-23%) deelnemers aanwezig.

Online leren en kennis delen

De coronacrisis in het afgelopen jaar heeft ertoe geleid dat sneller, beter en op afstand geleerd en kennis gedeeld moest worden. Er is dus ook bij onze klanten veel op het gebied van online leren gebeurd.

Rond 219.000 keer is er een e-learning module gestart, waarvan 55.000 toetsmodules waren. De populairste LTI-providers (e-learning leveranciers) zijn Expert College, Medisch Onderwijs, TCG en (onze eigen tool) CAPP Quizzes! Verder tonen de cijfers aan dat microlearning met artikelen en video’s steeds belangrijker wordt. Met 100.000 weergaven komt deze manier van leren steeds dichter bij de klassieke e-learning modules.

Met CAPP Agile hebben onze klanten, zowel binnen hun organisaties als ook daarbuiten kennis met elkaar gedeeld. Er zijn in 2020 meer Spaces en hoofdstukken aangemaakt dan in het jaar ervoor en er is volop kennis en informatie gedeeld met gebruikers buiten CAPP Agile. De extern gedeelde Spaces, die vaak voor Performance Support ingezet worden, zijn dit jaar 126.668 keer bekeken.

Leuke weetjes: Online leren gebeurt elke dag, maar het meest op dinsdag en het minst op zaterdag. De populairste dag in 2020 was dinsdag 24 november!

Compliance

Bevoegd en bekwaamheid is een belangrijk onderdeel van het leren. Het Kwaliteitspaspoort in CAPP Compliance helpt organisaties om leren en compliance bij elkaar te brengen, waardoor het makkelijker voor de medewerker wordt de gestelde vereisten inzichtelijk te krijgen en uiteindelijk te behalen. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Er zijn meer dan 500.000 certificaten behaald in 2020 wat een stijging is van 50% ten opzichte van het jaar ervoor. Gemiddeld hebben gebruikers in CAPP 13,7 vereisten.

reCAPP is een glossy jaarlijks overzicht voor onze klanten met feiten en cijfers over hun gebruik van CAPP. Wil jij ook met CAPP aan de slag en zien wat voor cijfers jouw organisatie scoort? Neem dan contact met ons op.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.