Leren en ontmoeten tijdens de eerste online Defacto Klantendag

Hanna | | Leestijd: ± 6 min.

Elk jaar organiseert Defacto een klantendag om als organisatie te verbinden met onze klanten. Door de coronamaatregelen was elkaar in levenden lijve ontmoeten dit jaar niet mogelijk, maar een online variant bleek een goed alternatief. Dankzij het digitale platform van het Groningse bedrijf EventInsight konden we een ervaring bieden die aansloot bij een fysiek evenement. De eerste reacties maken duidelijk dat deze eerste digitale versie meer dan geslaagd was. Een terugblik op de middag.

Isabella Wojtowicz, countrymanager Duitsland, opent de middag namens directeur Hans Veeger. Zij vertelt dat Defacto blij is dat wij met onder andere CAPP Open Courses en CAPP Agile een steentje konden bijdragen aan het op afstand uitwisselen van informatie door klanten tijdens de coronacrisis.

Blijvende verandering dankzij online leren

Joost Bakhuizen spreekt in de centrale sessie over leren met CAPP LMS en de blijvende verandering die daarmee bereikt kan worden. Online leren is, helemaal nu, niet meer weg te denken en wij verwachten dat deze manier van leren blijvend is. Dit blijkt uit de cijfers van inschrijvingen op e-learningmodules en het gebruik van andere online-onderwijselementen van de afgelopen crisismaanden. Cursussen rondom Corona werden door ziekenhuizen als het LUMC uitgelicht in CAPP LMS om deze direct onder de aandacht van medewerkers te brengen. Defacto wil daarin de best mogelijke gebruikerservaring faciliteren, je kunt nu bijvoorbeeld uitgebreid zoeken in alle content van CAPP LMS.

Joost Bakhuizen

Niet alleen onze consultants beschikken over veel kennis over alle facetten van online leren. Ook bij onze samenwerkingspartners is veel expertise op dat gebied aanwezig. Die kennis toegespitst op de actualiteit, kwam uitgebreid aan bod in vier verschillende sessies.

Maak je eigen vlog of infographic

Onze consultants Lidia Bonder en Celine Kemp laten zien hoe eenvoudig het is om zelf content te produceren voor CAPP LMS. De uitleg kan direct omgezet worden in actie: in een kwartier zetten deelnemers zelf een vlog of een infographic in elkaar om uitleg te geven over een procedure of apparaat. Deelnemers krijgen een aantal ontwerptips en een kit met aanwijzingen, waarmee ze tijdens de sessie zelf aan de slag kunnen. Ondanks de warmte gingen deelnemers actief aan de slag en kregen we verschillende inzendingen binnen.

Infographic WZA - Jurien Geertsma

De mooiste infographic met pakkende tekst en foto’s maakte Jurien Geertsma van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, haar inzending zie je hierboven. We sturen Jurien een boek over grafisch ontwerp met de sprekende titel 'How to use graphic design to sell things, explain things, make things look better, make people laugh, make people cry, and (every once in a while) change the world'.

Miranda en Joyce Schouten van Heliomare maakten samen de allerleukste vlog, als experts nemen zij de kijkers op rustige wijze mee in de werking van het apparaat. Zij ontvangen het boek ‘Films maken’.

Lidia en Celine

Hoe leert het UMCG in de 1,5-meter-samenleving?

Als universitair ziekenhuis is onderwijs een belangrijk aspect van de dagelijkse gang van zaken binnen het UMCG, dat CAPP LMS gebruikt voor haar scholingen en certificeringen. De (nasleep van) de coronacrisis heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor het leren. Opleidingsmanger Jan van de Koog van het Wenckebach Instituut van het UMCG vertelt: “We willen dat het onderwijs binnen het UMCG past bij de tijd waarin wij leven.” Dit betekent wendbaar zijn en de praktijk als uitgangspunt nemen voor leren. Covid-19 heeft laten zien hoe belangrijk het is om flexibel genoeg te zijn om snel in te kunnen spelen op veranderingen. 70-20-10 is geen dogma binnen UMCG, maar betekent bijvoorbeeld dat er met inzet van CAPP LMS meer maatwerk per medewerker geleverd wordt. Het Kwaliteitspaspoort wordt gebruikt voor het aantonen van vakbekwaamheid, en daarnaast is leren voor een groot gedeelte vrijwillig professionaliseren.

