Geslaagd webinar over totaaloplossing EPAspoort voor zorgonderwijs met EPA's

Hanna | | Leestijd: ± 2 min.

Op donderdag 19 november vond het eerste webinar plaats waarin een divers digitaal gezelschap — waaronder ROC's, UMC's, NFU en NVZ — werd bijgepraat en in gesprek ging over EPAspoort, de eerste LMS-geïntegreerde oplossing voor EPA-gestuurd opleiden in de zorg. Zij werden uitvoerig bijgepraat door Relatiemanager Zorg Tim Bakker en projectmanager Joost Bakhuizen over het samenwerkingsproject met zorgpartners dat voor de zomer van start ging en inmiddels in de praktijk wordt ingezet.

CZO Flex Level

Het doel van het anders inrichten van opleiden is leren en opleiden beter te laten aansluiten op de zorgpraktijk en tegelijkertijd de zorgprofessional zelf leerroutes te laten samenstellen op basis van interesse bij deskundigheid van de professional. Dit zorgt onder andere voor goede doorstroom en voor de professional voor een beter arbeidsperspectief. Doel is om in de Nederlandse zorg in de toekomst voldoende goed opgeleide mensen aan het bed te hebben.

EPA-webinar 19 nov 2020

Defacto ontwikkelde om dat te ondersteunen deze zomer samen met Maastricht UMC+ en UMC Groningen een totaaloplossing: een met het LMS geïntegreerd portfolio. In oktober zijn de eerste cohorten studenten al gestart met het gebruik daarvan.

Lowstake en highstake toetsen krijgen een plaats binnen deze manier van leren en dus ook in het portfolio. Al het leren en ontwikkelen verloopt via het portfolio, de bewijslast is daarin ook opgenomen.

Totaaloplossing EPAspoort

Maastricht UMC+ en UMC Groningen waren al bezig met het vernieuwen van zorgopleidingen, bijvoorbeeld door toetsen en feedback geven/werkplekleren een plek te geven. De wens was om dit aan te laten sluiten op het LMS. Een separaat portfolio is niet aantrekkelijk: er moet een extra systeem onderhouden worden en daarnaast zijn leren in theorie en praktijk geen gescheiden werelden. Theorie- en praktijkbegeleiders hebben met het EPA Portfolio een systeem waar een compleet overzicht per student te vinden is.

EPAspoort overzicht

Joost bespreekt de drie elementen van het totaalpakket EPAspoort, dat EPA-gebaseerd leren ondersteunt:

  1. Persoonlijke leeromgeving waarin alle toetsmomenten en werkplekleren kunnen worden opgenomen.
  2. Agile leren: hiermee kan taakgerichte ondersteuning geboden worden. Ook wordt leren op de werkplek, kennisdelen en groepsleren mogelijk gemaakt.
  3. EPA Portfolio: persoonlijk dashboard voor de student, waarin inzichtelijk is welke EPA’s van het curriculum zijn afgerond en welke nog gevolgd moeten worden. Per EPA-onderdeel is inzichtelijk welk niveau bereikt is op de schaal van 1 tot en met 5. Per curriculum en per EPA-onderdeel is communicatie mogelijk over bijvoorbeeld studievoortgang tussen de supervisoren en student. Het portfolio wordt automatisch opgebouwd op basis van afgeronde EPA-onderdelen en geeft daarin realtime inzicht.

Lees meer over EPAspoort

De praktijk

Gijs Bruntink (informatiemanager) vertelt dat het UMCG voor de vijf EPA’s van de BAZ (Basis Acute Zorg) het portfolio heeft ingericht. Het eerste cohort studenten binnen het UMCG is hiermee in december gestart. Binnenkort worden de eerste ervaringen van deze groep bekend.

Mobiliteit

Vanuit het perspectief van de BV Nederland heeft deze manier van opleiden een aantal voordelen, aldus Joost. Dankzij het inzicht in gaps met andere specialismen stapt een zorgprofessional eenvoudiger en sneller over naar een ander of extra specialisme. Flexibele inzetbaarheid is de winst.

Optimaliseren interne bedrijfsvoering

Vanuit het perspectief van de instelling zijn er ook voordelen te behalen. Het EPA Portfolio ondersteunt bijvoorbeeld in het actief op peil houden van het aantal zorgmedewerkers en geeft inzicht in wie zelfstandig inzetbaar is voor welk specialisme.

Wil je het webinar terugkijken of met ons in gesprek over EPA's in jouw organisatie?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met je op.