Covid-19 heeft ontwikkelingen die al in gang gezet waren versneld, aldus Jildert van Yperen, tevens werkzaam bij het Wenckebach Instituut. Leren verliep alleen nog asynchroon via video en via CAPP Agile Learning. Dit was succesvol, want er zijn in drie maanden ruim 700 video’s gemaakt en nog meer bekeken. Gijs Bruntink, projectleider leermanagementsysteem bij hetzelfde instituut, benoemt dat het UMCG bewust voor CAPP LMS koos omdat het LMS een breed scala aan manieren van leren moet faciliteren; van bedside learning tot driejarige opleidingen. Met het oog op de toekomst blijft samenwerking van belang. Defacto verkent met UMCG en een aantal andere klanten bijvoorbeeld de functionele behoefte op het vlak van competentiegericht onderwijs, de zogeheten EPA’s waar we op dit blog al eerder aandacht aan besteedden in het kader van de coronacrisis.

Medewerkers op afstand inwerken en certificeren met CAPP LMS

In een vraag- en antwoordsessie over onboarding, vertelt Tineke Vroegop als inwerkbegeleider hoe medewerkers binnen Leviaan op afstand ingewerkt en gecertificeerd worden met CAPP LMS. De inwerkbegeleider maakt de nieuwe medewerker vanaf het begin remote wegwijs in de organisatie, met behulp van een generiek inwerkprogramma in het LMS. In CAPP LMS is voor de medewerker in het Kwaliteitspaspoort vanaf het begin duidelijk waaraan voldaan moet worden.

Celine en Bastiaan

Daarnaast wordt er direct een buddy gekoppeld die op dezelfde locatie werkt als de nieuwe medewerker, want er zijn altijd zaken die je niet op afstand kunt leren en aspecten die functiespecifiek zijn. Overige collega’s stellen zich voor in een vlog, handig want die kun je later terugkijken. Door het toevoegen van digitale onderdelen ervaren nieuwe medewerkers het inwerktraject als uitgebreid. Met CAPP LMS kan de medewerker al (deels) aan de slag met het traject voordat hij of zij officieel van start gaat, ook wel preboarding genoemd. Dit kan veel tijd schelen, aldus Tineke Vroegop.

Wat komt er bij een (remote) upgrade naar het nieuwe CAPP LMS kijken?

Projectleiders Patrick Scharmin en Marleen Renshoff nemen de deelnemers van hun sessie mee in alle facetten van een upgrade naar het nieuwe CAPP LMS en hoe dit ook op afstand (remote) kan plaatsvinden. Hoewel hier vanzelfsprekend het nodige bij komt kijken, is dit traject onderverdeeld in vier overzichtelijke fasen. Hierdoor zijn de verwachtingen over en weer altijd duidelijk. Communicatie bijvoorbeeld gaat via weekly’s waarin besluiten worden vastgelegd.

Patrick en Marleen

Nathalie Rikkers van Kwintes, dat recent volledig remote de overstap heeft gemaakt, vertelt dat zij gedurende het migratietraject elke maandagochtend overleg hadden met de consultant en projectleider van Defacto. Rikkers kijkt positief terug op het traject. Omdat er altijd snel reactie kwam op vragen of verzoeken om aanvullende informatie, was deze manier van werken erg efficiënt voor de organisatie, stelt zij.

Julia Koopmans van Raamwerk sluit zich daar bij aan. Zij stelt zelf geen nadelen te kunnen benoemen bij remote upgraden. Er zijn collega’s die graag direct een vraag stellen wanneer zij in het LMS ergens tegen aanlopen. Koopmans is van mening dat iedereen zich het LMS hoe dan ook zelf eigen moet maken. Zij ervaarde, net als Rikkers, dat vragen beantwoord krijgen ook goed verloopt via een videogesprek.

Virtueel netwerken met borrelpakket

Geen borrel zonder een hapje en een drankje. Iedereen die zich tijdig had opgegeven kreeg een eigen borrelpakket toegestuurd, met de keuze tussen alcoholisch en non-alcoholisch als drankje, en zoet of hartig voor het hapje. Na de sessies kon eenieder die dat wilde deelnemen aan de netwerkcarrousel om onder het genot van een hapje en drankje met willekeurige deelnemers (en Defacto-medewerkers) na te praten over de middag.

Wij kijken terug op een geslaagde middag, waarbij we elkaar ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen konden ontmoeten. Uit de spontane reacties die wij van deelnemers kregen over de opzet en inhoud van deze middag blijkt dat deze zeer geslaagd was. We streven ernaar om volgend jaar weer een fysiek evenement te kunnen organiseren, want dit blijkt toch wel de vurige wens van veel deelnemers.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte.